Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel başvuru nasıl yapılır?

AİHM'E BİREYSEL BAŞVURU

Bu sayfada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. Ayrıca AİHM’e başvuru sırasında size yardımcı olabilecek ve başvurunuzu doğru bir şekilde yapmanızı sağlayacak gerekli bazı belgeler sunulmuştur.

AİHM'E BİREYSEL BAŞVURU NASIL YAPILIR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru nasıl yapılır? AİHM bireysel başvuru şartları nelerdir?

AİHM’e yapılacak bir bireysel başvuruda, başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtüzüğü’nün 47. maddesinde yer alan şartlara uygun olması, bu maddede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri içermesi gerekir. 
AİHM İçtüzüğü’nün 47(1) ve (2) fıkralarında belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulmaması halinde başvurunuz incelenmez. Başvuru formunda yer alan tüm alanları eksiksiz olarak doldurmanız gerekir. AİHM’e yapacağınız başvuru için gerekli şartların neler olduğu bu sayfada detaylı olarak açıklanmıştır.

Usulüne uygun olarak yapılmış başvurular AİHM tarafından incelenir. Ancak bu inceleme başvurunun kabul edilebilir bulunacağı anlamına gelmez. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuruda dikkat edilmesi gereken konular

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel başvuru konusunda önemli hatırlatmalara buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek Protokollerde güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden birinin ihlal edilmesi durumunda AİHM’e bireysel başvuru yapabilir.

Bireysel başvurunun önemli maddi şartları bulunmaktadır. AİHM’e bireysel başvuru sırasında, başvurucunun güncel ve kişisel bir hakkının doğrudan etkilenmesi, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için kanunlarda öngörülmüş olan idari ve yargısal iç hukuk yollarının tamamının tüketilmiş olması gerekir.

AİHM’e başvuru süresi, idari ve yargısal başvuru yolları öngörülmüşse, bu yolların tamamının “tüketildiği tarihten”, “başvuru yolu öngörülmemişse ihlâlin öğrenildiği tarihten itibaren” altı aydır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nedir?Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nedir?Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne işe yarar?, AİHM’e nasıl başvurulur?, AİHM’nin görev ve yetkilerinin kapsamı nedir?, AİHM hangi şikâyetleri inceler?, AİHM’ye kimler başvurabilir?, AİHM başvurumu hangi koşullarda inceler?AİHM başvuru süresi ne kadardır?, AİHM’e başvururken özellikle nelere dikkat etmem gerekir?

AİHM’e bireysel başvurunun birtakım şekil kurallarına tabi olan ikincil bir hak arama yolu olduğunu unutmayınız. Bu nedenle AİHM’e başvuru yaparken şekli kurallara dikkat etmeniz başvurunuzun incelenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. İhlal iddialarınızın incelenmesi ve hak kaybına uğramamanız için başvuru yapmadan önce burada yer verilen bilgi ve açıklamaları dikkatli bir şekilde incelemeniz yararınıza olacaktır. AİHM’e bireysel başvuru yaparken bilmeniz gereken bu ve benzeri birçok sorunun cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi metni

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi metnine (2019) buradan ulaşabilirsiniz.
AİHS, 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanmıştır. Avrupa Konseyi üyesi devletler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni, bu bildirinin açıkladığı hakların evrensel ve etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamayı hedef alarak, Avrupa Konseyinin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birlik oluşturmak olduğunu ve insan hakları ile temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin bu amaca ulaşma yollarından biri olduğunu göz önüne almışlardır.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU

AİHM’e bireysel başvuru formunu (YENİ-2019) internetten indirip doldurduktan sonra, formun çıktısını başvurunuzu tamamlamak için gerekli olan diğer belgelerle birlikte AİHM’e posta yoluyla gönderiniz.

AİHM’in internet sitesinde yer alan başvuru formu dışındaki hiç bir başvuru formunu kullanmayınız. AİHM’e başvuru formunun doldurulmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalar, formu doğru ve eksiksiz şekilde doldurmanıza yardımcı olacaktır.

Not: AİHM’e bireysel başvuru formunu doldurmak için Acrobat Reader 9 ve üzeri bir sürüm gerekmektedir. Bilgisayarınızda Adobe Reader programı yoksa buradan indirebilirsiniz. Başvuru formunun bir örneğini bilgisayarınıza kaydetmek için aşağıdaki talimatları uygulayın:

  • Link veya simgenin üzerini sağ tıklayın
  • “Hedefi farklı kaydet”, “linki farklı kaydet”, “ekteki dosyayı farklı indir” seçeneklerinden birini seçerek formu bilgisayarınıza kaydedin.
  • Bilgisayarınıza kaydettiğiniz formu Adobe Reader ile açın. Formu doldurun ve kaydedin.
  • Doldurduğunuz formun çıktısını alıp imzaladıktan sonra AİHM’e posta yoluyla gönderin.

AİHM kabul edilebilirlik kriterleri rehberi

Kabul edilebilirlik kriterleri rehberi, kabul edilebilirlik kararlarında tutarlılığın ve istikrarın sağlanmasına katkı amacıyla hazırlanmıştır. 

Kabul edilebilirlik kriterleri rehberi ile esasen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunmak isteyen başvuruculara, avukatlara, uygulamacılara ve hukukçulara yardımcı olmak amaçlanmıştır. Bireysel başvuru yolu katı usul kurallarına bağlı olduğundan kabul edilebilirlik kriterlerinin dikkatli bir şekilde incelenerek başvuruda bulunulması önem taşımaktadır. Bu rehberde bir başvurunun taşıması gereken kabul edilebilirlik koşullarının neler olduğunu açıklanmıştır.

AİHM hakkında soru ve cevaplar

AİHM’e bireysel başvuru konusunda sık  sorulan sorular (SSS)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel başvuru konusunda özet bilgilere bu bölümden ulaşabilirsiniz. Bireysel başvuru süresi ne kadardır? Hangi işlemlere karşı bireysel başvuru yapılabilir? Bireysel başvuru yapmak için avukat tutmak zorunlu mudur? Mazeret durumunda bireysel başvuru nasıl yapılır? 

AİHM incelemesinde takip edilen usul

AİHM’e bireysel başvurunun aşamaları nelerdir?AİHM başvurunuzun nasıl bir işlem gördüğüne, hangi aşamalardan geçtiğine ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

AİHM’nin bir başvuruyu incelemesi sırasında takip ettiği usulün çeşitli aşamalarını açıklayan bu broşürde, özellikle başvurular AİHM’e gönderildikten sonra, başvurucuların sorabileceği temel soruların cevaplandırılması amaçlanmıştır. 

AİHM hakkında kısa bilgilendirme broşürü

Bu broşürde AİHM hakkında kısa bilgilere yer verilmiştir. Broşürde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kısa bir özetini, Sözleşme’de yer alan haklar, güvenceler ve yasakların neler olduğu yer almaktadır.

Ayrıca AİHM’ye bireysel başvuru konusundaki sık sorulan sorulara detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

AİHM iş akış şeması / incelemenin aşamaları

AİHM’e yapılan başvurular ön inceleme aşamasının ardından başvurunun çeşidine bağlı olarak tek hakim,Komite ya da Daireye gönderilir. Kabul edilebilir olduğu değerlendirilen başvurular, şikayetin varlığı hakkında bilgi vermek ve olaya konu ihtilafla ilgili görüşlerini sunmasına izin vermek için Türkiye Devletine bildirilir. Türkiye Devletince verilen görüşler daha sonra size cevap verme imkanı tanımak için gönderilir.

50 soruda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

50 soruda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)

Bu kitapçıkta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM’e ilişkin sık sorulan sorular cevapları yer almaktadır.

AİHM bireysel başvuru sorgulama

Başvurunuzun bulunduğu aşamayı ya da sonucunu buradan sorgulamanız mümkündür. Bu arama motoru, dileyen herkesin bir başvurunun yargılama sürecinin hangi aşamasında olduğunu öğrenmesine olanak sağlar.

  • Başvuru bir hukuki birime tevdi edilmişse
  • Başvurucunun kimliği gizli tutulmuyorsa
  • Derdest ise veya son iki yıl içinde karara bağlanmışsa bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Usulüne uygun bir başvuru nasıl yapılır

AİHM tarafında hazırlanan bu videoda başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği açıklanmıştır. Ancak açıklamaları kendi başvurunuzdaki somut duruma uyarlamanız gerektiğini unutma

AİHM hakkında bilgilendirme (Video)


AİHM tarafından hazırlanan bu bu videoda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin nasıl çalıştığı ve içtihatlardan örnekler vererek faaliyetlerinin kapsamını açıklanmaktadır. Video AİHM’in çalışma yöntemi hakkında bilgilendirici açıklamalar içermektedir.

Basitleştirilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‘nden seçilmiş bazı maddelerin basitleştirilmiş ve daha anlaşılır hale getirilmiş haline bu kitapçıktan ulaşmanız mümkün.