Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru karar türleri nelerdir


Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sonuçlanma süresi ne kadardır. Bireysel başvurum hangi sürede sonuçlanır. Başvurumun erken sonuçlanması için ne yapmam gerekir?

 1. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sonuçlanma süresi

  Anayasa Mahkemesine (AYM) yapılacak bireysel başvurular için herhangi bir sonuçlanma süresi öngörülmemiştir. Esas olarak tüm başvurular kayda alınma sırasına göre incelenmektedir. Ancak bu durumun istisnaları da mevcuttur.

 2. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru karar süresi

  AYM’ye yapılacak bireysel başvuruların başvuru sırasına göre sonuçlandırılması esası benimsenmiştir. Ancak bazı başvuruların önceliği bulunmaktadır. Örneğin yaşam hakkı, işkence ve insanlık dışı muamele yasağı, tutukluluk ya da kamu oyunun ve kamusal çıkarları ilgilendiren başvurulara AYM tarafından öncelik verilmektedir. Ayrıca tedbire ilişkin talepler de öncelikli olarak incelenir.

 3. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru cevap süresi

  AYM’ye yapacağınız bireysel başvurularda başvurunuzun kayda alındığına ilişkin size bir belge verilecektir. Başvurunuzun kabul edilebilir bulunup bulunmadığının tespiti için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Ancak yukarıda bahsedilen durumlar istisnadır.

 4. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararına itiraz süresi

  6216 sayılı Kanun’un 47(5) fıkrasında bireysel başvurunun başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlali öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerektiği belirtilmiştir.

  Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü‘nün 66(3) fıkrası gereği başvuru süresinden sonra yapılan başvurular Komisyonlar Başraportörü tarafından reddedilebilmektedir. Komisyonlar Başraportörünün yargısal nitelikte olmayan başvuru ret kararına tebliğinden itibaren yedi (7) gün için itiraz mümkündür. Bu karara yapılan itiraz ilgili Komisyon tarafından kesin olarak karara bağlanmaktadır.

  6216 sayılı Kanun’un 47(6) fıkrası ve İçtüzük’ün 66(3) fıkralarında, başvuru evrakında herhangi bir eksiklik bulunması hâlinde bu eksikliğin giderilmesi için başvurucu veya varsa vekiline on beş (15) günü geçmemek üzere bir süre verileceği ve geçerli bir mazereti olmaksızın bu sürede eksikliğin tamamlanmaması durumunda başvurunun reddine karar verileceği öngörülmüştür.

  Başvurucudan gidermesi istenen eksikliğin kesin süre içinde giderilmemesi durumunda Komisyonlar Başraportörü tarafından başvuru reddedilebilmektedir. Komisyonlar Başraportörünün bu kapsamda verdiği ret kararına tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde itiraz mümkün olup ilgili Komisyon tarafından kesin olarak karara bağlanmaktadır.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru süresi

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu nasıl doldurulur

Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru nasıl yapılır?

Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru konusunda önemli hatırlatmalar

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar-Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu kılavuzu