• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru sırasında ihtiyacınız olan önemli bilgile buradan ulaşabilirsiniz.
  • Usulüne uygun hazırlanmayan ya da gerekli tüm belge ve bilgileri içermeyen başvurular incelenmez. Başvuru formunda yer alan tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.
  • Gerek AİHM’ye gerekse AYM’ye yapılacak bir bireysel başvuruda, başvurunun usulüne uygun olarak hazırlanması, belirtilen tüm bilgi ve belgeleri içermesi gereklidir.
  • Usulüne uygun olarak yapılmış başvurular AİHM ve AYM tarafından incelenir. Ancak bu inceleme başvurunun kabul edilebilir bulunacağı anlamına gelmez.