Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar-Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu örneği

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu. AYM başvuru formunu 6216 sayılı Kanun ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’ndeki kurallara göre doldurmanız gerekir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Başvuru formunu doldururken Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu kapsamındaki hususlara dikkat etmelisiniz.  Bu hususlar şöyledir:

 1. 6216 sayılı Kanun ve AYM İçtüzüğü’nde belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulmaması halinde başvurunuz incelenmez. Bireysel başvuruların AYM İçtüzüğü’nde gösterilen bireysel başvuru formu kullanılarak yapılması gerekir. Başvuru formu haricinde ayrı bir dava dilekçesi ya da bir başvuru dilekçesi doldurulması gerekli değildir. Başvuru formu kullanılmadan başvuru yapılması durumunda başvurucuya gönderilecek bir yazı ile bireysel başvuru formunu usulüne uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurması istenir.
 2. Başvuru formunda istenen bilgiler bu kılavuzdaki talimatlar dikkate alınarak tam ve okunaklı bir şekilde doldurulmalıdır.
 3. Başvuru formunun başvurucu ya da varsa kanuni temsilcisi veya avukatı tarafından imzalanması gerekir.
 4. Başvuru formunun Türkçe olarak doldurulması gerekir. Türkçe dışında bir dille doldurulan başvuru formları kabul edilmez.
 5. Başvuru formu el yazısı ile dolduruluyorsa silinmez kalemle doldurulmalıdır.
 6. Başvuru formu daktilo veya bilgisayar kullanılarak dolduruluyorsa okunaklı bir yazı karakteri kullanılmalıdır. Yazı boyutunun en az 12 punto seçilmesi tavsiye edilir.
 7. Başvuru formunda sadece başvurunun karara bağlanmasında zorunlu olan özlü bilgilere yer veriniz.
 8. Başvuru formu, ekleri hariç en fazla 10 sayfa olmalıdır.
 9. Başvuru formunda şikayetleriniz dile getirirken tekrarından kaçının.
 10. Hazırladığınız formun sayfa sayısı belirtilenden fazla ise başvuru formuna “Açıklamalar” kısmının en fazla 10 sayfalık bir özetinin eklenmesi gerekir. Bireysel başvuru formuna belgelerin onaylı suretlerini ekleyiniz.
 11. Bireysel başvurunuz hakkında karar verilen yılı takip eden yıldan başlamak üzere bir yıl sonra başvuru dosyanız imha edilecektir.
 12. Gönderdiğiniz belgeleri, tarih sırasına göre kısa ve özlü bir şekilde düzenleyiniz.
 13. Gönderdiğiniz ek belgeleri sayfa sırasına göre numaralandırın.
 14. Belgelerin birbirine tutturmak için zımba, ataş, yapıştırıcı bant kullanmayınız (Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu).
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu. Anayasa Mahkemesi AYM bireysel başvuru formu nasıl doldurulur. Bireysel başvuru formu örneği. Başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler resimli olarak ve örnekle anlatılmıştır.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu doldurulmuş örneği

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu doldurulmuş dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır. Yeni formun nasıl doldurulması gerektiği bölümler itibarıyla ve resimli olarak aşağıda açıklanmıştır. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu size formun doldurulması konusunda yardımcı olacaktır.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu değişti

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu

Aşağıda Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu yer almaktadır. Başvuru formunu aşağıdaki bilgilere göre doldurunuz.I. Genel bilgiler ve dizi pusulası

A. Başvurucu Sayısı:

Bu kısma başvuru yapan kişi sayısını yazınız.

Başvurucu sayısını bu bölüme yazınız.

B. Başvuru Tarihi:

Başvurunun yapıldığı tarihi gün, ay ve yıl şeklinde yazınız (AYM’ye başvuru süresi hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz). Başvuru formuyla birlikte harç tahsil makbuzunun AYM’ye, diğer mahkemelere veya yurt dışı temsilciliklerine verildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir (Başvuru harcı ne kadar?)

Başvuru tarihini bu kısıma yazınız.

C. Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden başka bir başvurusu varsa numarası:

Bu bölüme, AYM önünde devam eden başvurunuz varsa numaralarını yazınız. Sonuçlanan başvuruların yazılmasına gerek yoktur.

AYM önünde devam eden başvurunuz varsa numarasını buraya yazınız.

D. Başvuru Dizi Pusulası:

Şikayetlerinizi temellendirilmek için gerekli gördüğünüz belgeleri tarih sırasına göre numaralandırılarak her bir belgeyi ana başlıklar şeklinde sayfa numaralarıyla birlikte bu kısma yazınız.

II. Başvurucu bilgileri

A. Gerçek kişi başvurucu

T.C. Kimlik Numarası: T.C. kimlik numaranızı buraya yazınız. Türk vatandaşı olmayan başvurucular bu alanı boş bırakmalıdır.

Adı, soyadı: Formun bu bölümüne ad ve soyadınızı yazın. T.C. vatandaşı değilseniz pasaportunuzda yer alan ad ve soyadınızı yazınız. Ad ve soyadınızı değiştirmeden ve kısaltmadan yazmalısınız.

Anne Adı: Baba Adı: Formun bu bölümüne anne ve baba adınızı yazınız.Anne ve baba adının değiştirmeden ve kısaltılmadan yazınız.

Doğum Tarihi: T.C. vatandaşları nüfus cüzdanlarında, yabancılar ise pasaportlarında yer alan bilgileri yazmalıdır. Doğum tarihi gün, ay ve yıl biçiminde yazılmalıdır. Bu bilgileri nüfus cüzdanında veya pasaportta yer aldığı şekliyle, kısaltılmadan ve değiştirmeden yazınız.

Cinsiyeti: T.C. vatandaşları nüfus cüzdanlarında yazılı olan cinsiyetlerini, yabancılar ise pasaportlarında yer alan cinsiyetlerini yazmalıdırlar.

Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kısaltmasını yazabilirsiniz. Yabancı uyruklular, birden fazla uyruğu olanlar, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ile mülteciler durumlarını belirten açıklamayı bu alana yazmalıdırlar.

Mesleği: Mesleğinizi buraya yazınız. Mesleğiniz yoksa gerekli açıklamayı bu alana yazınız.

Telefon Numaraları, Elektronik Posta Adresi: Telefon numaranızı ve varsa elektronik posta adresinizi yazınız. Bu bölüme sürekli olarak kullandığınız, size en kolay şekilde ulaşılabilecek ev, iş ve cep telefon numaraları ile elektronik posta adresinizi yazmalısınız. Başvurunuza ilişkin bilgilendirme için bu alanda belirtilen iletişim bilgileri kullanıldığından bunların doğru ve güncel olması gerekir. Eğer iletişim bilgilerinizde bir değişiklik olduysa bunu en kısa sürede bildirmelisiniz.

Eğer iletişim bilgilerinizde bir değişiklik olduysa bunu en kısa sürede bildirmelisiniz.

Adresi: AYM’nin size yapacağı her türlü yazışma, tebligat ve bilgilendirme yazıları formda belirtilen yazışma adresinize gönderilecektir. Bu nedenle formda belirtilen adresin doğru ve güncel olması gerekir. Adres bilgilerinizin yanlış, eksik olması veya güncel olmamasından sorumlu olduğunu unutmayınız. Bu nedenle formda belirtilen adres bilgilerinizde bir değişiklik olması durumunda bunun en kısa sürede AYM’ye bildirip bilgilerinizi güncellemelisiniz.

Formda belirtilen adres bilgilerinizde bir değişiklik olması durumunda bunun en kısa sürede AYM’ye bildirip bilgilerinizi güncellemelisiniz.

B. Tüzel kişi başvurucu

Mersis Numarası: Tüzel kişi olarak başvurmanız durumunda Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarasını forma yazınız. MERSİS numarası yoksa vergi numarası veya tüzel kişinin kayıtlı olduğu sicili ve numarasını yazınız.

Unvanı: Bu kısıma tüzel kişiliğin tesciline ilişkin belgelerde yer alan unvanı yazınız.

Telefon Numaraları, Elektronik Posta Adresi: Başvuru formundaki telefon numaraları ve elektronik posta adresi ile ilgili kısma, telefon numarası ve elektronik posta adresinizi yazınız. Formun bu bölümüne tüzel kişi başvurucunun sürekli kullandığı, kendisine en kolay şekilde ulaşılabilecek iş ve cep telefonu numaraları yazılmalıdır. Başvurunuz ile ilgili bilgilendirmelerde bu alanda belirtilen iletişim bilgileri kullanıldığından bu bilgilerin doğru ve güncel olması gerekir. İletişim bilgilerinde değişiklik olduğu taktirde bunu en kısa sürede güncellemeniz gerekir (Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu).

Temsilcinin Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası:

Tüzel kişi adına, başvuru tarihi itibarıyla temsile yetkili kişinin adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasının yazılması ve temsile yetki belgesinin başvuru formuna eklenmesi gerekir. Temsilcinin yabancı olması durumunda T.C. kimlik numarasının yazılmasına gerek yoktur.

III. Temsilci bilgileri

A. Avukat

Adı, Soyadı: Formun bu bölümüne vekâletnamede yazılı olan ad ve soyadın değiştirilmeden ve kısaltılmadan yazılması gerekir.

Kayıtlı Olduğu Baro, Baro Sicil Numarası:Avukatın kayıtlı olduğu baronun adı ile baro sicil numarasını yazınız.

Temsil Olunan Başvurucu/Başvurucular: Temsil olunan başvurucunun adını yazınız. Özellikle başvurucuların tamamının temsilcisi olunmadığı durumlarda temsil olunan başvurucunun veya başvurucuların adlarının yazılması gerekir.

Adresi: Avukat aracılığıyla yapılan başvurularda, avukat ile yapılan yazışmalar ya da avukata yapılan tebligatlar başvurucuya yapılmış sayılır. AYM’nin başvurucu vekili ile yapacağı her türlü yazışma, tebligat ve bilgilendirme yazıları formda belirtilen yazışma adresine gönderilir. Formda bildirilen yazışma adresinin UYAP sistemine kayıtlı adres olmasına dikkat etmelisiniz. Başvurucu vekili, bildirdiği adres bilgilerinin yanlış ya da eksik olması veya güncel olmamasından sorumludur. Başvuru formunda belirtilen adres bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda bunun en kısa sürede AYM’ye bildirilmesi gerekir.

B. Avukat olmayan temsilci

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu kısımlarını yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde doldurunuz.

Temsil Olunan Başvurucu/Başvurucular: Temsil olunan başvurucunun adını yazınız. Özellikle başvurucuların tamamının temsilcisi olunmadığı durumlarda temsil olunan başvurucunun veya başvurucuların adlarının yazılması gerekir

Temsil İlişkisi: Bu bölüme veli, vasi, kayyum veya tüzel kişi temsilcisi olduğunun belirtilmesi ve bu ilişkiye dayanak belgenin de forma eklenmesi gerekir.

IV. Açıklamalar

A. Başvuruya konu olaylar ve başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların tarih sırasına göre açıklanması

Başvuru konusu olayları bu bölümde açıklayınız.

Şikayetlerinizin tarih sırasına göre özetini yaparak başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaları tarih sırasına göre yazınız. Bu alana bireysel başvuru öncesinde başvuru konusu edilen şikayetlerinize karşı hangi başvuru yollarına gittiğinizi ve buralardan elde edilen sonuçları yazınız. Bireysel başvuru konusu bir hak ve özgürlüğün hangi işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edildiğine ilişkin olayları tarih sırasına göre açık ve özet bir şekilde açıklayınız.

B. Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih

Bireysel başvuru yapmadan önce ihlale neden olduğu ileri sürdüğünüz işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamını tüketmiş olmanız gerekir.

1. Başvuruya konu nihai kararı veren mahkeme / merci / makam

Bu alana şikayetlerinize ilişkin kesin kararı (son karar) veren mahkeme, merci veya makamı yazınız. Başvuru konusu bir mahkeme kararıysa son kararı veren ilk derece, istinaf ya da temyiz mahkemesinin hangisi olduğunu, varsa dairesini belirtiniz.

2. Kararın tarih ve sayısı

Başvuru yollarının tüketildiğini gösteren en son kararın tarihi ile esas ve karar numaralarını yazınız.

3. Tebliğ veya öğrenme tarihi

İhlale neden olduğunu ileri sürdüğünüz kesin karar ya da işlem tebliğ edilmişse tebliğ tarihini, tebliğ edilmemişse tefhim tarihini, tebliğ veya tefhim yoksa öğrenme tarihini yazınız. Tebliğ veya öğrenmeye ilişkin belge varsa başvuru formuna ekleyiniz.

C. Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar

Bireysel başvuru kapsamındaki haklarınızdan hangisinin hangi nedenlerle ihlal edildiğini, buna ilişkin gerekçelerinizi ve delillere ait özlü açıklamalarınız ile ihlal edildiğini iddia ettiğiniz temel hakları ve bunlara ilişkin açıklamaları birbiriyle ilişkilendirilerek ayrı ayrı belirtiniz.

Şikayetlerinizi bu bölümde açıklayınız.

Formun bu bölümünde Anayasa ile güvence altına alınan haklarından hangisinin ya da hangilerinin ihlal edildiğini açık ve özet bir şekilde ifade etmeli ve şikâyetlerinizin Anayasa’nın hangi maddelerine dayandığını belirtmelisiniz.

Anayasa ile güvence altına alınan haklarından hangisinin ihlal edildiğini “Haklar” başlığı altına ayrı ayrı, karşılarına bu hakların hangi nedenle ihlal edildiğini açık ve özet bir şekilde yazınız. Ayrıca başvuru konusu etiğiniz kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların hangi temel hakkı ihlal ettiğine ilişkin bağlantıyı kurup açıklamalısınız (Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu).

Eğer birden fazla Anayasal hak ihlali iddianız varsa her bir şikâyete ait açıklamayı ayrı ayrı yapmalısınız.

Mağduriyetinizin başvurunun yapıldığı sırada da sürdüğünü gerekçeleriyle birlikte açıklamalısınız. Başvurunun AYM tarafından kabul edilebilmesi için bir temel hakkı şahsen ve doğrudan zedeleyen bir kamu gücü işleminin varlığı ve bu ihlal nedeniyle meydana gelen mağduriyetin başvuru yapıldığı sırada da devam ediyor olması gerektiğini unutmayınız. Bu nedenle başvuru konusu bireysel işlemle bir temel hakkı şahsen ve doğrudan etkilenmeyen kişilerin başvuruları kabul edilemez bulunacaktır.

V. Diğer bilgiler

Bireysel başvuru süresi nasıl belirlenir
Anayasa Mahkemesi AYM bireysel başvuru formu nasıl doldurulur. Bireysel başvuru formu örneği. Başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler resimli olarak ve örnekle anlatılmıştır.

A. Mazeret

Mazeretiniz varsa nedenleriyle beraber buraya yazınız.

Başvurunuzu, süresi içinde yapamadıysanız mazeretinize ilişkin açıklamaların bu bölümde açıklamalısınız (Mazeret ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz). Başvurunuzu başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapmalısınız. Bununla beraber başvuru süresini mücbir sebep veya ağır hastalık gibi haklı bir mazeret nedeniyle kaçırmanız durumunda mazeretin kalktığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde mazerete ilişkin açıklamaları da içeren başvuru formu ve eklerinin yanı sıra mazereti ispatlayan belgelerle birlikte başvuru yapabilirsiniz. Bu alana mazeretin başlangıç ve bitiş tarihinin de yazılması gerekir. Başvurunun mücbir sebep veya ağır hastalık gibi haklı bir mazeret nedeniyle süresinde yapılamadığı durumda mazerete ilişkin belgeler başvuru formuna eklenmelidir.

AYM’nin adli tatile tabi değildir. Adli tatil döneminde başvuru süresi kesintiye uğramaz (Adli tatil konusunda gerekli bilgiye buradan ulaşabilirsiniz).

B. Tedbir

Tedbir talebiniz varsa, buna ilişkin açıklamaları bu kısıma yazınız.

Başvuru formunun bu bölümüne tedbir talebiniz varsa nedenlerini yazınız. AYM, başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine gerekli tedbirlere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verebilir. Tedbir talebinizin gerekçelerini açıkça yazmalısınız.

C. Gizlilik

Gizlilik talebiniz varsa nedenleriyle beraber bu bölümde açıklayınız.

Kamuya açık belgelerde kimliğinizin gizli tutulması talebiniz varsa bunun gerekçelerini açıklayınız. Gerekçesiz olarak yapılan gizlilik talepleri incelenmeksizin reddedilebilir. Kabul edilemezlik kararı verilen başvurularda gizlilik talepleri karara bağlamaz. Bu alanda varsa kamuya açık belgelerde kimliğinizin gizli tutulması talebinizin olup olmadığını belirtmelisiniz. Kimliğinizin kamuya açıklanmasını istemiyorsanız, aleni yargılama ilkesinin istisnası niteliğindeki bu talebinizin gerekçesini açıklamalısınız. Anayasa Mahkemesi, kimliğin gizli tutulması taleplerini istisnai durumlarda kabul eder.

D. Adli yardım

Adli yardım talebiniz varsa nedenleriyle beraber bu bölümde açıklayınız.

Adli yardım talebinizin kabul edilebilmesi için kendinizin ve ailenizi geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olmanız ve talebin dayanaksız olmaması gerekmektedir. Adli yardım talebiniz varsa buna ilişkin belgeleri başvuru formuna eklemeniz gerekir. Soyut, gerekçesiz ve herhangi bir belgeye dayanmaksızın adli yardım talebinde bulunmanız durumunda talebiniz incelenmeksizin reddedilebilir (Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu).

VI. Sonuç talepleri

Nihai taleplerinizi maddeler halinde buraya yazınız (İhlal kararı verilmesi, duruşma yapılması, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması, yeniden yargılama yapılması, tazminat ve yargılama giderlerine hükmedilmesi vb.).

VII. Beyan ve imza

Bu bölüme tarihi yazınız. Başvurunun yapıldığı tarih, başvurunun 6216 sayılı Kanun’da gösterilen yerlerce kaydının yapılıp başvurucuya alındı belgesinin verildiği tarihtir.

Başvuru formunu sizin veya temsilcinizin imzalaması gerekir. İmzalı asıl nüshasının 6216 sayılı Kanun’da gösterilen yerlere ibraz edilmesi gerekir. Formun imzasız olması ya da asıl nüsha olmaması durumunda başvuru işleme konulmaz. Başvuru formunda yer alan beyanların ya da sunulan belgelerin doğru olmaması başvurucunun sorumluluğunu doğurabilir.

Ayrıca bireysel başvuru hakkının açıkça kötüye kullandığının veya bireysel başvurunun amacıyla bağdaşmayacak surette hakaret, tehdit ya da tahrik edici bir üslup kullanıldığının tespit edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi başvurucular aleyhine, yargılama giderlerinin dışında disiplin para cezasına hükmedebilir.

Bireysel başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler / Ekler

Bireysel başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır. Bireysel başvuru formunu Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu belirtilen biçimde doldurduktan sonra aşağıdaki belgeleri forma ekleyiniz.:

 1. Kanuni temsilci veya avukat vasıtasıyla takip edilen başvurularda başvurucuyu temsile yetkili olduğuna dair belge.
 2. Başvuru harcının ödendiğine dair belge (Adli yardım talebi varsa bu belgeye gerek yoktur). Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 62(1) fıkrasına göre Harçlar Kanunu‘na bağlı tarifede belirtilen bireysel başvuru harcının maliye veznesine veya Anayasa Mahkemesine yatırılması gereklidir.
 3. Başvuru bizzat yapılmış ise başvurucunun kimliğini tespite yarar resmi belgenin onaylı örneği (Başvurucunun kimliğini tespite yarar herhangi bir resmi belgenin suretinin olması yeterlidir.).
 4. Tüzel kişi adına kanuni temsilcinin başvurması durumunda başvuru tarihi itibarıyla temsile yetkili olunduğunu gösteren resmi belgenin onaylı örneği.
 5. Nihai karar ya da işlemi öğrenme tarihini gösteren belge (Tebliğ veya tefhim edilmeyen kararlara ilişkin olarak öğrenme tarihinin bildirilmesi yeterlidir. Bu durumda belge eklenmesine gerek yoktur.).
 6. İleri sürülen şikayetleri temellendirecek belgelerin onaylı örnekleri (ilgili mevzuat gereği suret çıkarma yetkisi bulunan kişi veya makamlarca onaylı örneklerinin başvuru formuna eklenmesi yeterlidir.).
 7. Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve buna ilişkin belgeler.
 8. Olağan ve olağanüstü kanun yolu başvuru dilekçelerinin onaylı örnekleri.
 9. Başvuru süresinde yapılamamışsa varsa mazereti ispatlayan belgeler.
 10. Adli yardım talebi varsa başvurucunun yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeler ile mevzuatta adli yardım talebinde bulunabilmek için öngörülen diğer belgeler.

Yukarıda belirtilen belgeleri herhangi bir nedenle sunamazsanız bunun gerekçelerini belirterek varsa buna ilişkin bilgi ve belgeleri başvuru formuna eklemelisiniz. AYM, mazeretinizi kabul ederse ve gerekli görürse bu bilgi ve belgeleri resen toplayabilir (Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu).

Bireysel başvuru formunun teslimi ve başvurunun takibi nasıl yapılır?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu doğrultusunda hazırladığınız başvuru formu, harç tahsil makbuzu ile birlikte mahkemelere veya yurt dışı temsilciliklerine ya da bizzat Anayasa Mahkemesine teslim etiğinizde size veya temsilcinize bir alındı belgesi verilecektir. Bu alındı belgesindeki tarih, bireysel başvurunun yapıldığı tarihi gösterir. Bu belgeyi başvuru tarihi ile ilgili herhangi bir ihtilaf olması durumunda ibrazı isteneceğinden saklamanız gerekir.

Ayrıca dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği durumlarda UYAP kullanılarak form ve ekindeki veriler kaydedilir ve saklanır. Bu makamlar tarafından başvuru formu ve eklerinin kabul edilebilirlik ya da esasına ilişkin herhangi bir inceleme ya da değerlendirme yapılmaz.

Form ve ekindeki belgeler AYM’ye ulaştığında başvurunuzun kayda alındığı ve başvuru numarası size bildirilecektir.

Başvuru formunun tesliminden sonra aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz:

 1. Başvuru belgelerinde bir eksiklik bulunması durumunda eksikliğin giderilmesi için size veya varsa temsilcinize ya da avukatınıza on beş günü geçmemek üzere bir süre verilerek eksikliğin tamamlanması talep edilir. Verilen sürede eksikliğin tamamlanmaması durumunda başvurunuz idari yönden reddedilecektir. Bu karara yedi gün içinde itiraz edilirsiniz. İdari ret kararlarına itiraz edebilmeniz için bu yöndeki talebinizi ortaya koyan dilekçeyi süresi içinde Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Bürosuna teslim etmeniz ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler aracılığı ile göndermeniz yeterdir. Yeniden bir bireysel başvuru formu doldurmanıza gerek yoktur.
 2. Başvuruyla ilgili tüm belgelerinizi doğrudan AYM’ye teslim edebileceğiniz gibi mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla da gönderilebilirsiniz. Bunun dışında mektup, posta, elektronik posta vb. yollarla gönderilen belgeler kabul edilmez ve işleme alınmaz.
 3. AYM ile yapacağınız tüm yazışmalarda ad, soyad, T.C. kimlik numarası ile size bildirilen başvuru numaranızı belirtmelisiniz.
 4. Başvurunun her aşamasında gerekli görülse AYM sizden belge, bilgi veya açıklama talep edebilir.
 5. Başvurunuzun bulunduğu aşamayı e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilirsiniz. AYM, bunun dışında yazılı veya telefon, faks, elektronik posta vs. yollarla yapılan bilgi edinme taleplerine cevap vermez.
 6. Anayasa Mahkemesine şahsen yapacağınız başvurular ile belge sunumlarını şu adrese yapmalısınız: Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 06805 Çankaya / Ankara

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu. Anayasa Mahkemesi AYM bireysel başvuru formu nasıl doldurulur? Bireysel başvuru formu örneği. Başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler resimli olarak ve örnekle anlatılmıştır.