Dilekçeler Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği

16 Nolu Protokol yürürlüğe girdi

16 Nolu Protokol yürürlüğe girdi Sözleşme’ye ek 16 Nolu Protokol Fransa tarafından imzalandı 16 No.lu Protokol yürürlüğe girmek üzere Fransa tarafından...

Özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti

Özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti  6216 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Kimlerin bireysel...

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7)

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararı AİHM, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçuna ilişkin...

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz dilekçesi (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararına itiraz dilekçesi örneği Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz dilekçesi (HAGB) örneği aşağıdadır. Ancak...

Tutuklunun makul aralıklarla mahkeme önünde dinlenilme hakkı vardır

Tutuklunun makul aralıklarla mahkeme önünde dinlenilme hakkı vardır Tutuklunun makul aralıklarla mahkeme önünde dinlenilme hakkı vardır. Başvurucunun tutuklandığı günden tahliye...

Sehven ne demek? Sehven kelimesinin anlamı nedir?

“Sehven ne demek”? “Sehven” nedir? Sehven ne demek? Bürokratik yazışmalarda, mahkeme kararlarında ya da hukuk dilinde sıklıkla duyduğumuz “sehven” kelimesi...

Mal bildirimi formu nasıl doldurulur? Mal bildirim beyannamesi doldurma

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır? Mal bildirimi formu nasıl doldurulur? Bu yazımızda mal bildirimi doldurma konusunda merak edilen tüm...

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği aşağıdadır. Adli kontrol tedbiri gereğince adresinizi beyan etmeniz ve...

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği aşağıdadır. Adli kontrol tedbiri gereğince adresinizi beyan etmeniz ve bu adreste bir değişiklik olduğunda bu durumu ilgili makamlara bildirmeniz gerekmektedir. İkamet adresinizdeki değişikliğine ilişkin dilekçenizi, adli kontrol kararını veren Cumhuriyet başsavcılığına ya da ilgili mahkemeye sunmanız gerekmektedir.

Adli kontrol, suç işlediği iddia olunan, suç işlediğine dair hakkında kuvvetli şüphe bulunan şüpheli veya sanığın hakim veya mahkeme kontrolünde bulunmasıdır. Adli kontrol tedbiri 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 109. maddesinde düzenlenmiştir.

Adli kontrol tedbiri diğer koruma tedbirlerinde olduğu gibi kişi özgürlüklerini sınırlar. Bu tedbir tutuklamanın koşulları bulunması halinde uygulanır. CMK 100/2 maddesindeki şüpheli veya sanığın kaçma, delilleri karartma veya tanık ve mağdurları etkileme, kaçma girişiminde bulunma veya diğer delilleri gizlemeye dair somut olgular oluştuğunda ve CMK 100/3 maddesindeki katalog suçlar söz konusu olduğunda tutuklama tedbirine başvurulabilir.

Adli kontrol itiraz dilekçesi örneği


… Cumhuriyet Başsavcılığına

Cumhuriyet Başsavcılığınızca yürütülen 2020/… sayılı soruşturma evrakı üzerinden yapılan talep üzerine, hakkımda … Sulh Ceza Hakimliğinin … tarih ve 2019/… sorgu sayılı kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109/3-b maddesi uyarınca (belirli yerlere başvurmak) adli kontrol kararı verilmiştir.

Söz konusu adli kontrol kararı gereğince tarafımdan herhangi bir aksatma yapılmaksızın bugüne kadar gerekli müracaatlar yapılmış ve imza atma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ancak, … nedenleriyle ikamet adresimi değiştirme durumum söz konusu olmuştur (Buraya hangi nedenlerle imza atmaya gidemediğinizi yazmanız gerekmekte).  Bu nedenle adli kontrol dosyamın ilgili kolluk birimine nakli ve sonrasında karar gereğince bu kolluk birimine müracaat etmem ve imza atmam için gerekli işlemlerin yapılması hususunu takdirlerinize arz ederim. …/…/2020-2021.

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi nasıl hazırlanır ve nereye verilir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

İlgili Yazılar