Ana Sayfa Ceza Hukuku İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangileri?

İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangileri?

Mesafeli satış sözleşmesi hakkında tüm merak edilenler

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?“Mesafeli satış sözleşmesi” özellikle internet ticaretinin artmasıyla beraber daha da önem kazanmıştır. Mesafeli satış sözleşmesi esas...

16 Nolu Protokol yürürlüğe girdi

16 Nolu Protokol yürürlüğe girdiSözleşme’ye ek 16 Nolu Protokol Fransa tarafından imzalandı 16 No.lu Protokol yürürlüğe girmek üzere Fransa tarafından...

Özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti

Özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyetiözel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti  6216 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Kimlerin bireysel...

Tutuklunun makul aralıklarla mahkeme önünde dinlenilme hakkı vardır

Tutuklunun makul aralıklarla mahkeme önünde dinlenilme hakkı vardır Tutuklunun makul aralıklarla mahkeme önünde dinlenilme hakkı vardır. Başvurucunun tutuklandığı günden tahliye...

Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu / dilekçesi

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formuAnayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu /dilekçesi. Bu yazımızda Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru...

OGS itiraz dilekçesi örneği nasıl hazırlanır, nereye verilir

OGS itiraz dilekçesi örneğiOGS itiraz dilekçesi örneği aşağıdadır. Aşağıdaki OGS para cezasına itiraz dilekçesi örnek olarak hazırlanmıştır. OGS cezasına itiraz...

Soruşturma zamanaşımı süresi ne kadar, soruşturma ne kadar sürer

Soruşturma zamanaşımı süresi ne kadarSoruşturma ile en çok merak edilen konulardan biri de soruşturma zamanaşımı süresidir. CMK’da genel bir...

TCK 188-Uyuşturucu madde ticareti suçu ve cezası nedir?

TCK 188-Uyuşturucu madde ticareti suçuUyuşturucu madde ticareti (TCK 188) yapma veya kanundaki ifadesiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve...

İstinaf mahkemesi nedir?

İstinaf mahkemesi nedir? Bu yazımızda; istinaf mahkemesi nedir? istinaf mahkemesi ne iş yapar? istinaf mahkemeleri hangileridir? hangi illerde istinaf mahkemesi vardır? sorularının cevabını kısaca vermeye çalışacağım.

İstinaf mahkemesi ne demek? İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemelerinin kesinleşmemiş kararlarının incelendiği mahkemedir. İlk derece mahkemesince verilen hükümlerin denetimi istinaf mahkemelerince yapılır. İlk derece mahkemesince yapılan maddi tespitler ve uygulanan normun yerinde olup olmadığı istinaf mahkemesince denetlenir.

Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun (CMK) 277/2 maddesine göre istinaf başvurusu, ilk derece ceza mahkemesince istinaf mahkemesine gönderilir. İstinaf mahkemesine gelen ceza dosyası ilgili ceza dairesine gönderilir. İlgili ceza dairesi dosyada eksiklik bulunması durumundan bu eksiklikleri tamamlatır. Eksikliklerin tamamlanmasından sonra dava dosyası üzerinde istinaf mahkemesince ön inceleme yapılır (CMK 278).

Peki hangi kararlara karşı istinaf mahkemesine başvurulamaz?

CMK’nın 272/3 fıkrasında ilk derece ceza mahkemesinin hangi kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulamayacağı belirlenmiştir (İstinaf mahkemesi nedir). Bunlar:

  1. 3000 TL dahil adli para cezası verilmesi şeklindeki mahkumiyet hükümleri aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulamaz.
  2. CMK’nın 272/3-b bendine göre üst sınırı 500 günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan verilen beraat hükümlerine karşı istinaf kanun yoluna başvurulamaz.
  3. CMK’nın 272/3-c bendine göre özel kanunlarda kesin olduğu belirtilen hükümler aleyhine istinafa başvurulmaz.

İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemesi ne demek?

İstinaf mahkemesi kararları istinafa başvurmayan sanıkları da etkiler. CMK’nın 283/3 fıkrasına göre eğer istinaf mahkemesinin kararı sanığın lehine ise dosya kapsamındaki diğer sanıklar da istinaf isteminde bulunmuş gibi lehe olan bu karardan yararlanırlar.

İstinaf mahkemesi nedir? CMK’nın 279. maddesine göre istinaf mahkemesi (bölge adliye mahkemesi), ilk derece ceza mahkemesinden gelen dosya üzerinde öncelikle ön inceleme yapar. Ön inceleme aşamasında istinaf başvurusu reddedilen tarafın bu karara itiraz etme olanağı bulunmaktadır. Ön incelemede istinaf başvurusuna dair bir eksiklik tespit edilmediği taktirde bölge adliye mahkemesi ceza dairesince istinaf başvurusunun esastan incelenmesine geçilir.

İstinaf mahkemesi kararları (bölge adliye mahkemesi) şunlardır:

  1. “Esastan Ret” veya “Düzelterek Esastan Ret” (düzelterek onama) kararı
  2. CMK’nın 289. maddesine göre istinaf incelemesi sonucunda önemli bir hukuka aykırılık tespit edilmesi durumunda “hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine” kararı
  3. “Davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesine”.

İstinaf mahkemeleri hangileridir, nerededir

İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangileridir ve nerelerde kurulmuşlardır?

İstinaf mahkemelerinin hangileri olduğu ve nerelerde görev yaptıkları Bölge Adliye Mahkemesi Kuruluş Kanunu ile kurulmuştur. Bu nedenle istinaf mahkemeleri bölge adliye mahkemeleri olarak da adlandırılmaktadır. İstinaf mahkemelerinin nerede kurulacağı HSK kararıyla belirlenmektedir.

İstinaf mahkemesi bulunan iller şunlardır: Böylece Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun.

Bazı istinaf mahkemelerinin web adresleri aşağıdadır:

Bu yazımda sizlere “istinaf mahkemesi nedir“, istinaf mahkemeleri hangileridir, istinaf mahkemeleri nerededir, hangi illerde istinaf mahkemesi vardır, istinaf mahkemesi ne demek? sorularının cevabını kısaca vermeye çalıştık.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

İlgili Yazılar