Dilekçeler HGS itiraz dilekçesi örneği nasıl hazırlanır, nereye verilir

HGS itiraz dilekçesi örneği nasıl hazırlanır, nereye verilir

Tavsiyeler

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

Menfi tespit davası (İİK 72) nedir?

Menfi tespit davası nedir? (İİK 72) Menfi tespit davası, icra takibinden önce ya da takip sırasında borçlu olmadığını ispat için...

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet nedir Vesayet, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK)düzenlenmiş olan belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya da velayet altına alınmamış olan...

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme (TCK 35-36)

Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34) Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanan...

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29) Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

HGS itiraz dilekçesi örneği

HGS itiraz dilekçesi örneği aşağıdadır. Aşağıdaki HGS cezası itiraz dilekçesi örnek olarak hazırlanmıştır. HGS itiraz dilekçesini kendi durumunuza uyarlayarak hazırlayınız.

HGS gişelerinden geçen birçok kişi HGS geçiş ihlal cezalarıyla karşılaşabilmektedir. Bu cezalar sürücüden kaynaklı olabileceği gibi HGS gişelerindeki cihazlardan kaynaklanıyor da olabilmektedir. HGS cezaları genellikle, gişelerden hız limitinin üzerinde bir süratle geçmekten, araç plakasının okunamayacak durumda olmasından, kaçak geçişlerden, HGS gişelerinde yer alan cihazların bakımlarının yapılmamış ve arızalı olmasından kaynaklanabilmektedir. Bu tür durumlarda gıyapta yazılan cezalara itiraz etme imkanı bulunmaktadır. Yapılacak itirazın süresi içinde ve usulüne uygun olarak yapılması hakkınızın kaybolmasını önleyecektir.

İtiraz dilekçesi nereye verilir?

HGS itiraz dilekçenizi sulh ceza hakimliğine vermeniz gerekmektedir.


Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine

İtiraz eden             : … (TC Kimlik No: …)

Konu                       : HGS ceza tutanağına itiraz

Tebliğ tarihi         : …/…./2019 (HGS cezasının tebliğ edildiği tarih)

Açıklamalar         :

tarihinde … plakalı aracıma HGS noktasından yetersiz bakiye (ya da plaka okunamadığından veya başkaca belirtebileceğiniz bir nedenden) … TL kaçak geçiş cezası kesilmiştir.

Bu tarihte HGS noktasından kaçak geçiş yapmadım.

… seri numaralı HGS kartımda yeterli bakiye olmasına, araç plakalarım okunaklı olmasına, oldukça yavaş hızla HGS noktasından geçiş yapmama rağmen HGS cihazının bozuk olması nedeniyle hiçbir kusurum olmadığı halde tarafıma para cezası kesilmiştir. Bu durum Kanun ve diğer mevzuata aykırıdır.

Olay tarihinde geçiş yaptığım noktadaki HGS cihazlarının bozuk olup olmadığı, bu cihazların periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı hususunda gerekli araştırma yapılmasını, olay yerinde bizzat hakimliğinizce keşif yapılarak bu cihazların sıhhatli izleme, tespit ve kayıt yapıp yapmadığının tespit edilmesini istiyorum. 

Netice ve talep                : Yukarıda açıklanan gerekçelerle gerekli araştırma yapıldıktan ve keşif yapıldıktan sonra hukuka aykırı biçimde yazılan ceza tutanağının İPTALİNE karar verilmesini arz ederim. …/…/2019.

                                                                                        İtiraz eden (ad-soyad-imza)

Ekler:
1- Tebliğ edilen HGS ceza tutanağının fotokopisi
2- Araç ruhsatının fotokopisi
3- Sürücü belgesinin fotokopisi

HGS itiraz dilekçesi örneği nasıl hazırlanır, HGS para cezasına itiraz dilekçesi nereye verilir, WORD formatında.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

İlgili Yazılar