Ceza hukuku

Ceza muhakemesi, ceza hukukunun ihlal edildiği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığının araştırılmasıdır. Ceza muhakemesi; suç işlenip işlenmediği, işlenmişse failinin veya faillerinin kim olduğu, ceza sorumluluklarının bulunup bulunmadığı, sorumlu iseler bunun türü ve miktarının belirlenmesi ve infaz edilebilir bir yaptırımın ortaya konulması amacıyla yapılan bir dizi faaliyetten oluşur. Ceza muhakemesi hukuku, ceza muhakemesini düzenleyen temel hukuk dalıdır. Ceza muhakemesi hukukunun amacı, insan hakları ihlallerine yol açmadan maddi gerçeği araştırıp bulmaktır. Ceza muhakemesi, esas olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) dayanılarak yürütülen bir hukuk dalıdır. CMK, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. Bir suçun işlenmesiyle birlikte devlet ile fail arasında, değişik aşamaları kapsayan bir ilişki oluşur. Bu ilişki suçun ve failinin saptanmasından başlayarak, verilecek hükmün kesinleşmesine kadar uzanır. CMK, suç işleyenle devlet arasındaki ilişkinin adil yargılama esaslarına uygun olarak sürdürülmesini sağlayan bağlayıcı hukuk kurallarını içerir.

Bireysel başvuru

Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai ve ikincil nitelikte bir hak arama yoludur. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylaması ile 1982 Anayasası’nın yargıya ilişkin hükümlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden biri de 1960’lı yıllardan beri ülkemizde tartışılagelen bireysel başvurunun yeni bir hak arama yolu olarak hukukumuza girmesi olmuştur. Yapılan Anayasa değişikliği ile kişiler, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS/Sözleşme) kapsamındaki birinin ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilme olanağına kavuşmuşlardır.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir?

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir?
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir? Bireysel başvurunun tanımı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru, temel hak ve...

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir (konu bakımından yetki)?

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir?
Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar hakkında kısa bilgiler. Bireysel başvuruya konu edilebilecek haklar nelerdir? Hangi...

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru harcı ne kadar?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru harcı ne kadar. AYM başvuru harcı
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru harcı (2019) ne kadar?Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru harcı 2019 yılı için 364,60 TL’dir....

Bireysel başvuru dışı konular nelerdir?

Bireysel başvuru dışı konular nelerdir
Bireysel başvuru dışı konular Genel düzenleyici işlemler aleyhine bireysel başvuru yapılabilir mi? Bireysel başvuru dışı konular birkaç başlık altında...

Kimler Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilir? (Kişi bakımından yetki)

Kimler bireysel başvuru yapabilir? Kimler Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilir? (Kişi bakımından yetki)
Kimler Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilir? (Kişi bakımından yetki) Kimler bireysel başvuru yapabilir? Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunabilmek...

Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu / dilekçesi

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu değişti. AYM bireysel başvuru formu değişti. AYM bireysel başvuru formu 1 Ocak 2019 itibarıyla değişti.
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formuAnayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu /dilekçesi. AYM bireysel başvuru formu 6 Kasım 2018...

Aihm başvuru formu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yeni bireysel başvuru formu /dilekçesi (2019)
Aihm başvuru formu Aihm başvuru formu / dilekçesi (2019). AİHM bireysel başvuru formunu (YENİ-2019) internetten indirip doldurduktan sonra,...

Gerçek kişilerin bireysel başvuru ehliyeti (kimler bireysel başvuru yapabilir?)

Gerçek kişilerin bireysel başvuru ehliyeti (kimler bireysel başvuru yapabilir?)
Gerçek kişilerin bireysel başvuru ehliyeti Gerçek kişilerin bireysel başvuru ehliyeti konusu kimlerin bireysel başvuru yapabileceğinin tespiti bağlamında önem...

Özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti

Özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti
Özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti Özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti  6216 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir....

Ticaret şirketlerinin bireysel başvuru ehliyeti (Kişi yönünden yetki)

Ticaret şirketlerinin bireysel başvuru ehliyeti (Kişi yönünden yetki)
Ticaret şirketlerinin bireysel başvuru ehliyeti Ticaret şirketlerinin bireysel başvuru ehliyeti 6216 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. 6216 sayılı Kanun'un bireysel...

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru adli yardım talebi mümkün mü?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru karar türleri nelerdir
AYM'ye bireysel başvuru sırasında adli yardım talebinde bulunabilir miyim? Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda adli yardım talebinde bulunmanız mümkündür....