Hukuk Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2020 yılı adli tatili ne...

Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2020 yılı adli tatili ne zaman

Adli tatil ne zaman başlıyor? 2020 yılı adli tatili ne zaman? Adli tatil ne zaman bitiyor?Adli tatilde süreler ne kadar? Adli tatil nedir? CMK-HMK-İYUK açısından adli tatil.

Tavsiyeler

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

Menfi tespit davası (İİK 72) nedir?

Menfi tespit davası nedir? (İİK 72) Menfi tespit davası, icra takibinden önce ya da takip sırasında borçlu olmadığını ispat için...

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet nedir Vesayet, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK)düzenlenmiş olan belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya da velayet altına alınmamış olan...

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme (TCK 35-36)

Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34) Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanan...

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29) Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

2020-Adli tatil ne zaman

Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor sorusunun cevabı mahkeme ile işi olan tüm vatandaşları ilgilendiren bir konudur. “Adli tatil ne zaman” sorusu dilekçe sürelerinin hesabında, dava açma ya da cevap sürelerinin belirlenmesinde önem taşımaktadır. Adli tatilde süreler konusunu hak kaybı yaşamamanız için bilmeniz gerekmekte. Peki 2020 yılında adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

2020 yılında adli tatil ne zaman başlıyor?

2020 yılında “adli tatil ne zaman başlıyor”? Hukuk yargılamaları bakımından adli tatilin ne zaman başlayacağı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 102. maddesinde belirlenmiştir. HMK’nın 102. maddesine göre adli tatil her yıl 20 Temmuzda başlar.

Ancak bazı işlerin görülmesine adli tatilde de devam edilir. HMK’nın 103. maddesine göre;

 1. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması,
 2. Nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin davalar,
 3. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları,
 4. Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar,
 5. Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,
 6. İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin davalar,
 7. Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,
 8. Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren davalar,
 9. Çekişmesiz yargı işleri,
 10. Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen davalar.

Davada, taraflar anlaşırlarsa veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine bu davaların görülmesi adli tatilden sonraya bırakılabilir (HMK m. 103).

Yukarıdaki davalara ilişkin dava dilekçelerinin, temyiz dilekçelerinin, cevap dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, tebligat ve dosyaların başka mahkemeye gönderilmesi işlemleri adli tatil süresince yapılabilir (HMK m. 104).

Adli tatile tabi olan dava ve işlerde HMK’da belirlenen sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır (HMK m. 104).

Ceza mahkemelerinde adli yıl ne zaman başlıyor?

Ceza yargılamaları bakımından adli tatilin ne zaman başlayacağı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 331. maddesinde belirlenmiştir. CMK’nın 331. maddesine göre adli tatil her yıl 20 Temmuzda başlar.

Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenir (CMK m. 331/2).

İdare mahkemelerinde adli yıl ne zaman başlıyor?

İdari davalar bakımından adli tatilin ne zaman başlayacağı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda (İYUK) belirlenmiştir. İYUK’un 61. maddesine göre bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde adli tatil her yıl 20 Temmuzda başlar.

2020 yılında adli yıl ne zaman bitiyor?

2020 yılında adli tatil ne zaman bitiyor? Hukuk yargılamaları bakımından adli tatilin ne zaman biteceği HMK’nın 102. maddesinde belirlenmiştir. HMK’nın 102. maddesine göre adli tatil her yıl 31 Ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.

Ceza yargılamaları bakımından adli tatilin ne zaman biteceği CMK’nın 331. maddesinde belirlenmiştir. CMK’nın 331. maddesine göre adli tatil her yıl 31 Ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.

Adli tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin işlerin incelemelerini yapar (CMK m. 331/3).

Ceza mahkemelerinde, adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır (CMK m. 331/4).

İdari davalar bakımından adli tatilin ne zaman biteceği 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda (İYUK) belirlenmiştir. İYUK’a göre idare mahkemelerinde adli tatil her yıl 31 Ağustosta sona erer. İYUK’un 61. maddesine göre bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, 20 Temmuzdan 31 Ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dâhil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar (İYUK m. 61/1).

İYUK’ta yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır (İYUK m. 8).

İYUK’a göre adli tatilde görev yapan nöbetçi mahkemeler;

 1. Yürütmenin durdurulması ile ilgili işlere
 2. Delillerin tespitine ait işlere,
 3. Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işlere bakar (İYUK m. 62).

Bu yazımızda sizlere adli tatilde süreler nelerdir, adli tatil ne zaman başlıyor, adli tatil ne zaman bitiyor konularında sizlere kısa bilgiler vermeye çalıştık.

Son yazılar

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

İlgili Yazılar