Ana Sayfa Ayrımcılık Yasağı

Ayrımcılık Yasağı

Ayrımcılık yasağı birçok ulusal ve uluslararası metinde yer almış bir kavramdır. Ayrımcılık yasağı, uluslararası insan hakları koruma mekanizmalarının temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle, uluslararası insan hakları hukuku standartları çerçevesinde kapsamlı olarak tanımlanmış ve koruma altına alınmıştır. Eşitlik ilkesi ile yakından ilgili olmasına rağmen aralarında bazı farklılıklar mevcuttur. belirtilmektedir. Türk Ceza Kanunu (TCK md. 122), Anayasa (md. 10) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (md. 14) göre genel olarak ayrımcılık yasağı devletin kendi ülkelerinde yaşayan ve yetkisi altında bulunan herkese ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum vb. statüler bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin ilgili sözleşmelerde ya da Anayasa’da tanınan hakları sağlamakla ve bu haklara saygı göstermekle yükümlüdür. Uluslararası sözleşmelerde ayrımcılık yasağının kapsamında bazı farklılıklar olmasına karşın maddelerin ortak özelliği, sadece ilgili sözleşme içinde yer alan haklar konusunda ayrımcılığı yasaklamış olmalarıdır. Ayrımcılığı yasaklayan söz konusu maddeler kendi başlarına değil, sözleşmelerde ve Anayasa’da yer alan diğer haklarla birlikte gündeme gelebilir.

Gösterilecek bir içerik yok