Ana Sayfa Hasta tutuklu veya hükümlüye diyete uygun yemek sağlanmaması ihlaldir

Hasta tutuklu veya hükümlüye diyete uygun yemek sağlanmaması ihlaldir

Adli kontrol imza ihlali dilekçesi nasıl hazırlanır?

Adli kontrol imza ihlali dilekçesiAdli kontrol imza ihlali dilekçesi aşağıdadır. Adli kontrol tedbirine rağmen mazeretiniz nedeniyle imza atmaya gidemediyseniz...

Trafik cezası itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, nereye verilir

Trafik cezası itiraz dilekçesi örneğiTrafik cezası itiraz dilekçesi örneği aşağıdadır. Trafik cezası çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Aşağıdaki trafik cezası...

TCK 188-Uyuşturucu madde ticareti suçu ve cezası nedir?

TCK 188-Uyuşturucu madde ticareti suçuUyuşturucu madde ticareti (TCK 188) yapma veya kanundaki ifadesiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve...

Avrupa Konseyinin İmralı ve Öcalan raporu yayınladı

Avrupa Konseyinin İmralı ve Öcalan raporu yayınladı. Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), 20 Mart 2018 tarihinde, Abdullah Öcalan...

OGS itiraz dilekçesi örneği nasıl hazırlanır, nereye verilir

OGS itiraz dilekçesi örneğiOGS itiraz dilekçesi örneği aşağıdadır. Aşağıdaki OGS para cezasına itiraz dilekçesi örnek olarak hazırlanmıştır. OGS cezasına itiraz...

Avukatların ifade özgürlüğü (mesleki eleştiriler) hakkında AİHM kararı

Avukatların ifade özgürlüğü: mesleki eleştirileri nedeniyle barolar birliğine kabul edilmeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) avukatlarınifade özgürlüğü konusunda yeni bir...

Taksirli suçlar nedir? Taksirli suç nedir (TCK 22)

Taksirli suçlar ne demek? Taksirli suç nedir (TCK 22)Taksirli suçlar ne demek. Taksirli suç, objektif olarak öngörülen özen yükümlülüğünün...

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB-CMK 231) şartları nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB/CMK 231), suç işleyen sanığa denetim süresini iyi halli geçirdiği takdirde...

Hasta tutuklu veya hükümlüye doktor tarafından verilen diyete uygun yemek sağlanmaması hak ihlalidir

Hasta tutuklu veya hükümlüye diyete uygun yemek sağlanmaması hak ihlalidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ebedin Abi/Türkiye (B. No: 10839/09, 13/3/2018) bireysel başvurusunda hasta tutuklu veya hükümlüye diyete uygun yemek sağlanmaması ile ilgili olarak insanlık onuruyla bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi. [Tutuklu ve hükümlülerin sağlık hakları ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz].

Hasta tutuklu veya hükümlüye diyete uygun yemek sağlanmaması ile ilgili olaylar

Başvurucu, tip 2 diyabet ve koroner arter hastası olup Nisan 2008’den Mart 2009’a kadar hapiste tutuklu olarak bulundurulmuştur.  Başvurucu, doktorların reçete ettiği biçimde hazırlanan, beyaz et ve sebze ağırlıklı, içerisinde kırmızı et ve doymuş yağ barındırmayan diyetine uygun yemek verilmesini talep etmiştir.

Ancak, hapishanede kaldığı süre boyunca başvurucuya sunulan yemekler ağırlıklı olarak dana eti ve karbonhidratlardan oluşmaktaydı. Cezaevi idaresinin talebini reddetmesi üzerine başvurucu ağır ceza mahkemesine itirazda bulunmuştur.

Başvurucunun ağır ceza mahkemesine yaptığı başvuru da reddedilmiştir.

Mahkemenin ret gerekçesinde, “her tutukluya günde birden fazla çeşitli öğün verilemeyeceği ve başvurucuya yağsız, tuzsuz ve baharatsız yemeğin halihazırda verildiği” hususlarına yer verilmiştir.

Hasta tutuklu veya hükümlüye diyete uygun yemek sağlanmaması ilgili iddialar

Başvurusunda, hapishane diyetinin, doktorların reçete ettiği beslenme düzenine uygun olmadığını belirtmiştir. Başvurucu bu sebeple sağlığının bozulduğunu ileri sürerek yaşam hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştür.

AİHM’nin değerlendirmesi

“… Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi uyarınca, Devlet, bir kişinin insan onuruyla bağdaşan koşullarda alıkonmasını, tedbirin infazına yönelik yol ve yöntemin
kişiyi, alıkonmanın doğasında kaçınılmaz olarak bulunan sıkıntı düzeyini aşacak yoğunlukta ızdırap ve zorluğa maruz bırakmamasını, infazın pratik gerekliliklerini dikkate alarak, diğer şeylerin yanı sıra kişiye gerekli tıbbi yardımı sağlamak suretiyle, sağlık ve refahının yeterince sağlandığını güvence altına almakla yükümlüdür…” (Kudla/Polonya [BD], 26/10/2000, § 94).

AİHM, kamu görevlilerinin, başvurucunun sağlığının korunması için gerekli tüm önlemleri almasına dair yükümlülüğü hatırlatmıştır. AİHM’ye göre cezaevi idaresi, sağlık problemleri olan ve buna dair raporları bulunan tutuklu/hükümlüye özel diyete uygun yemekleri sağlamada yetersiz kalmıştır. Ayrıca Türkiye ulusal kanunları uyarınca da sağlık sorunları olan mahpuslar, doktorlarca reçete edilmiş yiyecekleri alma hakkına sahiptirler.

Tutuklu/hükümlülerin diyeti için ayrılmış bir bütçe bulunmaktadır

AİHM, başvurucunun talebinin ekonomik nedenlerle de reddedilemeyeceğini zira sağlık problemi olan tutuklu/hükümlülerin ihtiyaçlarının karşılanması için bir bütçe kalemi olduğunu ifade etmiştir. AİHM’ye göre yürürlükte olan ulusal yasanın sağlık problemi olan mahpuslar için ayrı bir bütçe sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu gereksinimlerin karşılanmaması hiçbir şekilde ekonomik gerekçelere dayandırılamaz.

“Parasını verip dışarıdan alsın”

Davalı devletin, başvurucunun ihtiyacı olan yiyeceği parasını ödeyerek dışarıdan getirtebileceğini ya da hapishane kantininden yine bedelini ödeyerek alabileceği yönündeki savunması AİHM tarafından kabul edilmemiştir.

Sağlık sorunları tutuklu/hükümlülere ek bir ekonomik yük getirmemelidir

AİHM, sağlık sorunlarının başvurucuya ek bir ekonomik yük getirmemesi gerektiğini ifade etmiştir. AİHM’ye göre hapishane sistemini, lojistik ve finansal zorluklara göre değil,  tutuklu/hükümlünün insanlık onuruna uygun şekilde dizayn etmesi hususlarında devletin yükümlülüğü bulunduğunun altını çizmiştir. (hasta tutuklu veya hükümlüye diyete uygun yemek sağlanmaması ihlal nedenidir)

Uygun yemek yiyemediği için fazladan ilaç kullandı

AİHM, diyetine uygun yemekleri yiyemeyen başvurucunun daha fazla ilaç kullanmak zorunda kaldığını ve sağlığının bu diyete uymasına bağlı olduğu belirtmiştir.

Başvurucunun sağlığını korumak için gerekli önlemlerin alınması ihmal edildi

AİHM’ye göre hapsedilen kişiler her ihtiyaçları olduğu anda istedikleri hastanede tedavi olamayacağından, hapishane idaresi, diyetlerle ilgili bir uzmana, başvurucunun sağlık sorunlarıyla ilgili ihtiyaçlarına ve hapishanedeki yemeklere dair inceleme yaptırması gerekirdi. Ancak kamu görevlileri, başvurucuya sunulan yemeklerin ona uygun olup olmadığına ya da bu yemeklerin onun sağlığını nasıl etkilediğine dair bir araştırma yapmamışlardır. (hasta tutuklu veya hükümlüye diyete uygun yemek sağlanmaması ihlal nedenidir)

AİHM’ye göre, komu görevlileri başvurucunun sağlığının ve esenliğinin korunmasına dair gerekli önlemleri almamıştır. Bunun sonucunda da tutukluluk halinin insanlık onuruna yakışır olmadığı sonucuna varıldı.

Tekrarlanan taleplere yeterince cevap verilmedi

Başvurucu, sağlık durumundaki bozulma sorunuyla ilgili olarak şikâyetlerini ulusal makamlara sunmak için mevcut tüm çözüm yollarını kullanmıştır.

Başvurucu bu şikayetlerini nihai ret kararlarını takiben mahkeme huzurunda da gündeme getirmiştir. Dolayısıyla, ulusal makamlar, başvurucunun, sağlık durumu göz önüne alınarak gereksinimlerini karşılayan yemeklerle ilgili tekrarlanan taleplerine yeterince cevap vermemişlerdir.

Gözaltındaki kişilerin istedikleri zaman ve kendi seçtikleri bir hastanede tıbbi tedavi göremediklerini akılda tutarak, yerel makamlar ceza infaz kurumu tarafından sunulan standart menüyü incelemek için bir uzmana başvurmamışlardır. Yetkililer, başvurucuya sağlanan yiyeceklerin uygun olup olmadığını veya kendisi için reçete edilen diyete uymamanın sağlığına olumsuz bir etkisi olup olmadığını belirlemeyi amaçlamamıştır.

Dolayısıyla, bu eksiklikler, yerel makamların başvurucunun sağlığının ve esenliğinin korunması için gerekli önlemleri almadığı anlamına gelmektedir.

Bu nedenle, başvurucunun tutukluluk koşulları insanlık onuruna saygı gösterilmesini sağlamada başarısız olmuştur. Hasta tutuklu veya hükümlüye diyete uygun yemek sağlanmaması ihlal nedeni olarak değerlendirilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

İlgili Yazılar