Ceza Hukuku Bilişim suçları cezası ne kadar. Bilişim suçları cezası kaç yıl.

Bilişim suçları cezası ne kadar. Bilişim suçları cezası kaç yıl.

Tavsiyeler

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

Menfi tespit davası (İİK 72) nedir?

Menfi tespit davası nedir? (İİK 72) Menfi tespit davası, icra takibinden önce ya da takip sırasında borçlu olmadığını ispat için...

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet nedir Vesayet, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK)düzenlenmiş olan belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya da velayet altına alınmamış olan...

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme (TCK 35-36)

Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34) Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanan...

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29) Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

Bilişim suçları cezası ne kadar

Bilişim suçları cezası ne kadar? Bilişim suçlarının cezası TCK‘nın 243-245 maddeleri arasında düzenlenmiştir. TCK’da yer alan bilişim suçlarına bakıldığında genel olarak üç grup altında ele alınabilir.

Bunlar:

  1. Bilişim sistemlerinin fiziki yapısına yönelik saldırılar;
  2. Bilişim sistemlerinin işletim sistemlerine ve içerdikleri verilere yönelik saldırılar;
  3. Bilişim ağlarına yönelen ve interneti de kapsayan saldırılar şeklinde sıralanabilir.

TCK’da yer alan bilişim suçları şöyledir:

  1. Bilişim sistemine girme suçu (TCK 243)
  2. Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK 244)
  3. Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK 245)
  4. Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK 245/a)

Bilişim suçlarının cezası kaç yıl

Bilişim suçları cezası aşağıda sıralanmıştır. Bilişim suçlarının cezaları 4 ana başlık altında incelenebilir.

1- Bilişim sistemine girme suçu (TCK 243)

Bilişim sistemine girme suçunun cezası TCK 243 maddesinde belirlenmiştir. Buna göre “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimse” hakkında hapis cezasına hükmolunur.

2- Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu (TCK 244/1-2)

Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçunun cezası şöyle özetlenebilir: TCK 244/1 fıkrasına göre sistemi engelleme ve bozma suçunun cezası bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

3- Banka, kredi kurumu veya kamu kurumuna ait bilişim sistemi üzerinde bilişim suçları (TCK 244/3)

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme bilişim suçları, bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi durumunda TCK 244/3 fıkrası uygulanır.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme fiillerinden faile verilecek hapis cezası 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezasıdır.

4- Haksız çıkar sağlama yoluyla bilişim suçları (TCK 244/4)

Sistemi engelleme, verileri değiştirme, bozma veya yok etme gibi fiillerle fail kendisine ya da bir başkasına haksız bir çıkar (TCK 244/4) sağlıyorsa bu bilişim suçları 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bilişim suçlarının cezası ne kadar. Bilişim suçları cezası kaç yıl.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

İlgili Yazılar