Ana Sayfa Ceza Hukuku İstinaf süresi ne kadar? Ceza ve hukuk mahkemelerinde istinaf süresi

İstinaf süresi ne kadar? Ceza ve hukuk mahkemelerinde istinaf süresi

İddianame nedir (CMK 170-174)

iddianame nedir (CMK 170-174) İddianame nedir? İddianame, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 170/2 fıkrasına göre soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun...

Sınır dışı edilme kararı verilen yabancıya etkili başvuru hakkı tanınmalıdır

Sınır dışı edilme kararı verilen yabancıya etkili başvuru hakkı tanınmalıdır Sınır dışı edilme kararı verilen yabancıya etkili başvuru hakkı verilmelidir. Anayasa...

Bölge adliye mahkemesi nedir? Bölge adliye mahkemesi kararları nelerdir?

Bölge adliye mahkemesi nedirBölge adliye mahkemesi nedir? Bu yazımızda sizlere bölge adliye mahkemesi nedir?, hangi tür davalara bakar? bölge...

Fuhuş özel hayata saygı hakkı kapsamında değildir

Fuhuş özel hayata saygı hakkı kapsamında değildir Fuhuş özel hayata saygı hakkı kapsamında değildir. Anayasa Mahkemesi (AYM), S.K.(B.) (B. No:...

AİHM 2018 yılının ilk 6 ayına ilişkin istatistikleri yayınladı

AİHM 2018 yılının ilk 6 ayına ilişkin istatistikleri yayınladı AİHM 2018 yılının ilk 6 ayına ilişkin istatistikleri yayınladı.Avrupa İnsan Hakları...

Avrupa Konseyinin İmralı ve Öcalan raporu yayınladı

Avrupa Konseyinin İmralı ve Öcalan raporu yayınladı. Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), 20 Mart 2018 tarihinde, Abdullah Öcalan...

Hukuk istinaf dilekçesi örneği. Hukuk mahkemesi istinaf dilekçesi

Hukuk istinaf dilekçesi örneğiHukuk istinaf dilekçesi örneği aşağıdadır. Hukuk mahkemesi tarafından verilen kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız dilekçe ile...

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru harcı ne kadar?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru harcı ne kadar? Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru harcı 2020 yılı için 446,90 TL’dir. AYM bireysel başvuru...

İstinaf süresi ne kadar

İstinaf süresi ceza ve hukuk mahkemelerinde farklılık gösterir. Bu yazımızda, hukuk mahkemesi istinaf süresi, ceza mahkemesi istinaf süresi, iş mahkemesi istinaf süresi, icra mahkemesi istinaf süresi hakkında kısa bilgiler paylaşacağız.

Ceza istinaf süresi

Ceza mahkemelerinde istinaf kanun yoluna başvurmak için belirli bir süre öngörülmüştür. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 273. maddesine göre, eğer ilk derece mahkemesi, hükmü sanığın yüzüne karşı vermiş ise tefhimden itibaren, eğer hüküm istinaf yoluna başvurma hakkı olanların gıyabında verilmiş ise tebliğden itibaren 7 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurulmalıdır. Bu süre hukuki niteliği itibariyle hak düşürücü süredir.

Sulh ceza hakimliği, asliye ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemesi, fikri sınai haklar ceza mahkemesinde ise istinaf süresi 7 gündür.

  • Peki kanun yolunun hangisi olduğunda hataya düşüldüğünde süre nasıl hesaplanır?

Kanun yolunun yanlış nitelendirilmesi nedeniyle sürenin kaçırılması durumunda Yargıtay; kanun yoluna başvuru sırasında mercide yanılmanın hak kaybına yol açmayacağını, yanlış mercie yapılmış başvuru, süresi içinde yapılmış olmak kaydıyla kanun yoluna başvuru tarihi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir (Yargıtay CGK, E.3-282, K.296, 30 Kasım 1999).

  • Hüküm ya da kararda istinafa başvuru süresinin belirtilmesi gerekir mi? Bu süre karar metninde belirtilmemişse ne olur?

Hüküm ve kararlarda başvuru süresinin ne kadar olduğunun açık bir şekilde gösterilmesi gerekir. Bu sürenin kararda gösterilmemiş olması durumunda yapılan tebligat geçersiz sayılmaktadır. Ayrıca Kanunda öngörülen süre geçerli bir nedenle kaçırılmış ise CMK’nın 274. maddesine göre eski hale getirme istenebilir.

Hukuk mahkemelerinde istinaf süreleri

Hukuk yargılamalarında istinaf süresi iki haftadır. Süreler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 345. maddesinde belirlenmiştir. Süreler şöyledir:

  • Asliye hukuk mahkemesi: 7 gün
  • Sulh hukuk mahkemesi: 7 gün
  • Asliye ticaret mahkemesi:7 gün
  • Tüketici mahkemesi: 7 gün
  • Aile mahkemesi: 7 gün
  • Fikri sınai haklar hukuk mahkemesi: 7 gün

İstinafa cevap süresi ise 2 haftadır.

HMK’nın 349. maddesine göre istinaf süresini kaçıran veya istinafa başvurma hakkı olmayan taraf, diğer tarafın başvurusu üzerine, 2 hafta içinde dilekçeyle davaya katılabilir.

İş mahkemesi istinaf süresi

İş mahkemeleri açısından başvuru süresi HMK’da düzenlenmiştir. İş mahkemesi için süre, HMK’ya göre kanun yollarına ilişkin belirlenen 2 haftadır. İş mahkemelerinde süre kararın tebliğinden itibaren başlar. İstinafa cevap süresi ise 2 hafta olarak belirlenmiştir.

İcra hukuk mahkemesi istinaf süreleri

İcra hukuk mahkemesi istinaf süresi İcra İflas Kanunu’nun 164. maddesinde belirlenmiştir. İİK’nin 164. maddesine göre icra iflas mahkemesinde süre kararın tefhimi (açıklanması) ya da tebliğinden itibaren 10 gündür.

İstinafa cevap süresi ne kadar

İlk derece mahkemesine yapılan istinaf başvurusunun karşı tarafa tebliğinden itibaren CMK’nın 277/1. maddesi gereğince ilgililer 7 gün içinde yazılı olarak cevap verebilirler. Eğer karşı taraf sanık ise aynı maddenin ikinci fıkrası gereği istinaf başvurusuna ilişkin cevabı bir tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâtibine yapılacak bir beyanla da yapabilir.

Bu arada CMK’nın 277/3. maddesinde düzenlenen yasal temsilci ve eş ile tutuklunun başvurma ve cevap verme şeklinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu bağlamda tutuklu sanık, bu konuda yazılı ya da sözlü olarak başvurularını, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu müdürlüğüne yapabilir

İstinaf başvurusunda bulunan tarafın CMK’nın 266. maddesi gereğince bundan vazgeçmesi, karşı tarafın yapmış olduğu istinaf başvurusuna cevap verme hakkını ortadan kaldırmaz. İstinafa başvuru dilekçesi süre geçtikten sonra verilmiş olsa dahi kabul edildiğinden (her ne kadar süre yönünden ret kararı verilecekse de) süresinden sonra verilen cevap dilekçelerinin de alınması gerekir. Cevaba cevap verilmesini ise sistemimiz kabul etmemiştir.

Bu yazımızda; istinaf süresi ne kadar? istinafa cevap süresi ne kadar? Hukuk mahkemesi, icra hukuk mahkemesi, ceza mahkemesi için istinaf süreleri ne kadar? İstinaf süresi kaçırılırsa ne olur? sorularının cevaplarını vermeye çalıştık.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

İlgili Yazılar