Ana Sayfa Ceza Hukuku İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangileri?

İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangileri?

AİHM kararının yerine getirilmemesi hak ihlalidir

Aihm kararının yerine getirilmemesi hak ihlalidir Aihm kararının yerine getirilmemesi / uygulanmaması /icra edilmemesi hak ihlalidir. Anayasa Mahkemesi (AYM) Abdullah...

Varsayıma dayalı ceza verilmesi masumiyet karinesini ihlal eder

Varsayıma dayalı ceza verilmesi masumiyet karinesini ihlal eder AYM, varsayıma dayalı ceza verilmesinin masumiyet karinesini ihlal ettiğine karar verdi. Varsayıma...

Meşru müdafaa nedir (TCK 25)

Meşru müdafaa (TCK 25) nedir?Meşru müdafaa, bir kimsenin kendisini veya bir başkasını hedef alan saldırı karşısında, savunma amacıyla ve...

Davanın açılmamış sayılması nedir? Dosyanın işlemden kaldırılması nedir?

Davanın açılmamış sayılmasıDavanın açılmamış sayılması ve dosyanın işlemden kaldırılması konusundaki düzenlemeler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) yer almaktadır. HMK’nın 150....

Sanık ne demek (CMK 2). Sanık hakları nelerdir?

Sanık ne demek (CMK 2) Sanık ne demek? Sanık kavramı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 2. maddesinde tanımlanmıştır. CMK’da,...

Bilişim suçları şikayet dilekçesi örneği

Bilişim suçları şikayet dilekçesi örneği Bilişim suçları şikayet dilekçesi örneği aşağıdadır. Bilişim suçu için şikayetinizi aşağıdaki dilekçe örneğini doldurmak suretiyle yapabilirsiniz....

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi. Araç plakasına yazılan ceza dilekçesi

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesiPlakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi aşağıda yer almaktadır. Plakaya yazılan trafik cezalarının tarafınıza 10...

Zorunlu müdafi atanmasına ilişkin AİHM kararı

Avukata zorunlu müdafi atanması konusunda ihlal tespit edilmedi Avukata zorunlu müdafi atanması konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önemli bir...

İstinaf mahkemesi nedir?

İstinaf mahkemesi nedir? Bu yazımızda; istinaf mahkemesi nedir? istinaf mahkemesi ne iş yapar? istinaf mahkemeleri hangileridir? hangi illerde istinaf mahkemesi vardır? sorularının cevabını kısaca vermeye çalışacağım.

İstinaf mahkemesi ne demek? İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemelerinin kesinleşmemiş kararlarının incelendiği mahkemedir. İlk derece mahkemesince verilen hükümlerin denetimi istinaf mahkemelerince yapılır. İlk derece mahkemesince yapılan maddi tespitler ve uygulanan normun yerinde olup olmadığı istinaf mahkemesince denetlenir.

Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun (CMK) 277/2 maddesine göre istinaf başvurusu, ilk derece ceza mahkemesince istinaf mahkemesine gönderilir. İstinaf mahkemesine gelen ceza dosyası ilgili ceza dairesine gönderilir. İlgili ceza dairesi dosyada eksiklik bulunması durumundan bu eksiklikleri tamamlatır. Eksikliklerin tamamlanmasından sonra dava dosyası üzerinde istinaf mahkemesince ön inceleme yapılır (CMK 278).

Peki hangi kararlara karşı istinaf mahkemesine başvurulamaz?

CMK’nın 272/3 fıkrasında ilk derece ceza mahkemesinin hangi kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulamayacağı belirlenmiştir (İstinaf mahkemesi nedir). Bunlar:

  1. 3000 TL dahil adli para cezası verilmesi şeklindeki mahkumiyet hükümleri aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulamaz.
  2. CMK’nın 272/3-b bendine göre üst sınırı 500 günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan verilen beraat hükümlerine karşı istinaf kanun yoluna başvurulamaz.
  3. CMK’nın 272/3-c bendine göre özel kanunlarda kesin olduğu belirtilen hükümler aleyhine istinafa başvurulmaz.

İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemesi ne demek?

İstinaf mahkemesi kararları istinafa başvurmayan sanıkları da etkiler. CMK’nın 283/3 fıkrasına göre eğer istinaf mahkemesinin kararı sanığın lehine ise dosya kapsamındaki diğer sanıklar da istinaf isteminde bulunmuş gibi lehe olan bu karardan yararlanırlar.

İstinaf mahkemesi nedir? CMK’nın 279. maddesine göre istinaf mahkemesi (bölge adliye mahkemesi), ilk derece ceza mahkemesinden gelen dosya üzerinde öncelikle ön inceleme yapar. Ön inceleme aşamasında istinaf başvurusu reddedilen tarafın bu karara itiraz etme olanağı bulunmaktadır. Ön incelemede istinaf başvurusuna dair bir eksiklik tespit edilmediği taktirde bölge adliye mahkemesi ceza dairesince istinaf başvurusunun esastan incelenmesine geçilir.

İstinaf mahkemesi kararları (bölge adliye mahkemesi) şunlardır:

  1. “Esastan Ret” veya “Düzelterek Esastan Ret” (düzelterek onama) kararı
  2. CMK’nın 289. maddesine göre istinaf incelemesi sonucunda önemli bir hukuka aykırılık tespit edilmesi durumunda “hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine” kararı
  3. “Davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesine”.

İstinaf mahkemeleri hangileridir, nerededir

İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangileridir ve nerelerde kurulmuşlardır?

İstinaf mahkemelerinin hangileri olduğu ve nerelerde görev yaptıkları Bölge Adliye Mahkemesi Kuruluş Kanunu ile kurulmuştur. Bu nedenle istinaf mahkemeleri bölge adliye mahkemeleri olarak da adlandırılmaktadır. İstinaf mahkemelerinin nerede kurulacağı HSK kararıyla belirlenmektedir.

İstinaf mahkemesi bulunan iller şunlardır: Böylece Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun.

Bazı istinaf mahkemelerinin web adresleri aşağıdadır:

Bu yazımda sizlere “istinaf mahkemesi nedir“, istinaf mahkemeleri hangileridir, istinaf mahkemeleri nerededir, hangi illerde istinaf mahkemesi vardır, istinaf mahkemesi ne demek? sorularının cevabını kısaca vermeye çalıştık.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

İlgili Yazılar