Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel başvuru nasıl yapılır?

AİHM'E BİREYSEL BAŞVURU

Bu sayfada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlara ve nasıl başvuru yapılacağına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca başvuru sırasında yardımcı olacak gerekli bazı belgelere buradan ulaşmak mümkündür. Ayrıca bize buradan ulaşarak bireysel başvuru konusunda yardım almanız da mümkün.

  • AİHM’ye usulüne uygun bir başvuru nasıl yapılır?
  • AİHM önünde takip edilen usul
  • AİHM başvuru formu
  • AİHM hakkında soru ve cevaplar
  • AİHM’ye başvuru için önemli hatırlatmalar
  • AİHS / Sözleşme metni

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) usulüne uygun bir bireysel başvuru nasıl yapılır?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru nasıl yapılır? AİHM’e yapılacak bir bireysel başvuruda, başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mahkeme İçtüzüğü’nün 47. maddesinde yer alan şartlara uygun olması, bu maddede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri içermesi gereklidir. 
AİHM İçtüzüğü’nün 47(1) ve (2) fıkralarında belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulmaması halinde başvurunuz incelenmez. Başvuru formunda yer alan tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mahkeme İçtüzüğü’nün 47. maddesi (Türkçe)
AİHM içtüzüğü (İngilizce)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde yargılama sürecinin başlatılması prosedürü (İngilizce)

Usulüne uygun olarak yapılmış başvurular AİHM tarafından incelenir. Ancak bu inceleme başvurunun kabul edilebilir bulunacağı anlamına gelmez. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel başvuruda dikkat edilmesi gereken konular

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

AİHM hakkında soru ve cevaplar

AİHM hakkında soru ve cevaplar

Bu kitapçıkta AİHM hakkında merak edilen ve sık sorulan sorulara cevaplar yer almaktadır. Daha geniş bilgi için AİHM İçtüzüğü’ne başvurulabilir.

AİHM hakkında soru ve cevaplar (Türkçe)
AİHM hakkında soru ve cevaplar (İngilizce)

Bir AİHM başvurusu nasıl işlem görür

Bir AİHM başvurusu nasıl işlem görür AİHM’nin bir başvuruyu incelemesi sırasında takip edilen usulün çeşitli aşamalarını açıklayan bu broşür, özellikle başvurusu AİHM’e gönderildikten sonra, başvurucuların sorabileceği temel soruları cevaplamayı amaçlamaktadır. 

AİHM başvurusu nasıl işlem görür (Türkçe) AİHM başvurusu nasıl işlem görür (İngilizce)

AİHM hakkında kısa bilgilendirme broşürü

Kısaca MahkemeBu broşürde AİHM hakkında kısa bilgiler, Sözleşme’nin kısa bir özeti, Sözleşme’de yer alan güvence ve yasaklar yer almaktadır.
Ayrıca AİHM’ye bireysel başvuru konusundaki detaylı bilgilere buradan da ulaşabilirsiniz.
AİHM hakkında bilgilendirme broşürü (Türkçe)
AİHM hakkında bilgilendirme broşürü (İngilizce)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde takip edilen usul

AİHM’e yapılan başvurular ön inceleme aşamasının ardından başvurunun çeşidine bağlı olarak tek hakim,Komite ya da Daireye gönderilir. Kabul edilebilir olduğu değerlendirilen başvurular, şikayetin varlığı hakkında bilgi vermek ve olaya konu ihtilafla ilgili görüşlerini sunmasına izin vermek için Türkiye Devletine bildirilir. Türkiye Devletince verilen görüşler daha sonra size cevap verme imkanı tanımak için gönderilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel başvuru formu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bireysel başvuru formu (yeni-güncel)

Başvuru formunu İnternet’ten indirip doldurduktan sonra, formun çıktısını başvurunuzu tamamlamak için gerekli olan diğer belgelerle birlikte AİHM’e posta yoluyla gönderiniz. AİHM’nin internet sitesinde yer alan başvuru formu dışındaki hiç bir başvuru formunu kullanmayınız. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalar, formu doğru ve eksiksiz şekilde doldurmanıza yardımcı olacaktır.

Bireysel başvuru formu (Türkçe)
Bireysel başvuru formu (İngilizce)
Bireysel başvuru formu nasıl doldurulur

AİHM kabul edilebilirlik rehberi

Kabul edilebilirlik kriterlerini uygulama rehberi, esasen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunmak isteyen avukatlar ve hukukçular için hazırlanmıştır. Bireysel başvuru yolu katı usul kurallarına bağlı olduğundan kabul edilebilirlik kriterlerinin dikkatli bir şekilde incelenerek başvuruda bulunulması önem taşımaktadır. Bu rehber bir başvurunun taşıması gereken kabul edilebilirlik koşullarının neler olduğunu açıklamaktadır.

Kabul edilebilirlik rehberi / kriterleri /koşulları

AİHM'e nasıl başvurulur (Video)

Bu video AİHM tarafından incelenecek başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu videoda bir başvuruda bulunması gereken ana noktalar açıklanmıştır. Ancak açıklamaların kendi başvurunuza uyarlanması gerekmektedir.
Bir başvuru nasıl yapılır (video)
Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar (İngilizce)

Basitleştirilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Simplified ConventionBasitleştirilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

AİHS’den seçilmiş bazı maddelerin basitleştirilmiş haline bu kitapçıktan ulaşmanız mümkün.

Basitleştirilmiş Sözleşme broşürü (İngilizce)

50 soruda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

50 soruda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Bu kitapçıkta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM’e ilişkin sık sorulan sorular cevapları yer almaktadır.

 

50 soruda AİHM ve Sözleşme (Türkçe)
50 soruda AİHM ve Sözleşme (İngilizce)