AİHM Kararları AİHM Cem Uzan bireysel başvurusu hakkında ihlal kararı verdi

AİHM Cem Uzan bireysel başvurusu hakkında ihlal kararı verdi

Tavsiyeler

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

Menfi tespit davası (İİK 72) nedir?

Menfi tespit davası nedir? (İİK 72) Menfi tespit davası, icra takibinden önce ya da takip sırasında borçlu olmadığını ispat için...

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet nedir Vesayet, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK)düzenlenmiş olan belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya da velayet altına alınmamış olan...

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme (TCK 35-36)

Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34) Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanan...

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29) Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Cem Uzan’ın yaptığı bireysel başvuru ile ilgili olarak (Karar metnine buradan ulaşabilirsiniz: Uzan/Türkiye, B. No: 30569/09) ihlal kararı verdi (Kararın basın duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz).

AİHM başvurusu öncesinde yaşanan süreç

Başvurucu, Cem Cengiz Uzan, 1960 doğumlu bir Türk vatandaşı ve iş adamıdır. Başvurucu olay zamanında bir siyasi partinin (Genç Parti) başkanıydı ve İstanbul’da yaşıyordu.

Başvuru, Uzan’ın 2003 yılının Haziran ayında Bursa’da yaptığı bir mitingdeki konuşmasında, Başbakana (Recep Tayyip Erdoğan) hakaret ettiği gerekçesiyle, cezai takibata uğraması ve ceza soruşturmasıyla ilgiliydi. Uzan bu mitingde Başbakana “Sen ne biçim Müslüman’sın. Senin gözünü korku ve hırs bürümüş. Sende Allah korkusu kalmamış. Sen Allahsız olmuşsun. Allahsız herif” demişti.

Yürütülen ceza soruşturması sonrasında Uzan, Eylül 2008’de sekiz ay hapis ve yaklaşık (886 TL) 404 avro para cezasına çarptırıldı. Ancak, hakim, başvurucunun bir yılı rehber kontrolünde olmak üzere beş yıl boyunca denetimli serbestliğe tabi tutulması koşuluyla hükmün açılmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Mahkeme denetimli serbestlik kararı çerçevesinde ayrıca, Uzan’a öfke kontrolü eğitimi ve kişisel gelişim üzerine beş kitap okuma şartı getirmişti.

Ekim 2009’da denetimli serbestlikten sorumlu görevlinin ilgili makamları Uzan’ın işbirliği yapmadığı konusunda bilgilendirmesi üzerine yeniden ceza davası açıldı. Bu arada başvurucu Cem Uzan Türkiye’yi ülkeyi terk ederek Fransız makamlarından siyasi iltica talebinde bulundu.

AİHM’nin Cem Uzan kararının özeti

Durumu AİHM‘ye taşıyan Cem Uzan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (Sözleşme) 10. maddesine (ifade özgürlüğü) dayanarak konuşmasının siyasi tartışma bağlamında olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu. Cem Uzan ayrıca ceza mahkemelerinde yargılamanın süresinden şikayetçi olarak Sözleşme’nin 6(1) fıkrası uyarınca  makul bir süre içinde adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştü.

AİHM’ Cem Uzan’ın bireysel başvurusunda ihlal kararı verdi

AİHM, Cem Uzan’ın başvurusu üzerine mitingde kullanılan ifadelerin siyasi tartışma kapsamında kaldığını belirterek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinin (ifade özgürlüğü) ihlal edildiğine karar verdi. AİHM ayrıca ulusal hukuktaki yargılama süresinin uzun sürmesi nedeniyle Sözleşme’nin 6(1) fıkrası uyarınca  makul bir süre içinde adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Son yazılar

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

İlgili Yazılar