Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru nasıl yapılır?

AYM'ye BİREYSEL BAŞVURU

Bu sayfada, Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. Ayrıca AYM’ye bireysel başvuru için gerekli bazı bilgi ve belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesine (AYM) usulüne uygun bir başvuru nasıl yapılır?

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru-AYM'ye bireysel başvuru

Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru nasıl yapılır? AYM’ye bireysel başvuru, 12/9/2010 tarihli referandumun ardından Anayasa’nın 148. ve 149. maddelerinde yapılan değişiklikler ve Anayasa’nın Geçici 18. maddesi hükümleri ile hukuk düzenine dahil olmuştur. AYM’ye bireysel başvuruda, başvurunun 6212 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun‘unun 41-45. maddeleri ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü‘nde yer alan şartlara uygun olması, bu düzenlemelerde belirtilen tüm bilgi ve belgeleri içermesi gereklidir.

Kanun ve AYM İçtüzüğü’nde belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulmaması halinde başvurunuz incelenmez. AYM’ye başvuru sırasında, başvuru formunda yer alan tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması zorunludur. Usulüne uygun olarak yapılmış başvurular AYM tarafından idari olarak incelenir. Ancak bu inceleme başvurunun kabul edilebilir bulunacağı anlamına gelmez.

Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda dikkat edilmesi gereken konular

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruAnayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru konusunda önemli hatırlatmalara buradan ulaşabilirsiniz.

Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki birinin ihlal edilmesi durumunda AYM’ye bireysel başvuru yapabilir.

Bireysel başvurunun önemli maddi şartları bulunmaktadır. AYM’ye bireysel başvuru sırasında, başvurucunun güncel ve kişisel bir hakkının doğrudan etkilenmesi, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için kanunlarda öngörülmüş olan idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının başvurucu tarafından tüketilmiş olması gerekir. 

AYM’ye başvuru süresi, kanunlarda zorunlu idari ve yargısal başvuru yolları öngörülmüşse, bu yolların tamamının “tüketildiği tarihten”, “başvuru yolu öngörülmemişse ihlâlin öğrenildiği tarihten itibaren” 30 (otuz) gündür.

Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru ile ilgili sık sorulan sorular

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru -AYM'ye bireysel başvuruBireysel başvuru konusunda sık sorulan sorular (SSS)

Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru konusunda özet bilgilere bu broşürden ulaşabilirsiniz. Bireysel başvuru süresi ne kadardır? Hangi işlemlere karşı bireysel başvuru yapılabilir? Bireysel başvuru yapmak için avukat tutmak zorunda mıyım? Mazeret durumunda bireysel başvuru nasıl yapılır?

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru formu

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru formu -AYM'ye bireysel başvuru formu nasıl doldurulurAnayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. AYM’ye bireysel başvuru formunun eksiksiz doldurulması başvurunuzun kabul edilebilirliği bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca başvuru formuna eklenmesi gerekli belgelerin usulüne uygun bir şekilde eklenmesi gerekir.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru broşürü

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkındaki broşüre buradan ulaşabilirsiniz. Bu broşürde AYM’ye başvuru koşulları hakkında kısa bilgilere yer verilmiştir. Bireysel başvuru süresi, koşulları, tüketilmesi gereken hukuk yolları, AYM’nin posta adresi vs. bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda dikkat edilmesi gereken konular

Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nasıl yapılır? Başvuru formu hangi bilgileri içermelidir? Adres değişikliği durumunda ne yapmalıyım? Başvuru formuna hangi belgeleri eklemem gerekir? Başvuru formuna eklenmesi gereken belgelere ulaşamazsam ne yapmalıyım? Bireysel başvuru yapmak için nereye müracaat etmeliyim? Bireysel başvurunun şahsen mi yapılması gerekir? Bireysel başvuru yapmak için avukat tutmak zorunlu mudur? Kimliğinin gizli tutulmasını talep etme hakkım var mıdır? Bireysel başvuru harca tabi midir? Başvuru harcı / ücreti ne kadardır? Bireysel başvurumda adli yardım talep edebilir miyim? Başvurumun durumu hakkında bilgili edinebilir miyim? Bireysel başvuru formunda eksiklik bulunması halinde başvurum reddedilir mi? Bireysel başvuruda bulunduğumda başvuruya konu işlemin infazı ya da icrası durur mu? Başvurum ne zaman karara bağlanır? İnceleme ne zaman sonuçlanır? Bireysel başvuru süresi ne kadardır? Ne zaman başvuru yapmalıyım? Haklı bir mazeretimin olması durumunda bireysel başvuru süresi uzar mı? İdari ve yargısal başvuru yollarının tüketilmesi ne demektir? Bireysel başvurumu incelenmesinde duruşma yapılmasını, tanık ve uzman dinlenmesini veya keşif yapılmasını talep edebilir miyim? AYM’nin başvurumda ihlal kararı vermesi sonucunda ne olur? Bireysel başvurum hakkında verilen kararlar kesin midir? Bireysel başvuru kararları kimlere tebliğ edilir? Yayımlanır mı? AYM tedbir kararı verilebilir mi? Sınır dışı işlemlerine karşı yapılan başvurularda ciddi tehlikenin varlığı nasıl tespit edilir?

Anayasa Mahkemesi (AYM) bireysel başvuru karar sorgulama

Anayasa Mahkemesi (AYM) bireysel başvuru kararlarına buradan ulaşabilirsiniz. AYM’nin bireysel başvurunuz hakkında verdiği karara ya da bireysel başvurunuzun hangi aşamada olduğunu buradan sorgulamanız mümkün.