Ceza Hukuku Kasten yaralamaya teşebbüs suçu

Kasten yaralamaya teşebbüs suçu

HSYK’da Son Sirtaki başlıklı yazı için tazminata hükmedilmesi hak ihlalidir

“HSYK'da Son Sirtaki” başlıklı yazı için tazminata hükmedilmesi hak ihlalidir “HSYK'da Son Sirtaki” başlıklı köşe yazısında HSYK üyesini eleştiren başvurucunun...

İstinafa cevap dilekçesi örneği (Hukuk-Ceza mahkemesi)

İstinafa cevap dilekçesi (Hukuk mahkemesi) İstinafa cevap dilekçesi aşağıdadır. Cevap dilekçeleri hukuk ve ceza mahkemeleri için farklılık gösterebilir. Bu nedenle...

Mağdur ne demek? Mağdur hakları nelerdir?

Mağdur ne demek ? Ceza hukuku bağlamında mağdur ne anlama gelmektedir? Mağdur, genel olarak, “işlenen fiil nedeniyle haksızlığa uğramış kişi”,...

Islah nedir? Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre (HMK) davanın ıslahı

Islah nedir? HMK'ya göre davanın ıslahı nasıl yapılır? Islah nedir? Bu yazımızda sizlere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 176....

Aihm’den başörtüsü kararı: Mahkeme salonuna başörtülü alınmama

Aihm’den başörtüsü kararı: Mahkeme salonuna başörtülü alınmama din özgürlüğünü ihlal eder Aihm’den başörtüsü kararı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Lachiri/Belçika...

Özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti

Özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti  6216 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Kimlerin bireysel...

Sanık ne demek (CMK 2). Sanık hakları nelerdir?

Sanık ne demek (CMK 2) Sanık ne demek? Sanık kavramı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 2. maddesinde tanımlanmıştır. CMK’da,...

İstinaf nedir? İstinaf kanun yolu nedir?

İstinaf nedir? İstinaf kanun yolu ne demek? İstinaf nedir? Bu yazımızda istinaf nedir sorusunun cevabını kısaca vermeye çalışacağız. İstinaf...

Kasten yaralamaya teşebbüs suçu nedir

Kasten yaralamaya teşebbüs suçu nedir? Kasten yaralamaya teşebbüsten söz etmek için, icra hareketlerinin başlamış olması gerekir. Yargıtay’a göre; “sanığın hareketleri mağduru kovalamaktan ibaret olup, yakaladığı takdirde dövüp dövmeyeceği belli olmadığına göre hareket teşebbüs aşamasında değildir.” Buna karşılık “elinde orak hücum vaziyetinde bulunmak”, “mağdura balta ile hücum etmek” icra hareketlerinin başladığını gösterir.

TCK 86 maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86-88. maddelerinde düzenlenmiştir. TCK 86’ya göre, kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. TCK 86 maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında ise kasten yaralama suçunun nitelikli hallerine yer verilmiştir.

TCK 86/2 fıkrasında düzenlenen basit yaralama suçu kasten yaralamanın daha az cezayı gerektiren nitelikli halidir. TCK 86/3 fıkrasında ise üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı işlenmesi (cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli hal) durumu düzenlenmiştir.

Kasten yaralamaya teşebbüsün cezası

Kasten yaralamaya teşebbüsün cezası ne kadar? Kasten yaralama suçunun serbest hareketli bir suç olması nedeniyle failin icra hareketlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediği incelenmelidir. İcra hareketinin gerçekleşip gerçekleşmediği somut olayın kendine has özellikleri ve genel hayat tecrübelerine göre belirlenmelidir.

Kasten yaralama suçu teşebbüs aşamasında kaldığı için basit tıbbi bir müdahaleyle giderilebilecek bir durum yaratmamış ise, bu takdirde teşebbüs yanında ayrıca TCK 86/2 gereğince cezada indirimi yapılmalıdır.

Failin suçun temel şekline ilişkin fiili teşebbüs aşamasında kaldığı halde bu fiil TCK 87’de düzenlenen neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerden birini oluşturmuş ise failin bu neticesi sebebiyle ağırlaşmış halden dolayı sorumlu olduğu kabul edilir.

Kasten yaralamaya teşebbüs suçu nedir? Kasten adam yaralamaya teşebbüs suçunun cezası ne kadar? Kasten yaralamada teşebbüs mümkün mü? Kasten yaralamaya teşebbüs suçu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

İlgili Yazılar