Ana Sayfa Dilekçeler El konulan eşyanın iadesi dilekçesi nasıl hazırlanır, nereye verilir.

El konulan eşyanın iadesi dilekçesi nasıl hazırlanır, nereye verilir.

El konulan eşyanın iadesi dilekçesi örneği

El konulan eşyanın iadesi dilekçesi örneği aşağıdadır. Savcılıkça el konulan eşyanın iadesi dilekçesi örnek olarak hazırlanmıştır. El konulan eşya dilekçesini kendi durumunuza uyarlamak suretiyle hazırlayarak teslim ediniz.

El konulan eşyanın iadesi nereden ve nasıl talep edilir? El konulan eşyanın iadesi sulh ceza hakimliğinden talep edilir.


…. Sulh Ceza Hakimliğine

Dosya No            : 2019/… D.İş 

İtiraz eden         :

Konu                   :  El konulan eşyanın iadesi talebi ve el koyma işlemine itiraz.

Açıklamalar      :   

… Cumhuriyet Savcılığınca (ya da … Sulh Ceza Hakimliği) … tarihinde verilen arama ve el koyma kararına istinaden arama işlemi yapılmış ve evde (ya da işyerinde-arabada) bazı eşyalara el konulmuştur. 

Arama ve El koyma kararı açıkça hukuka aykırı olduğundan dolayı karara ayrıca itiraz edilmiştir.

Şöyle ki; 

Adli Arama ve Önleme Arama Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre:

“Kolluk, arama sırasında ele geçen belge veya kağıtlara, suçla ilgisi olup olmadığını tespit amacıyla, incelemeksizin bakabilir. Suçla ilgisi olabileceğinden şüphelendiği anda Kanunun öngördüğü şekilde incelenecek belge ve kâğıtları ambalajlayarak mühürler.”

Somut olayda kolluk görevlileri tarafından yapılan aramada bazı eşyalara el konulmuştur.

El konulan eşyalar şu şekildedir; 

(Bu bölüme el konulan eşyalarınızın listesini yazınız)

Delil olduğu gerekçesiyle el konulan eşyaların tamamı yasal olarak piyasada bulunmaktadır. 

Elkoyma, temel hak ve hürriyetleri sınırlandırması nedeniyle ilk olarak Anayasanın 13. maddesinde düzenlenen genel sınırlandırma koşullarına tâbidir.

Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.

CMK’ya elkoyma şartları: “şüphe bulunması”, “elkonulacak bir eşyanın bulunması” ve “hakim kararı veya yetkili merciin yazılı emrinin bulunması”dır.

Soruşturmaya başlanabilmesi için gerekli olan basit şüphe, elkoyma için yeterli değildir 

Kolluk tarafından Kanuna ve Yönetmelik’e açıkça aykırı biçimde suç delili olmayan eşyalara elkonulduğu için bu işleme itiraz etmek zorunda kalınmıştır.

Netice ve Talep               : 

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle el koyma işleminin Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı olarak gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, CMK 131. maddesi gereğince  el konulan eşyanın iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Talepte bulunan (ad-soyad-imza)

El konulan eşyanın iadesi dilekçesi örneği, 2019-2020, WORD formatında.

Bireysel Başvuruhttp://www.bireyselbasvuru.com.tr
Hukuk alanında en merak edilen konular hakkında avukat ve hukukçulara en güncel hukuki bilgiler. Hukuki sorunlara hukuksal cevaplar...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Soruşturma zamanaşımı süresi ne kadar, soruşturma ne kadar sürer

Soruşturma zamanaşımı süresi ne kadar Soruşturma ile en çok merak edilen konulardan...

Müşteki ne demek? Müşteki mahkemeye girmezse ne olur?

Müşteki ne demek? Bu yazımızda sizlere "müşteki...

Radar cezalarına itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, nasıl itiraz edilir

Radar cezalarına itiraz dilekçesi (2019) Radar cezalarına itiraz...

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi. Araç plakasına yazılan ceza dilekçesi

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi Plakaya yazılan ceza...

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz dilekçesi örneği

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz...

En çok okunanlar

Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz

Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz
Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz. Anayasa Mahkemesi...

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7)

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararı
Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararı

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir?

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir?
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir? Bireysel başvurunun tanımı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru, temel hak ve...

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir (AYM)

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir?
Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar hakkında kısa bilgiler. Bireysel başvuruya konu edilebilecek haklar nelerdir? Hangi...

Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır

Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır
Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır Su kirliliğinin çevresel etkileri yaşam alanlarımız ve toplum sağlığı...