Ana Sayfa Ceza Hukuku Kovuşturmaya yer olmadığı kararı (CMK 172-KYOK)

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı (CMK 172-KYOK)

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru adli yardım talebi mümkün mü?

AYM'ye bireysel başvuruda adli yardım talebi nasıl yapılırAnayasa Mahkemesine bireysel başvuruda adli yardım talebinde bulunmanız mümkündür (AYM bireysel başvuru...

Uludere olayıyla ilgili AİHM kabul edilemezlik kararı verdi

Uludere olayıyla ilgili AİHM kabul edilemezlik kararı verdi Uludere olayı bağlamında AİHM’ye yapılan bireysel başvuru kabul edilemez bulundu. AİHM, Uludere...

Sınır dışı edilme kararı verilen yabancıya etkili başvuru hakkı tanınmalıdır

Sınır dışı edilme kararı verilen yabancıya etkili başvuru hakkı tanınmalıdır Sınır dışı edilme kararı verilen yabancıya etkili başvuru hakkı verilmelidir. Anayasa...

Ceza hukuku nedir? Ceza hukuku ilkeleri nelerdir?

Ceza hukuku nedir?Ceza hukuku, esasen haksızlık teşkil eden insan davranışlarından hangilerinin suç olarak tanımlanması gerektiğini, bu davranışların hangi koşullar...

Denetimli serbestlik imza günü değiştirme

Denetimli serbestlik imza günü değiştirme Denetimli serbestlik imza günü değiştirme mümkündür. Denetimli serbestlik uygulaması hakkında detaylı bilgiler için bu yazıyı...

Kusur ne demek? Hukukta kusur nedir?

Kusur ne demek?Kusur ne demek? Hukukta kusur, işlediği haksızlıktan dolayı failin kınanabilmesi demektir. Kusur, ceza sorumluluğunun esasını oluşturan bir...

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi. Araç plakasına yazılan ceza dilekçesi

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesiPlakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi aşağıda yer almaktadır. Plakaya yazılan trafik cezalarının tarafınıza 10...

Avrupa Konseyinin İmralı ve Öcalan raporu yayınladı

Avrupa Konseyinin İmralı ve Öcalan raporu yayınladı. Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), 20 Mart 2018 tarihinde, Abdullah Öcalan...

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ne demek (CMK 172)

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ne demek (KYOK)? Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 172/1 maddesine göre Cumhuriyet savcısınca, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinde verilen karara kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) denir. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı tabiri mülga CMUK’ta yer alan bir takipsizlik kararı ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

CMK 172/1 maddesine göre karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış olan ya da sorgulanmış olan şüpheliye bildirilir. Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.

Bu kararla soruşturma sonlanmış olur.

CMK 172/2 maddesine göre karar verildikten sonra, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu konuda sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı hangi hallerde verilir

Kovuşturmaya yer olmadığı kararının hangi hallerde verileceği CMK 171-172 maddelerinde belirlenmiştir.

Savcı hangi durumlarda kovuşturmaya yer olmadığına karar verir

Savcının kovuşturmaya yer olmadığına karar verilebileceği durumlar özetle şöyle sıralanabilir:

  • Kamu davasını açmada takdir yetkisi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (CMK 171) ,
  • Kamu davasının açılması için:
    • Yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi,
    • Kovuşturma olanağının bulunmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (CMK 172).

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz (CMK 173)

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edilebilir mi? Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz CMK 173/1 maddesinde düzenlenmiştir. Suçtan zarar gören, takipsizlik kararına bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görürse bunu açıkça belirterek Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir. Kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder. İtiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir (CMK 173/3).

Eğer sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderir.

İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi için CMK 172/2 madde uygulanır.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı itiraz süresi

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresi ne kadar? Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar itiraz süresi CMK 173/1 maddesinde düzenlenmiştir. Suçtan zarar gören, takipsizlik kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş (15) gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz dilekçesi nereye verilir

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz dilekçesi nereye verilir? İtiraz dilekçesi CMK 173/1 maddesine göre kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine verilir.

İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) sonrasında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilir mi? Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, ulusal hukuktaki başvuru yollarının tüketilmesinden sonra gidilebilecek bir hak arama yoludur. Karar kesinleştikten sonra AYM’ye bireysel başvuru yapılabilir.

KYOK üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapılabilir mi? AYM’ye yapılan bireysel başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde AİHM’e başvurulabilir. Karar kesinleştikten sonra AİHM’e başvuru yapılabilir.

CMK 173/3 maddesine göre kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK kararı) etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin AİHM’in kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi veya bu karar aleyhine AİHM’e yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren üç (3) ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı hangi hallerde verilir? Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz nasıl yapılır? Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ne demek? KYOK-CMK 172. madde.

Son yazılar

İlgili Yazılar