Ana Sayfa Dilekçeler El konulan eşyanın iadesi dilekçesi nasıl hazırlanır, nereye verilir.

El konulan eşyanın iadesi dilekçesi nasıl hazırlanır, nereye verilir.

16 Nolu Protokol yürürlüğe girdi

16 Nolu Protokol yürürlüğe girdiSözleşme’ye ek 16 Nolu Protokol Fransa tarafından imzalandı 16 No.lu Protokol yürürlüğe girmek üzere Fransa tarafından...

Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedir (TCK 299)

Cumhurbaşkanına hakaret suçu (TCK 299)Cumhurbaşkanına hakaret suçu 5237 sayılı Türk ceza Kanunu'nun (TCK)’nın 299. maddesinde düzenlenmiştir. TCK 299'da düzenlenen...

Adli kontrol (CMK 109) nedir.

Adli kontrol nedir (CMK 109)Adli kontrol nedir? Adli kontrol, suç işlediği iddia olunan, suç işlediğine dair hakkında kuvvetli şüphe...

Soruşturma nedir?

Soruşturma nedir. Adli soruşturma nedir Soruşturma nedir? Soruşturma (CMK 2), suç haberinin alınmasıyla başlayıp esas olarak savcı ve onun yardımcısı...

AİHM 2018 yılının ilk 6 ayına ilişkin istatistikleri yayınladı

AİHM 2018 yılının ilk 6 ayına ilişkin istatistikleri yayınladı AİHM 2018 yılının ilk 6 ayına ilişkin istatistikleri yayınladı.Avrupa İnsan Hakları...

Şahin Alpay davasında AİHM ihlal kararı verdi

Şahin Alpay davasında Aihm ihlal kararı verdi Şahin Alpay davasında Aihm ihlal kararı verdi. Şahin Alpay'ın bireysel başvurusunu inceleyen AİHM, başvurunun...

OGS itiraz dilekçesi örneği nasıl hazırlanır, nereye verilir

OGS itiraz dilekçesi örneğiOGS itiraz dilekçesi örneği aşağıdadır. Aşağıdaki OGS para cezasına itiraz dilekçesi örnek olarak hazırlanmıştır. OGS cezasına itiraz...

Ebeveyni tutuklu çocukların hakları

Ebeveyni tutuklu çocukların haklarıAvrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, ebeveyni tutuklu çocukların hakları konusunda  bir tavsiye kararı yayınladı. Kararda ebeveyni tutuklu olan çocuklarının hakları...

El konulan eşyanın iadesi dilekçesi örneği

El konulan eşyanın iadesi dilekçesi örneği aşağıdadır. Savcılıkça el konulan eşyanın iadesi dilekçesi örnek olarak hazırlanmıştır. El konulan eşya dilekçesini kendi durumunuza uyarlamak suretiyle hazırlayarak teslim ediniz.

El konulan eşyanın iadesi nereden ve nasıl talep edilir? El konulan eşyanın iadesi sulh ceza hakimliğinden talep edilir.


…. Sulh Ceza Hakimliğine

Dosya No            : 2019/… D.İş 

İtiraz eden         :

Konu                   :  El konulan eşyanın iadesi talebi ve el koyma işlemine itiraz.

Açıklamalar      :   

… Cumhuriyet Savcılığınca (ya da … Sulh Ceza Hakimliği) … tarihinde verilen arama ve el koyma kararına istinaden arama işlemi yapılmış ve evde (ya da işyerinde-arabada) bazı eşyalara el konulmuştur. 

Arama ve El koyma kararı açıkça hukuka aykırı olduğundan dolayı karara ayrıca itiraz edilmiştir.

Şöyle ki; 

Adli Arama ve Önleme Arama Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre:

“Kolluk, arama sırasında ele geçen belge veya kağıtlara, suçla ilgisi olup olmadığını tespit amacıyla, incelemeksizin bakabilir. Suçla ilgisi olabileceğinden şüphelendiği anda Kanunun öngördüğü şekilde incelenecek belge ve kâğıtları ambalajlayarak mühürler.”

Somut olayda kolluk görevlileri tarafından yapılan aramada bazı eşyalara el konulmuştur.

El konulan eşyalar şu şekildedir; 

(Bu bölüme el konulan eşyalarınızın listesini yazınız)

Delil olduğu gerekçesiyle el konulan eşyaların tamamı yasal olarak piyasada bulunmaktadır. 

Elkoyma, temel hak ve hürriyetleri sınırlandırması nedeniyle ilk olarak Anayasanın 13. maddesinde düzenlenen genel sınırlandırma koşullarına tâbidir.

Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.

CMK’ya elkoyma şartları: “şüphe bulunması”, “elkonulacak bir eşyanın bulunması” ve “hakim kararı veya yetkili merciin yazılı emrinin bulunması”dır.

Soruşturmaya başlanabilmesi için gerekli olan basit şüphe, elkoyma için yeterli değildir 

Kolluk tarafından Kanuna ve Yönetmelik’e açıkça aykırı biçimde suç delili olmayan eşyalara elkonulduğu için bu işleme itiraz etmek zorunda kalınmıştır.

Netice ve Talep               : 

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle el koyma işleminin Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı olarak gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, CMK 131. maddesi gereğince  el konulan eşyanın iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Talepte bulunan (ad-soyad-imza)

El konulan eşyanın iadesi dilekçesi örneği, 2019-2020, WORD formatında.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

İlgili Yazılar