Ana Sayfa Ebeveyni tutuklu çocukların hakları

Ebeveyni tutuklu çocukların hakları

-

Ebeveyni tutuklu çocukların hakları

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, ebeveyni tutuklu çocukların hakları konusunda  bir tavsiye kararı yayınladı. Kararda ebeveyni tutuklu olan çocuklarının hakları konusunda önemli açıklamalara yer verildi. Tavsiye kararında, zararına olmaması koşuluyla çocukların ebeveynleriyle düzenli görüşmeleri tavsiye edildi.

Ebeveyni tutuklu çocukların hakları konusundaki düzenlemeler

1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 3(1) fıkrası bu konuda önem taşımaktadır. Madde metni şöyledir:

“çocuklarla ilgili atılan her adımda, kamu ya da özel bakım kurumlarınca, mahkemelerce, idari merciler ya da yasal mercilerden hangisi tarafından gerçekleştirildiği fark etmeksizin, çocuğun yüksek menfaati dikkate alınacak ilk husus olmalıdır.”

Aynı Sözleşme’nin 9(3) fıkrasına göre “eğer bu çocuğun yüksek menfaatine ters düşmüyorsa, ebeveynlerinden birinden ya da her ikisinden birden ayrılan bir çocuğun, düzenli olarak ebeveynleri ile direkt kişisel iletişim kurma hakkına saygı duyulmalıdır.”  Sözleşme’nin 12. maddesine göre ise çocukların kendilerini etkileyen konularda, fikir sahibi olma hakları vardır ve bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluğuna uygun olarak gereken önem verilmelidir.

Avrupa’daki 2.1 milyon çocuğun ebeveyni cezaevinde

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ebeveyni tutuklu çocukların hakları konusundaki tavsiye kararında Avrupa’da yaşayan yaklaşık 2.1 milyon çocuğun ebeveynlerinden en az birinin cezaevinde bulunduğu belirtildi (Bu konudaki bilgiye buradan ulaşabilirsiniz). Tavsiye kararında bu çocukların yaşadıkları travma, damgalanma, anksiyete vs. durumların kişisel gelişimlerini ve bazen de yaşamlarını tehdit edebildiği vurgulandı.

Konseyin yürütme organı olan Bakanlar Komitesi ebeveyni tutuklu olan çocukların kısıtlı bazı durumlar dışında diğer çocuklarla aynı haklara sahip olduğu yönünde tavsiyesinde bulunmuştur.

Çocuk-ebeveyn ilişkisinin sürdürülmesi toplumu korur

Tavsiye kararına göre çocuk-ebeveyn ilişkisinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. İlişkinin sürdürülmesi sadece çocuğu değil aynı zamanda hapsedilen ebeveyni, cezaevi personelini ve çevreyi de olumlu yönde etkilemektedir. İlişkinin sürdürülmesi ebeveyni, serbest bırakılma ve sosyal olarak toplumla yeniden bütünleşmeye daha iyi hazırlayarak genel olarak toplumu korur.

Ebeveyn çocuğun bulunduğu ortamda tutuklanmamalı

Çocukları olan ebeveynlerin tutuklanmasını önlemek için ya da bu tutuklanma durumu kaçınılmazsa tutuklama işleminin daha duyarlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla özel kurallar öngörülmüştür. Bir ebeveynin hapsedilmesinin çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirmek esas olmalıdır. Bu amaçla, cezaevi yetkilileriyle evden ayrılma sırasında dikkat edilecek bazı kurallar belirlenmiştir. Ayrıca ebeveynin açık cezaevine alınması ve elektronik izleme gibi cezaevlerinden özgürlüğe geçişi kolaylaştıracak tedbirlerin mümkün olduğunca uygulaması tavsiye edilmiştir.

Görüşlerde çocuk hassasiyetleri göz önüne alınmalı

Çocukların normalde tutuklanmayı takip eden bir hafta içinde hapsedilen ebeveyni ziyaret etmelerine izin verilmelidir. Devam eden süreçte de aynen çocuğun okula gitmesinde olduğu gibi düzenli olarak, çocuğun hayatına müdahale etmeden ebeveyninin yanına girebilmesine izin verilmelidir.

Ebeveynlerin tutulduğu cezaevi çocuğun evine mümkün olduğunca yakın olmalı ve ziyaretler, çocuk dostu bir cezaevinde hatta cezaevinin son derece yakınında bir tesiste gerçekleştirilmelidir. Çocuklar ayrıca ebeveynleriyle web kamerası, sohbet, telefon veya diğer teknolojik imkanlar aracılığıyla düzenli olarak iletişim halinde olmalıdırlar.

Tavsiye kararı, Konseye üye devletleri, okul, sağlık ve sosyal yardım hizmetleriyle iletişim kurmak da dahil olmak üzere, çocuklarının ebeveynleriyle etkin bir şekilde iletişim kurmalarını teşvik etmektedir.

Uzmanlaşmış personel görev yapmalı

Cezaevlerinin, özellikle cezaevi ortamına yeni gelen çocuklara rehberlik ve bilgi sağlamak amacıyla çocuklarla ve hapsedilen ebeveynleriyle ilgilenen uzmanlar görevlendirmelidir.

Çocuklara yönelik aramalar daha duyarlı bir şekilde yapılmalı ve çocuklarla temas halinde olan personel özel eğitim almalıdır.

Tavsiye kararında son olarak üye devletlere belli sorumluluklar yüklemektedir. Buna göre yetkili bakanlıkların, çocuk ombudsmanlarının veya diğer organların, hapsedilen ebeveynleri olan çocukların hak ve çıkarlarına saygı göstermelerini sağlamalarını önermektedir.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, ebeveyni tutuklu çocukların hakları konusunda  bir tavsiye kararı yayınladı.

Bireysel Başvuruhttp://www.bireyselbasvuru.com.tr
Hukuk alanında en merak edilen konular hakkında avukat ve hukukçulara en güncel hukuki bilgiler. Hukuki sorunlara hukuksal cevaplar...

Son yazılar

Bilişim suçları cezası ne kadar. Bilişim suçları cezası kaç yıl.

Bilişim suçları cezası ne kadarBilişim suçları cezası ne kadar? Bilişim suçlarının cezası...

TCK 86-Kasten yaralama suçu nedir?

TCK 86 - kasten yaralama suçu nedir? Kasten yaralamaya teşebbüs suçu nedir? Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi, Kasten yaralama suçu ve haksız tahrik, basit yaralama suçu ve cezası
TCK 86-Kasten yaralama suçu nedir? TCK 86-Kasten yaralama suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 86-88. maddelerinde açıklamıştır....

Takipsizlik kararına itiraz dilekçesi

Takipsizlik kararına itiraz nasıl yapılır Takipsizlik kararına itiraz dilekçesi örneğine aşağıda yer verilmiştir. Aşağıda verilen örnek bilgi amaçlı...

Takipsizlik kararı nedir (CMK 172)

Takipsizlik kararı nedir? Takipsizlik ne demek? Takipsizlik kararına itiraz nasıl yapılır? Süresi ne kadardır? Hangi durumlarda takipsizlik kararı verilir.
Takipsizlik kararı ne demek (CMK 172) Takipsizlik kararı nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 172/1 maddesine göre Cumhuriyet savcısınca,...

En çok okunanlar

Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz

Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz
Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz. Anayasa Mahkemesi...

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararı

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararı
Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararı AİHM, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek...

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir?

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir?
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir? Bireysel başvurunun tanımı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru, temel hak ve...

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir (konu bakımından yetki)?

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir?
Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar hakkında kısa bilgiler. Bireysel başvuruya konu edilebilecek haklar nelerdir? Hangi...

Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır

Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır
Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır Su kirliliğinin çevresel etkileri yaşam alanlarımız ve toplum sağlığı...