Ana Sayfa AYM Kararları Yaşam Hakkı (AYM) AYM cezaevinde intihar başvurusunda ihlal kararı verdi

AYM cezaevinde intihar başvurusunda ihlal kararı verdi

-

AYM cezaevinde intihar başvurusunda ihlal kararı verdi

AYM cezaevinde intihar konusunda hakkında ihlal kararı verdi (AYM cezaevinde intihar: AYM kararına buradan ulaşabilirsiniz).

AYM başvurusunun konusu

Başvurucu intihar eden kişinin (F.K) kardeşidir. F.K., 1 Mayıs 2008 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuştur. F.K., devlet hastanesinin psikiyatri polikliniğinde muayene edilmiş ve “psikotik özellikli duygu durum bozukluğu” tanısıyla kendisine birtakım ilaçlar reçete edilmiştir.

F.K. bir süre sonra “madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk” tanısıyla ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilmiştir. Burada mahkeme kararına dayanılarak iki ay tutulmuştur. Bu hastane tarafından düzenlenen raporda, F.K.nin uyuşturucu ve uyarıcı haplar kullandığı, sokaklarda yaşadığı, kendi kendine konuştuğu, farklı hastanelerde madde bağımlılığı ve psikotik bozukluk tedavisi gördüğü ifade belirtilmiştir. Raporda ayrıca F.K.nin ceza sorumluluğunu bakımından herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ifade edilmiştir.

F.K. devam eden süreçte cezaevinde 15 Aralık 2008 tarihinde kol bileklerini kesmiştir. Koğuşta kaldıkları kişilerin rahatsız oldmaları üzerine bu koğuştan alınarak tek kişilik odaya alınmıştır. Tek kişilik koğuşta kalırken cezaevi kantininden çamaşır ipi temin etmiştir.

17 Aralık 2008 günü başka koğuşta kalan bazı hükümlülerin uyarmalarını takiben olay yerine gelen infaz koruma memurları çamaşır ipiyle pencere demirine asılı vaziyette FK.nın cesedini bulmuşlardır.

Aynı gün Cumhuriyet savcısı soruşturma başlatmış, olay yeri incelemesi ve ölü muayenesi yapmıştır. Adli Tıp Kurumunca otopsi raporu düzenlenmiştir. Başsavcılıkça kamera görüntüleri incelenmiş, bazı infaz koruma memurları ile hükümlü ve tutukluların ifadeleri alınmıştır.

Cumhuriyet başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir.

Cezaevinde intihar başvurusundaki iddialar

Başvurucu, psikolojik sorunları olan kardeşi ile ilgili olarak gereken tedbirleri almayan yetkililer haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini belirterek etkili soruşturma yürütülmediğinden şikayetçi olmuş ve Anayasa‘da yer alan yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

AYM kararının özeti

Yaşam Hakkının Maddi Boyutu Yönünden

Devletin, bazı özel koşullar altında, kişinin kendi eylemlerinden kaynaklanabilecek risklere karşı yaşamı korumak amacıyla gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü vardır.

Bu yükümlülük cezaevlerinde gerçekleşen ölüm olayları için geçerlidir. Böyle bir durum söz konusu ise kamu otoritelerinin riskleri ortadan kaldırmak için sahip oldukları yetkiler kapsamında kendilerinden beklenen her şeyi yapıp yapmadıklarının incelenmesi zorunludur.

Somut olay açısından F.K., birkaç kez psikiyatri polikliniğinde muayene olmuş ve  akıl hastası olup olmadığının tespiti için ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesinde kalmıştır.

Kamu otoritelerinin, F.K.nin iki kol bileğini kesmesi olayında F.K.nin kendini öldürme riskini taşıdığını bilmedikleri söylenemez. Dolayısıyla somut durumda F.K.nin sağlığının korunması ve kendisine zarar vermemesi açısından yetkililer tarafından gerekli önleyici tedbirlerin alınması gerekirdi.

Ayrıca, cezaevinde bu durumdaki kişilerin bir sağlık kuruluşuna sevk edilinceye kadar tutuldukları iki özel bulunmaktaydı. Psikolojik tedavi görmesine ve kendisine zarar vermesine rağmen F.K bu odalardan birine konulmamıştır.

Bu durum basit bir muhakeme hatası veya ihmal olarak değerlendirilemez. F.K.nin kendisine zarar vermesinin önüne geçmek için gerekli önleyici tedbirlerin alındığı söylenemez.

Bu nedenle AYM cezaevinde intihar başvurusunda yaşamı koruma yükümlülüğünün maddi boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

Yaşam Hakkının Usul Boyutu Yönünden

Bir ceza soruşturmasının etkili olarak kabul edilebilmesi için soruşturma makamlarının resen ve hemen harekete geçmesi, ölüm olayını aydınlatabilecek bütün delilleri tespit etmesi gerekir. Soruşturma aşamasında, ölüm olayının sebebinin veya sorumlu kişilerin belirlenmesi olanağını azaltan eksiklikler etkili soruşturma yükümlülüğüne aykırılık oluşturur.

Mevcut olayda şüphelilerin ifadeleri olay tarihinden bir buçuk yıl sonra alınabilmiş ve soruşturma yaklaşık beş yılda sonuçlandırılmıştır. Bu süre makul olarak kabul edilemez.

Cumhuriyet başsavcılığının, kantinde çamaşır ipi satılmasının mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesi, basit bir muhakeme hatası olarak nitelendirilemez.

Bu nedenlerle, AYM cezaevinde intihar başvurusunda yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine de karar vermiştir.

Kararın künyesi: AYM, Recep Kolbasar, B. No: 2014/5042, 26/12/2017.

Sonuç: Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi ve usul boyutunun ihlali.

AYM cezaevinde intihar konusunda hakkında ihlal kararı verdi.

Bireysel Başvuruhttp://www.bireyselbasvuru.com.tr
Ceza hukuku avukat, idare hukuku avukat, gayrimenkul hukuku avukat, icra iflas hukuku avukat, vergi hukuku avukat, tazminat hukuku avukat, medeni hukuk avukat, ticaret hukuku avukat, borçlar hukuku avukat, iş hukuku avukat, fikir ve sanat eserleri hukuku, eşya hukuku, miras hukuku, aile hukuku, insan hakları hukuku, bireysel başvuru avukat.

Son yazılar

Adli kontrol itiraz dilekçesi örneği

Adli kontrol itiraz dilekçesi Adli kontrol itiraz dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır. Adli kontrole itiraz edilebilir mi? CMK...

Sanık ne demek (CMK 2) Sanık hakları nelerdir?

Sanık ne demek? CMK sanık hakları nelerdir? Sanık müdafii nedir? Sanık beyanı nedir? Kime sanık denir? Şüpheden sanık yararlanır ne demek?
Sanık ne demek (CMK 2) Sanık ne demek? Sanık kavramı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 2. maddesinde...

Şüpheli (CMK 2) ne demek? Şüpheli hakları nelerdir?

Şüpheli ne demek? Basit şüphe, makul şüphe, kuvvetli şüphe, yeterli şüphe nedir? Suç şüphelisi, suç şüphesi, şüpheli hakları nelerdir?
Şüpheli ne demek (CMK 2). Şüpheli kime denir Şüpheli ne demek? Şüpheli kavramı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nın...

Adli kontrol (CMK 109) nedir?

Adli kontrol nedir Adli kontrol kararına itiraz nasıl yapılır Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi nasıl yazılır Adli kontrol süresine kadar Adli kontrol kararının kaldırılması kararına itiraz nasıl yapılır
Adli kontrol nedir (CMK 109) Adli kontrol nedir? Adli kontrol, suç işlediği iddia olunan, suç işlediğine dair hakkında...

İddianame nedir (CMK 170-174)

İddianame Nedir? Örnekler ve iade sebepleri nelerdir? İddianamenin iadesine itiraz nedenleri ve şartları nelerdir? İddianame nasıl hazırlanır ve yazılır?
iddianame nedir (CMK 170-174) İddianame nedir? İddianame, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 170/2 fıkrasına göre soruşturma evresi sonunda toplanan...

En çok okunanlar

Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz

Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz
Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz. Anayasa Mahkemesi...

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararı

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararı
Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararı AİHM, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek...

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir?

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir?
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir? Bireysel başvurunun tanımı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru, temel hak ve...

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir (konu bakımından yetki)?

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir?
Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar hakkında kısa bilgiler. Bireysel başvuruya konu edilebilecek haklar nelerdir? Hangi...

Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır

Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır
Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır Su kirliliğinin çevresel etkileri yaşam alanlarımız ve toplum sağlığı...