Ana Sayfa Dilekçeler Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu / dilekçesi

Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu / dilekçesi

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu

Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu /dilekçesi. AYM bireysel başvuru formu 6 Kasım 2018 tarihinde değiştirildi. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü‘nde 6/11/2018 tarihinde yapılan değişiklik ile AYM bireysel başvuru formunda bazı değişiklikler yapıldı. Dolayısıyla AYM bireysel başvuruda 2019 yılından itibaren yeni bireysel formunu (AYM yeni bireysel başvuru dilekçesi) kullanılacak (NOT: Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu Word formatında doldurulmamaktadır).

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu /dilekçesi-2019

İçtüzük’te yapılan değişiklik sonrasında AYM’ye bireysel başvuruda bulunacak kişilerin 1 Ocak 2019 tarihinde itibaren yeni bireysel başvuru formunu (yeni bireysel başvuru dilekçesi) kullanarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu yeni / kılavuzu

AYM’ye yenibaşvuru formuna, başvuru formu doldurma kılavuzuna, AYM bireysel başvuru formu doldurulmuş dilekçe örneğine, AYM yeni bireysel başvuru formunun nasıl doldurulacağına ilişkin resimli anlatıma ve gerekli açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz.

AYM başvuru formu / dilekçesi doldurma

6216 sayılı Kanun ve AYM İçtüzüğü’nde belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulmaması halinde başvurunuz incelenmez. Bireysel başvuruların AYM İçtüzüğü’nde gösterilen bireysel başvuru formu kullanılarak yapılması gerekir. Başvuru formu haricinde ayrı bir dava dilekçesi ya da bir başvuru dilekçesi doldurulması gerekli değildir. Başvuru formu kullanılmadan başvuru yapılması durumunda başvurucuya gönderilecek bir yazı ile bireysel başvuru formunu usulüne uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurması istenir.

Başvuru formunda istenen bilgiler bu kılavuzdaki talimatlar dikkate alınarak tam ve okunaklı bir şekilde doldurulmalıdır.

Başvuru formunun başvurucu ya da varsa kanuni temsilcisi veya avukatı tarafından imzalanması gerekir.

Başvuru formunun Türkçe olarak doldurulması gerekir. Türkçe dışında bir dille doldurulan başvuru formları kabul edilmez.

Başvuru formu el yazısı ile dolduruluyorsa silinmez kalemle doldurulmalıdır.

Başvuru formu daktilo veya bilgisayar kullanılarak dolduruluyorsa okunaklı bir yazı karakteri kullanılmalıdır. Yazı boyutunun en az 12 punto seçilmesi tavsiye edilir.

Başvuru formunda sadece başvurunun karara bağlanmasında zorunlu olan özlü bilgilere yer veriniz.

Başvuru formu, ekleri hariç en fazla 10 sayfa olmalıdır.

Başvuru formunda şikayetleriniz dile getirirken tekrarından kaçının.

Hazırladığınız formun sayfa sayısı belirtilenden fazla ise başvuru formuna “Açıklamalar” kısmının en fazla 10 sayfalık bir özetinin eklenmesi gerekir.

Bireysel başvuru formuna belgelerin onaylı suretlerini ekleyiniz.

Bireysel başvurunuz hakkında karar verilen yılı takip eden yıldan başlamak üzere bir yıl sonra başvuru dosyanız imha edilecektir.

Gönderdiğiniz belgeleri, tarih sırasına göre kısa ve özlü bir şekilde düzenleyiniz.

Gönderdiğiniz ek belgeleri sayfa sırasına göre numaralandırın.

Belgelerin birbirine tutturmak için zımba, ataş, yapıştırıcı bant kullanmayınız.

Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu /dilekçesi (2019-2018). AYM bireysel başvuru formu.

Çok okunanlar

İginizi çekebilir