Ana Sayfa Ceza Hukuku İstinaf mahkemesi kararları nelerdir

İstinaf mahkemesi kararları nelerdir

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29)Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

Hukuk istinaf dilekçesi örneği. Hukuk mahkemesi istinaf dilekçesi

Hukuk istinaf dilekçesi örneğiHukuk istinaf dilekçesi örneği aşağıdadır. Hukuk mahkemesi tarafından verilen kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız dilekçe ile...

AİHM’den engelli öğrencinin eğitim hakkı hakkında karar

Engelli öğrencinin eğitim hakkı konusunda AİHM kararı Engelli öğrencinin eğitim hakkı konusunda AİHM yeni bir karar verdi. Avrupa İnsan Hakları...

Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararı Büyük Daireye gönderildi

Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararı Büyük Daireye gönderildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cezaevinde bulunan HDP eski eş genel...

16 Nolu Protokol yürürlüğe girdi

16 Nolu Protokol yürürlüğe girdiSözleşme’ye ek 16 Nolu Protokol Fransa tarafından imzalandı 16 No.lu Protokol yürürlüğe girmek üzere Fransa tarafından...

Denetimli serbestlik imza saatleri değiştirme dilekçesi

Denetimli serbestlik imza saatleri değiştirme dilekçesi örneği Denetimli serbestlik imza saatleri değiştirme dilekçesi örneği aşağıdadır. Denetimli serbestlik uygulaması hakkında detaylı...

Gözaltı sırasında slogan atmaya ceza verilmesi ifade özgürlüğüne aykırıdır

Gözaltı sırasında slogan atmaya ceza verilmesi ifade özgürlüğüne aykırıdır. Anayasa Mahkemesi (AYM) gözaltı sırasında slogan atmaya ceza verilmesini ifade...

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz dilekçesi örneği

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itirazKovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz dilekçesi (KYOK) örneğine aşağıda yer verilmiştir. Aşağıda verilen örnek bilgi amaçlı olup...

İstinaf mahkemesi kararları nelerdir

İstinaf mahkemesi kararları nelerdir? Bu yazımızda; istinaf mahkemesi kararlarına karşı kanun yoluna gidilebilir mi? istinaf mahkemesi kararları kesin midir? temyiz edilebilir mi? sorularına kısaca yanıt vereceğiz.

İstinaf mahkemelerinin hangi tür kararlar verebileceği Ceza Muhakemesi Kanunu‘nda (CMK) belirlenmiştir.

İstinaf başvurusunda bölge adliye mahkemesi yapacağı inceleme sonucunda sanığın daha fazla cezayla cezalandırılması yönünde bir karar veremez, ceza miktarını artıramaz. Buna “aleyhe bozma yasağı” denir.

CMK’ya göre istinaf mahkemesinin verebileceği kararlar kısaca şunlardır:

  1. İstinaf başvurusunun “esastan reddi” kararı,
  2. İstinaf başvurusunun “düzeltilerek esastan reddi” (düzelterek onama) kararı,
  3. İstinaf başvurusunda hukuka aykırılık (CMK 289) tespit edilmesi durumunda “hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesi” kararı,
  4. “Davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi” kararı.

“Esastan ret” ya da “Düzelterek esastan ret” (düzelterek onama) kararı

İstinaf mahkemesi kararlarından ilki esastan ret ya da düzelterek ret kararıdır. İstinaf başvurusunun dosya üzerinden inceleme neticesinde esastan reddi, ilk derece mahkemesi kararının yerinde olduğunu bölge adliye mahkemesi tarafından tespiti anlamına gelir. İlk derece ceza mahkemesinin kararında usul ve esasa ilişkin bir hukuka aykırılık bulunmuyorsa istinaf başvurusu esastan reddedilir.

İstinaf başvurusunun esastan reddi halinde istinaf talebinde bulunan taraf eğer koşulları sağlamakta ise temyiz başvurusunda bulunabilir. Dolayısıyla istinaf mahkemesi kararlarına karşı koşullarını sağlıyorsa kanun yolu açıktır. Ancak temyiz başvurunda bulunabilmek için istinaf mahkemesi kararının temyiz edilemeyecek kararlardan olmaması gerekir.

İkinci durum, istinaf başvurusunun derece mahkemesinin kararının dosya üzerinden düzeltilerek esastan reddi durumudur. Bu durumda bölge adliye mahkemesi, ilk derece ceza mahkemesinin kararında bazı hukuka aykırılıklar tespit etmiş olmaktadır.

Ancak, bölge adliye mahkemesince tespit edilen hukuka aykırılıklar, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyecek ölçüde basit ve düzeltilebilir niteliktedir. Bu koşullar altında bölge adliye mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını düzeltir ve istinaf başvurusunu esastan reddeder. Bölge adliye mahkemesinin düzeltebileceği hukuka aykırılıklar CMK 280/1-a fıkrasında belirtilmiştir.

Hükmün bozularak dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesi kararı

İstinaf mahkemesi kararlarından ikincisi ise bozma kararıdır. İstinaf başvurusunun istinaf mahkemesi tarafından incelenmesi neticesinde ilk derece mahkemesi kararında önemli hukuka aykırılıklar olduğu belirlenirse derece mahkemesi kararının bozulmasına ve davanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verilir. Bozma nedeni olarak kabul edilecek önemli hukuka aykırılıklar ve CMK’nın 289. maddesinde sayılmıştır.

Bozma üzerine derece mahkemesi yeniden yargılama yapar. CMK’nın 284. maddesine göre derece mahkemesi bozma kararına direnemez. İlk derece mahkemesi, bölge adliye mahkemesinin bozma kararında belirttiği hususlara uygun olarak yeniden yargılama yapar.

Ceza davasının istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi kararı

İstinaf mahkemesi kararlarından bir diğeri hükmün bozulmaksızın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi kararıdır. CMK’nın 280/1-c maddesine göre istinaf mahkemesi ceza davasının istinaf mahkemesinde yeniden görülmesine karar verebilir. İstinaf mahkemesi yeniden yargılamaya karar verdiğinde kovuşturma işlemlerini yeniden yapabilir (tutuklama, adli kontrol, el koyma vb.).

İstinaf mahkemesi yeniden yargılama neticesinde istinaf başvurusu hakkında “esastan ret” veya ilk derece ceza mahkemesinin hükmünün yerine “yeniden hüküm” verecektir. Esastan ret ya da yeniden hüküm kurulması durumunda istinaf mahkemesi kararına karşı temyize gidilebilmektedir.

İstinaf mahkemesi kararlarına karşı kanun yolu (temyiz)

İstinaf mahkemesi kararları kesin midir? İstinaf mahkemesi kararları aleyhine eğer koşulları mevcutsa temyize başvurulabilir. Temyiz, istinaf mahkemesi kararlarının denetiminin sağlandığı kanun yoludur. Ancak bazı istinaf mahkemesi kararları kesin olduklarından bu kararlara karşı temyize başvurulamaz. Dolayısıyla istinaf mahkemesi kararlarının bazıları kesinken bazıları hakkında kanun yolu açıktır.

Kanun yoluna başvurulabilecek istinaf mahkemesi kararları

CMK 286/1 fıkrasına göre istinaf mahkemesince verilen bozma kararı hariç tüm hükümleri temyiz edilebilir. CMK 287 maddesine göre ise hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararları da hükümle beraber temyiz edilebilir.

Kanun yoluna başvurulamayan istinaf mahkemesi kararları

CMK’nın 286. maddesine göre bozma dışındaki tüm istinaf mahkemesi kararları ile ilgili temyiz başvurusu yapılabilir. Ancak, bazı istinaf mahkemesi kararları aleyhine temyiz kanun yoluna başvurulamaz.

Temyiz kanun yoluna başvurulabilecek istinaf mahkemesi kararları şunlardır:

  1. CMK 286/2-a bendine göre adli para cezasına karşı istinaf başvurusunun esastan reddi kararlar temyiz edilemez.
  2. CMK 286/2-a bendine göre 5 yıl veya daha az hapis cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine  kararlar temyiz edilemez.
  3. CMK 286/2-h bendine göre aynı hükümde yer alan hapis cezalarının toplamı 5 yılı geçse dahi, istinaf mahkemesinin bu kararlarına karşı da temyiz kanun yoluna başvurulamaz.
  4. CMK 286/2 fıkrasında açıklanan diğer durumlar.

Peki istinaf mahkemesi inceleme süresi ne kadardır?

İstinaf mahkemesindeki incelemenin ne kadar süreceği konusunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu yazımızda istinaf mahkemesi kararları nelerdir?, istinaf mahkemelerinin hangi kararlarına temyiz kanun yoluna başvurulabileceği ve istinaf mahkemesi kararları kesin midir?, kanun yoluna nasıl başvurulacağı hakkında sizleri kısaca bilgi ermeye çalıştım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

İlgili Yazılar