Ana Sayfa AİHM Kararları Hakları Kötüye Kullanma Yasağı (AİHM)

Hakları Kötüye Kullanma Yasağı (AİHM)

Hakları Kötüye Kullanma Yasağı (AİHM). Hakları kötüye kullanma yasağı. Bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, bir devlete, topluluğa veya kişiye, Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesi veya
bunların Sözleşme’de öngörülmüş olandan daha geniş ölçüde
sınırlandırılmalarını amaçlayan bir etkinliğe girişme ya da eylemde
bulunma hakkı verdiği biçiminde yorumlanamaz.