Ana Sayfa AYM Kararları AYM cezaevinde intihar başvurusunda ihlal kararı verdi

AYM cezaevinde intihar başvurusunda ihlal kararı verdi

Sınır dışı edilme kararı verilen yabancıya etkili başvuru hakkı tanınmalıdır

Sınır dışı edilme kararı verilen yabancıya etkili başvuru hakkı tanınmalıdır Sınır dışı edilme kararı verilen yabancıya etkili başvuru hakkı verilmelidir. Anayasa...

Taksir ne demek? Bilinçli taksir nedir? Taksir çeşitleri nelerdir?

Taksir ne demekTaksir ne demek. Taksir, bir kimsenin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak istemediği bir neticeyi gerçekleştirmesidir. Taksirin...

Mehmet Altan davasında AİHM ihlal kararı verdi

Mehmet Altan davasında AİHM ihlal kararı verdi Mehmet Altan davasında Aihm ihlal kararı verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Mehmet...

Takipsizlik kararı nedir (CMK 172)

Takipsizlik kararı ne demek (CMK 172)Takipsizlik kararı nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 172/1 maddesine göre Cumhuriyet savcısınca, soruşturma evresi...

Siyasetçiye yönelik eleştiri nedeniyle tazminat ifade özgürlüğünü ihlal eder

Siyasetçiye yönelik eleştiri (Melih Gökçek) nedeniyle başvurucunun tazminat ödemesine hükmedilmesi ifade özgürlüğünü ihlal eder Siyasetçiye yönelik eleştiri nedeniyle tazminata hükmedilmesi...

Soruşturma nedir?

Soruşturma nedir. Adli soruşturma nedir Soruşturma nedir? Soruşturma (CMK 2), suç haberinin alınmasıyla başlayıp esas olarak savcı ve onun yardımcısı...

Tensip zaptı ne demek? Tensip zaptı örneği

Tensip zaptı ne demekTensip zaptı ne demek? Tensip zaptı, mahkemenin ilk duruşmasından önce duruşmaya kadar yapılması uygun görülen işlemleri...

Rıza Türmen AİHM’nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararlarını yorumladı

Rıza Türmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin  (AİHM) 20 Mart 2018 tarihinde Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği kararları yorumladı.AİHM , Mehmet Altan ve Şahin Alpay ’ın başvurularıyla...

AYM cezaevinde intihar başvurusunda ihlal kararı verdi

AYM cezaevinde intihar konusunda hakkında ihlal kararı verdi (AYM cezaevinde intihar: AYM kararına buradan ulaşabilirsiniz).

Cezaevinde intihar başvurusunun konusu

Başvurucu intihar eden kişinin (F.K) kardeşidir. F.K., 1 Mayıs 2008 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuştur. F.K., devlet hastanesinin psikiyatri polikliniğinde muayene edilmiş ve “psikotik özellikli duygu durum bozukluğu” tanısıyla kendisine birtakım ilaçlar reçete edilmiştir.

F.K. bir süre sonra “madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk” tanısıyla ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilmiştir. Burada mahkeme kararına dayanılarak iki ay tutulmuştur. Bu hastane tarafından düzenlenen raporda, F.K.nin uyuşturucu ve uyarıcı haplar kullandığı, sokaklarda yaşadığı, kendi kendine konuştuğu, farklı hastanelerde madde bağımlılığı ve psikotik bozukluk tedavisi gördüğü ifade belirtilmiştir. Raporda ayrıca F.K.nin ceza sorumluluğunu bakımından herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ifade edilmiştir.

F.K. devam eden süreçte cezaevinde 15 Aralık 2008 tarihinde kol bileklerini kesmiştir. Koğuşta kaldıkları kişilerin rahatsız oldmaları üzerine bu koğuştan alınarak tek kişilik odaya alınmıştır. Tek kişilik koğuşta kalırken cezaevi kantininden çamaşır ipi temin etmiştir.

17 Aralık 2008 günü başka koğuşta kalan bazı hükümlülerin uyarmalarını takiben olay yerine gelen infaz koruma memurları çamaşır ipiyle pencere demirine asılı vaziyette FK.nın cesedini bulmuşlardır.

Aynı gün Cumhuriyet savcısı soruşturma başlatmış, olay yeri incelemesi ve ölü muayenesi yapmıştır. Adli Tıp Kurumunca otopsi raporu düzenlenmiştir. Başsavcılıkça kamera görüntüleri incelenmiş, bazı infaz koruma memurları ile hükümlü ve tutukluların ifadeleri alınmıştır.

Cumhuriyet başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir.

Cezaevinde intihar başvurusundaki iddialar

Başvurucu, psikolojik sorunları olan kardeşi ile ilgili olarak gereken tedbirleri almayan yetkililer haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini belirterek etkili soruşturma yürütülmediğinden şikayetçi olmuş ve Anayasa’da yer alan yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

AYM cezaevinde intihar kararının özeti

Yaşam Hakkının Maddi Boyutu Yönünden

Devletin, bazı özel koşullar altında, kişinin kendi eylemlerinden kaynaklanabilecek risklere karşı yaşamı korumak amacıyla gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü vardır.

Bu yükümlülük cezaevlerinde gerçekleşen ölüm olayları için geçerlidir. Böyle bir durum söz konusu ise kamu otoritelerinin riskleri ortadan kaldırmak için sahip oldukları yetkiler kapsamında kendilerinden beklenen her şeyi yapıp yapmadıklarının incelenmesi zorunludur.

Somut olay açısından F.K., birkaç kez psikiyatri polikliniğinde muayene olmuş ve  akıl hastası olup olmadığının tespiti için ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesinde kalmıştır.

Kamu otoritelerinin, F.K.nin iki kol bileğini kesmesi olayında F.K.nin kendini öldürme riskini taşıdığını bilmedikleri söylenemez. Dolayısıyla somut durumda F.K.nin sağlığının korunması ve kendisine zarar vermemesi açısından yetkililer tarafından gerekli önleyici tedbirlerin alınması gerekirdi.

Ayrıca, cezaevinde bu durumdaki kişilerin bir sağlık kuruluşuna sevk edilinceye kadar tutuldukları iki özel bulunmaktaydı. Psikolojik tedavi görmesine ve kendisine zarar vermesine rağmen F.K bu odalardan birine konulmamıştır.

Bu durum basit bir muhakeme hatası veya ihmal olarak değerlendirilemez. F.K.nin kendisine zarar vermesinin önüne geçmek için gerekli önleyici tedbirlerin alındığı söylenemez.

Bu nedenle AYM cezaevinde intihar başvurusunda yaşamı koruma yükümlülüğünün maddi boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

Yaşam Hakkının Usul Boyutu Yönünden

Bir ceza soruşturmasının etkili olarak kabul edilebilmesi için soruşturma makamlarının resen ve hemen harekete geçmesi, ölüm olayını aydınlatabilecek bütün delilleri tespit etmesi gerekir. Soruşturma aşamasında, ölüm olayının sebebinin veya sorumlu kişilerin belirlenmesi olanağını azaltan eksiklikler etkili soruşturma yükümlülüğüne aykırılık oluşturur.

Mevcut olayda şüphelilerin ifadeleri olay tarihinden bir buçuk yıl sonra alınabilmiş ve soruşturma yaklaşık beş yılda sonuçlandırılmıştır. Bu süre makul olarak kabul edilemez.

Cumhuriyet başsavcılığının, kantinde çamaşır ipi satılmasının mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesi, basit bir muhakeme hatası olarak nitelendirilemez.

Bu nedenlerle, AYM cezaevinde intihar başvurusunda yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine de karar vermiştir.

Kararın künyesi: AYM, Recep Kolbasar, B. No: 2014/5042, 26/12/2017.

Sonuç: Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi ve usul boyutunun ihlali.

AYM cezaevinde intihar konusunda hakkında ihlal kararı verdi.

Son yazılar

İlgili Yazılar