Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bireysel başvuru formu nasıl doldurulurur?

AİHM BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

Bu sayfada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bir bireysel başvurunun nasıl yapılacağına ve AİHM başvuru formunun nasıl doldurulacağına ilişkin pratik bilgilere ve sunumlara yer verilmiştir.

AİHM bireysel başvuru formu

AİHM’e bireysel başvuru formunu (YENİ-2019) internetten indirip doldurduktan sonra, formun çıktısını başvurunuzu tamamlamak için gerekli olan diğer belgelerle birlikte AİHM’e posta yoluyla gönderiniz. AİHM’in internet sitesinde yer alan başvuru formu dışındaki hiç bir başvuru formunu kullanmayınız. AİHM’e başvuru formunun doldurulmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalar, formu doğru ve eksiksiz şekilde doldurmanıza yardımcı olacaktır.

Not: AİHM’e bireysel başvuru formunu doldurmak için Acrobat Reader 9 ve üzeri bir sürüm gerekmektedir. Bilgisayarınızda Adobe Reader programı yoksa buradan indirebilirsiniz. Başvuru formunun bir örneğini bilgisayarınıza kaydetmek için aşağıdaki talimatları uygulayınız:

 • Link veya simgenin üzerini sağ tıklayın
 • “Hedefi farklı kaydet”, “linki farklı kaydet”, “ekteki dosyayı farklı indir” seçeneklerinden birini seçerek formu bilgisayarınıza kaydedin.
 • Bilgisayarınıza kaydettiğiniz formu Adobe Reader ile açın. Formu doldurun ve kaydedin.
 • Doldurduğunuz formun çıktısını alıp imzaladıktan sonra AİHM’e posta yoluyla gönderin.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi posta adresi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin adresi:

The Registrar                                          European Court of Human Rights            Council of Europe                                              F-67075 Strasbourg cedex

Usulüne uygun olarak hazırladığınız başvurunuzu ekleriyle birlikte yukarıdaki adrese gönderiniz. Faks ile yapılan başvurularda altı aylık süre koşulunun kesintiye uğramayacağını unutmayınız.

Yetki belgesi ve bu belgenin gerekli olduğu durumlar

Bu yetki belgesi, sadece başvurucunun başvuru formunu doldurduğu sırada temsilcisinin olmadığı veya AİHM’e sunmuş olduğu başvuru formunda belirttiği temsilcisini değiştirmek istediği durumlarda kullanılır.

Not: Yetki belgesini doldurmak için Acrobat Reader 9 ve üzeri bir sürüm gerekmektedir. Bilgisayarınızda Adobe Reader programı yoksa buradan indirebilirsiniz. Başvuru formunun bir örneğini bilgisayarınıza kaydetmek için

 • Link veya simgenin üzerini sağ tıklayın
 • “Hedefi farklı kaydet”, “linki farklı kaydet”, “ekteki dosyayı farklı indir” seçeneklerinden birini seçerek formu bilgisayarınıza kaydedin.
 • Bilgisayarınıza kaydettiğiniz formu Adobe Reader ile açın. Formu doldurun ve kaydedin.
 • Doldurduğunuz formun çıktısını alıp imzaladıktan sonra AİHM’e posta yoluyla gönderin.

Bireysel başvuru formu nasıl doldurulur?

Eksik olarak doldurulmuş başvuru formları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından incelenmez. Bu nedenle, başvuru formunun özenle ve eksiksiz bir şekilde doldurulması büyük önem taşımaktadır.

AİHM kabul edilebilirlik kriterlerine ilişkin sunum

Bu video, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapabilmek için gereken koşulların neler olduğunu ortaya koymaktadır. Başvurunun, videoda yer verilen açıklamalar dikkate alınarak yapılması hak kayıplarının önlenmesi açısından önem taşımaktadır.

AİHM başvurusu nasıl yapılır konulu sunum

Bu videoda başvuru formunun AİHM tarafından incelenebilmesi için nasıl doldurulması gerektiğini öğretici ve açıklayıcı bir şekilde açıklanmıştır. Bir başvuru yapılması için bilinmesi gereken temel bilgilere bu videoda yer verilmiştir. 

Kabul edilebilirlik koşullarına ilişkin sunum

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasında çekilmiş olan bu video AİHM’de çalışan bir hukukçu tarafından sunulmuştur. Sunumda AİHM’e gönderilen başvuruların incelenebilmesi için uyulması gereken kabul edilebilirlik şartları hakkında bilgilere yer verilmiştir.

AİHM kabul edilebilirlik rehberi


Kabul edilebilirlik kriterleri rehberi ile esasen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunmak isteyen başvuruculara, avukatlara, uygulamacılara ve hukukçulara yardımcı olmak amaçlanmıştır. Bireysel başvuru yolu katı usul kurallarına bağlı olduğundan kabul edilebilirlik kriterlerinin dikkatli bir şekilde incelenerek başvuruda bulunulması önem taşımaktadır. Bu rehberde bir başvurunun taşıması gereken kabul edilebilirlik koşullarının neler olduğunu açıklanmıştır.

Başvurunun bulunduğu aşamayı sorgula

Başvurunuzun bulunduğu aşamayı buradan sorgulamanız mümkündür. Bu arama motoru, dileyen herkesin bir başvurunun yargılama sürecinin hangi aşamasında olduğunu öğrenmesine olanak sağlar.

 • Başvuru bir hukuki birime tevdi edilmişse
 • Başvurucunun kimliği gizli tutulmuyorsa
 • Derdest ise veya son iki yıl içinde karara bağlanmışsa bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İhtiyati tedbir talepleri hakkında bilgiler

İhtiyati tedbir nedir
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, önüne gelen bir başvuruya ilişkin olarak incelemesine devam ederken, Sözleşme‘ye Taraf Devletin belirli geçici tedbirleri alması gerektiğine karar verebilir. Bu genellikle Devletin bir şeyi yapmaktan kaçınmasını istemekten ibarettir (bireyleri ölüm veya işkence ile karşı karşıya kalacaklarını iddia ettikleri ülkelere geri göndermeme vs.) AİHM sadece açıkça belirtilmiş koşullarda ihtiyati tedbir kararı verir (Sözleşme’nin ihlaline neden olabilecek ciddi risklerin bulunduğu durumlar vs.)

Grup başvurular hakkında bilgilendirme

Grup başvurular: Başvurucu sayısının beşten fazla olduğu durumlarda, başvuru formu ve belgelere ek olarak, her başvurucu için tanımlayıcı bilgileri içeren bir tablo gönderilmelidir. AİHM’e gönderilen aynı içeriğe sahip seri halde faks ya da diğer yollarla yapılan gönderiler kural olarak Mahkeme tarafından değerlendirilmez. Bu tarz aynı içeriğe sahip seri halde gönderiler AİHM’e yapılan tedbir taleplerinin hızla tespitini ve işlem görmesini engellemektedir. Ayrıca AİHM’e belirli bir konuda grup başvuru yapmak isteyen başvurucuların bir veya birden fazla avukat ile temsil edilmesi önerilir. Grup başvuruların bir temsilci tarafından yapılması bu başvuruların idari kaydının ve hukuki usulünün hızlanmasını sağlamaktadır. Bu çerçevede, AİHM’e başvuru yapmadan önce, AİHM’in grup başvurular ve çoklu başvurucular hakkında hazırladığı bilgi notunun dikkatle incelenmesi önerilir.