AYM Kararları Gözaltı sırasında slogan atmaya ceza verilmesi ifade özgürlüğüne aykırıdır

Gözaltı sırasında slogan atmaya ceza verilmesi ifade özgürlüğüne aykırıdır

Tavsiyeler

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

Menfi tespit davası (İİK 72) nedir?

Menfi tespit davası nedir? (İİK 72) Menfi tespit davası, icra takibinden önce ya da takip sırasında borçlu olmadığını ispat için...

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet nedir Vesayet, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK)düzenlenmiş olan belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya da velayet altına alınmamış olan...

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme (TCK 35-36)

Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34) Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanan...

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29) Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

Gözaltı sırasında slogan atmaya ceza verilmesi ifade özgürlüğüne aykırıdır. Anayasa Mahkemesi (AYM) gözaltı sırasında slogan atmaya ceza verilmesini ifade özgürlüğüne aykırı buldu. AYM, Deniz Benol ve Diğerleri(B. No: 2014/18780) bireysel başvurusunda polis merkezine götürüldükleri sırada slogan atan başvuruculara ceza verilmesi nedeniyle Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Görevli polisler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri ile ilgili verilen yakalama, arama, el koyma ve inceleme kararını uygulamak üzere Paylaşma ve Dayanışma Derneği’ne girmişler, dernekte bulunan kişilerle polisler arasında tartışma yaşanmıştır. Bu sırada polis, hakkında yakalama emri bulunan başvuruculardan birini yakalamıştır. Yakalanan kişinin polis merkezine götürülmek istenmesi üzerine başvurucular polislere direnmiş ve taraflar arasında fiili temas yaşanmıştır. Polis, mahkeme emrine direnen başvurucuları gözaltına almıştır. Başvurucular bu süreçte ve sonrasında polis araçları içinde polis aleyhine gözaltı sırasında sloganatmıştır.

Haklarında başlatılan soruşturma sonunda başvurucuların cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlenmiş, başvurucuların görevli polis memurlarına görevlerinden dolayı hakaret suçundan ve görevli memurlara görevlerini yaptırmamak için direnme suçundan hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermiştir.

İfade özgürlüğüne müdahalenin orantılı olması gerekir

Temel hak ve özgürlüklere yönelik bir müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun kabul edilebilmesi için zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılaması ve orantılı olması gerekir.

Somut olayda hakaret suçu bakımından verilen karar nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddia kabul edilebilir bulunmuştur. Somut olayda başvurucular, polisler tarafından gözaltına alınırken “Katil polis hesap verecek, direne direne kazanacağız, baskılar bizi yıldıramaz” şeklinde sloganlar atmıştır.

“Katil polis hesap verecek” sloganı eleştiri mahiyetinde kabul edildi

Söz konusu sloganlar yakalama ve gözaltı işlemi sırasında atılmıştır. Dolayısıyla kelime anlamı itibarıyla ele alındığında rahatsız edici bir içeriğe sahip olan “Katil polis hesap verecek” şeklindeki sloganın kolluk kuvvetlerinin muamelelerine karşı eleştiri amacıyla atıldığı değerlendirilmiştir.

Genel nitelikteki kalıplaşmış sloganlar hakaret olamaz

AYM’ye göre başvurucuların hakaret suçundan cezalandırılmalarına neden olan sloganın görevli polisleri hedef aldığı konusu da kuşkuludur. Yakalama ve gözaltı sırasında kullanılan kalıplaşmış sloganlar, kitlesel eylemler yapan grupların kolluk güçleri ile karşılaştıkları durumlarda sıkça kullanılmaktadır. Bu bağlamda “Katil polis hesap verecek” şeklindeki sloganın genel nitelikli olduğu değerlendirilmiş ve başvuru konusu olayda görev yapan polislerin kişisel şeref ve itibarına yönelik olmadığı kabul edilmiştir.

Gözaltı sırasında slogan ile ilgili derece mahkemesinin gerekçesi yeterli bulunmadı

Derece mahkemesi kararında başvurucuların cezalandırılmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık geldiği ve bu sebeple ifade özgürlüğünü kısıtlama bakımından demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu inandırıcı bir şekilde ortaya konulamamıştır. Dolayısıyla derece mahkemesinin ileri sürdüğü gerekçelerin başvurucuların ifade özgürlüğü hakkına yapılan müdahale için ilgili ve yeterli bir gerekçelendirme sayılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak AYM, polis merkezine götürüldükleri sırada slogan atan başvuruculara ceza verilmesi nedeniyle Anayasa‘nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir. Gözaltı sırasında slogan atmaya ceza verilmesi ifade özgürlüğüne aykırıdır.

Son yazılar

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

İlgili Yazılar