Ceza Hukuku İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangileri?

İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangileri?

Malpraktis nedir? Malpraktis davaları ve doktor sorumluluğu

Malpraktis nedir? Malpraktis ve komplikasyon farkı nedir? Malpraktis nedir? Çeşitli vesilelerle sıklıkla duyduğumuz tıbbi "malpraktis nedir" sorusunu; malpraktis örnekleri,...

Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılıkları (çelişkili kararlar) hak ihlalidir

Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılıkları (çelişkili kararlar) hak ihlalidir. Anayasa Mahkemesi (AYM) Yasemin Bodur  (B. No: 2017/29896, 25/12/2018) bireysel başvurusunda...

AYM Defne Samyeli’nin bireysel başvurusunu reddetti

AYM, TÜİK'in gerçekleştirdiği  "Hanehalkı Bütçe Anketi"ne geçerli bir neden olmaksızın katılmadığı için hakkında idari para cezası uygulanan Defne Samyeli'nin...

Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz

Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz. Anayasa Mahkemesi (AYM) gizli...

TCK 86/2-Basit yaralama suçu ve cezası

TCK 86/2-Basit yaralama suçu nedir TCK 86/2-basit yaralama suçu nedir? Türk Ceza Kanunu'nun 86/2 fıkrasında yer alan basit yaralama, kasten...

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB-CMK 231) şartları nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB/CMK 231), suç işleyen sanığa denetim süresini iyi halli geçirdiği takdirde...

Kast nedir? Olası kast nedir? (TCK 21)

Ceza hukukunda failin kastı ne demek? Kast nedir? Kast, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 21. maddesinde “suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek...

2018 yılının ilk üç ayına ilişkin bireysel başvuru istatistikleri yayınlandı

Anayasa Mahkemesi 2018 yılının ilk üç ayına ilişkin bireysel başvuru istatistiklerini yayınladı. 2018 yılının ilk üç ayına ilişkin bireysel başvuru...

İstinaf mahkemesi nedir?

İstinaf mahkemesi nedir? Bu yazımızda; istinaf mahkemesi nedir? istinaf mahkemesi ne iş yapar? istinaf mahkemeleri hangileridir? hangi illerde istinaf mahkemesi vardır? sorularının cevabını kısaca vermeye çalışacağım.

İstinaf mahkemesi ne demek? İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemelerinin kesinleşmemiş kararlarının incelendiği mahkemedir. İlk derece mahkemesince verilen hükümlerin denetimi istinaf mahkemelerince yapılır. İlk derece mahkemesince yapılan maddi tespitler ve uygulanan normun yerinde olup olmadığı istinaf mahkemesince denetlenir.

Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun (CMK) 277/2 maddesine göre istinaf başvurusu, ilk derece ceza mahkemesince istinaf mahkemesine gönderilir. İstinaf mahkemesine gelen ceza dosyası ilgili ceza dairesine gönderilir. İlgili ceza dairesi dosyada eksiklik bulunması durumundan bu eksiklikleri tamamlatır. Eksikliklerin tamamlanmasından sonra dava dosyası üzerinde istinaf mahkemesince ön inceleme yapılır (CMK 278).

Peki hangi kararlara karşı istinaf mahkemesine başvurulamaz?

CMK’nın 272/3 fıkrasında ilk derece ceza mahkemesinin hangi kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulamayacağı belirlenmiştir (İstinaf mahkemesi nedir). Bunlar:

  1. 3000 TL dahil adli para cezası verilmesi şeklindeki mahkumiyet hükümleri aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulamaz.
  2. CMK’nın 272/3-b bendine göre üst sınırı 500 günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan verilen beraat hükümlerine karşı istinaf kanun yoluna başvurulamaz.
  3. CMK’nın 272/3-c bendine göre özel kanunlarda kesin olduğu belirtilen hükümler aleyhine istinafa başvurulmaz.

İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemesi ne demek?

İstinaf mahkemesi kararları istinafa başvurmayan sanıkları da etkiler. CMK’nın 283/3 fıkrasına göre eğer istinaf mahkemesinin kararı sanığın lehine ise dosya kapsamındaki diğer sanıklar da istinaf isteminde bulunmuş gibi lehe olan bu karardan yararlanırlar.

İstinaf mahkemesi nedir? CMK’nın 279. maddesine göre istinaf mahkemesi (bölge adliye mahkemesi), ilk derece ceza mahkemesinden gelen dosya üzerinde öncelikle ön inceleme yapar. Ön inceleme aşamasında istinaf başvurusu reddedilen tarafın bu karara itiraz etme olanağı bulunmaktadır. Ön incelemede istinaf başvurusuna dair bir eksiklik tespit edilmediği taktirde bölge adliye mahkemesi ceza dairesince istinaf başvurusunun esastan incelenmesine geçilir.

İstinaf mahkemesi kararları (bölge adliye mahkemesi) şunlardır:

  1. “Esastan Ret” veya “Düzelterek Esastan Ret” (düzelterek onama) kararı
  2. CMK’nın 289. maddesine göre istinaf incelemesi sonucunda önemli bir hukuka aykırılık tespit edilmesi durumunda “hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine” kararı
  3. “Davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesine”.

İstinaf mahkemeleri hangileridir, nerededir

İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangileridir ve nerelerde kurulmuşlardır?

İstinaf mahkemelerinin hangileri olduğu ve nerelerde görev yaptıkları Bölge Adliye Mahkemesi Kuruluş Kanunu ile kurulmuştur. Bu nedenle istinaf mahkemeleri bölge adliye mahkemeleri olarak da adlandırılmaktadır. İstinaf mahkemelerinin nerede kurulacağı HSK kararıyla belirlenmektedir.

İstinaf mahkemesi bulunan iller şunlardır: Böylece Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun.

Bazı istinaf mahkemelerinin web adresleri aşağıdadır:

Bu yazımda sizlere “istinaf mahkemesi nedir“, istinaf mahkemeleri hangileridir, istinaf mahkemeleri nerededir, hangi illerde istinaf mahkemesi vardır, istinaf mahkemesi ne demek? sorularının cevabını kısaca vermeye çalıştık.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

İlgili Yazılar