Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34) Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli...
Haksız tahrik nedir (TCK 29) Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya...
Kusur ne demek? Kusur ne demek? Hukukta kusur, işlediği haksızlıktan dolayı failin kınanabilmesi demektir. Kusur,...
Meşru müdafaa (TCK 25) nedir? Meşru müdafaa, bir kimsenin kendisini veya bir başkasını hedef alan...
TCK’daki hukuka uygunluk nedenleri nelerdir? Hukuka uygunluk nedenleri, Türk Ceza Kanunun’da (TCK) belirlenmiştir. TCK sistematiği...
Taksir ne demek Taksir ne demek. Taksir, bir kimsenin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak...
Taksirli suçlar ne demek? Taksirli suç nedir (TCK 22) Taksirli suçlar ne demek. Taksirli suç,...
Ceza hukukunda failin kastı ne demek? Kast nedir? Kast, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 21. maddesinde...
Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir...
Süre tutum dilekçesi nedir? Süre tutum dilekçesi örnek olarak hazırlanmış olup dilekçeyi kendi durumunuza göre uyarlamanız gerekmektedir. İstinaf...
Temyiz dilekçesi örneği Temyiz dilekçesi örneği aşağıdadır. Aşağıdaki temyiz dilekçesi örnek olarak hazırlanmış olup dilekçeyi...
Adli yardım talebi dilekçesi örneği Adli yardım talebi dilekçesi örneği aşağıdadır. Bu yazımızda adli yardım talebi dilekçesinin nasıl hazırlanacağını,...
Tazminat davası dilekçe örneği aşağıdadır. Bu yazımızda maddi veya manevi tazminat davası dilekçesi nasıl hazırlanır, nelere dikkat edilmelidir, tazminat davası dilekçesi nereye...
Cumhuriyet başsavcılığı şikayet dilekçesi örneği aşağıdadır. Cumhuriyet savcılığı şikayet dilekçesi genel nitelikte hazırlanmış olup dilekçeyi şikayetinize göre uyarlamanız gerekmektedir.
Aile konutu şerhi nedir? Aile konutu şerhi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un (TMK) 194/3...
Adli kontrol imza ihlali dilekçesi Adli kontrol imza ihlali dilekçesi aşağıdadır. Adli kontrol tedbirine rağmen mazeretiniz nedeniyle imza atmaya...
İkametgah nedir İkametgah nedir? İkametgah (yerleşim yeri), bir kimsenin oturmakta olduğu, iş ve aile...
“Sehven ne demek”? “Sehven” nedir? Sehven ne demek? Bürokratik yazışmalarda, mahkeme kararlarında ya da...
Resen ne demek Resen ne demek? Mahkeme kararlarında ya da hukuk dilinde sıklıkla duyduğumuz resen...
En iyi hukuk filmleri listesi Hukuk filmleri dendiğinde hepimizin aklına hukuk ile uğraşan hukukçu ya da avukatların izleyebilecekleri hukuk...
Vesayet nedir Vesayet, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK)düzenlenmiş olan belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya...
İkametgah nedir İkametgah nedir? İkametgah (yerleşim yeri), bir kimsenin oturmakta olduğu, iş ve aile...
Tefhim ne demek Tefhim ne demek? Tefhim, mahkeme tarafından verilen kararın, duruşmada hazır bulunan tarafa...
Davanın açılmamış sayılması Davanın açılmamış sayılması ve dosyanın işlemden kaldırılması konusundaki düzenlemeler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda...
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir? Bireysel başvurunun tanımı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem, eylem ya da...
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu /dilekçesi. Bu...
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru harcı ne kadar? Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru harcı 2020 yılı için 446,90 TL’dir. AYM bireysel başvuru harcı 6216 sayılı Kanun ve...
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi ne kadar Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi kural olarak 30 gündür. Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel...
Aihm başvuru formu Aihm başvuru formu / dilekçesi (2019). AİHM bireysel başvuru formunu (YENİ-2019) internetten indirip doldurduktan sonra,...
Adil yargılanma hakkının kapsamı Adil yargılanma hakkı kapsamında bir inceleme yapılabilmesi için yargılamanın “medeni hak ve yükümlülükler” ya da “suç isnadı” ile ilgili olması gerekir....
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sonuçlanma süresi ne kadardır? Bireysel başvurum hangi sürede sonuçlanır. Başvurumun erken sonuçlanması için ne yapmam gerekir? Başvurumun erken sonuçlanması mümkün...
Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar hakkında kısa bilgiler. Bireysel başvuruya konu edilebilecek haklar nelerdir? Hangi haklar Anayasa Mahkemesine (AYM) yapılan bir bireysel...
Temyiz dilekçesi örneği Temyiz dilekçesi örneği aşağıdadır. Aşağıdaki temyiz dilekçesi örnek olarak hazırlanmış olup dilekçeyi...
Adli yardım talebi dilekçesi örneği Adli yardım talebi dilekçesi örneği aşağıdadır. Bu yazımızda adli yardım talebi dilekçesinin nasıl hazırlanacağını,...
Tazminat davası dilekçe örneği aşağıdadır. Bu yazımızda maddi veya manevi tazminat davası dilekçesi nasıl hazırlanır, nelere dikkat edilmelidir, tazminat davası dilekçesi nereye...