Ceza Hukuku Mağdur ne demek? Mağdur hakları nelerdir?

Mağdur ne demek? Mağdur hakları nelerdir?

Mağdur ne demek? Ceza hukuku açısından mağdur nedir? Mağdur sanık ne demek? Mağduru hakları nelerdir?

Tavsiyeler

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

Menfi tespit davası (İİK 72) nedir?

Menfi tespit davası nedir? (İİK 72) Menfi tespit davası, icra takibinden önce ya da takip sırasında borçlu olmadığını ispat için...

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet nedir Vesayet, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK)düzenlenmiş olan belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya da velayet altına alınmamış olan...

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme (TCK 35-36)

Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34) Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanan...

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29) Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

Mağdur ne demek ? Ceza hukuku bağlamında mağdur ne anlama gelmektedir?

Mağdur, genel olarak, “işlenen fiil nedeniyle haksızlığa uğramış kişi”, “kendisine karşı suç işlenen kimse” şeklinde nitelendirilse de teknik ceza hukuku kavramı olarak suçun konusunun ait olduğu kişiyi veya kişileri ifade eder.

Örneğin yağma suçunun mağduru, tehdit veya cebir yoluyla alınan eşyanın sahibi veya zilyedidir. Hakaret suçunun mağduru, şerefine, onuruna ve saygınlığına saldırıda bulunulan kişidir. Her suçun mutlaka bir mağduru vardır, mağduru bulunmayan bir suç olamaz. Mağdur, işlenen bir suç nedeniyle çeşitli şekillerde doğrudan doğruya zarar görmüş olan kişidir. Bu zarar fiziksel, zihinsel, ruhsal veya ekonomik olarak ortaya çıkabilir.

Fail gibi mağdur da ancak gerçek kişiler olabilir. Mağdur olan kişinin suç teşkil eden fiilin işlendiği sırada hayatta olması gerekir. İnsan dışında, aile, devlet, tüzel kişiler, kişi toplulukları gibi kurum ve organlar suçtan zarar gören olabilirler ancak suçun mağduru olamazlar.

Mağdur ne demek? Eğer suçun konusu, belli bir kişiye veya belli bir kişi grubuna ait ise suçun mağduru bu kişi veya kişilerdir. Buna karşılık, suçun konusunu toplumu oluşturan fertlerin hepsine ait bir şey oluşturuyorsa, mağdur toplumu oluşturanların tümüdür. Örneğin ihaleye fesat karıştırma suçunun mağduru, toplumu oluşturan herkestir.

İhaleler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplum adına yürütülen faaliyetlerle bağlantılı olarak gerçekleştirilen işlemlerdir. İhaleler, toplum için belli bir işin gördürülmesi veya belli bir alımın yapılması maksadıyla gerçekleştirilirler. İhaleye fesat karıştırılmakla aynı zamanda ihaleyi yapan kamu kurum veya kuruluşu açısından bir zarara sebebiyet verilmişse, bu kamu kurum veya kuruluş mağdur değil, suçtan zarar görendir.

Mağdur sanık ne demek, mağdur şüpheli kime denir

Mağdur sanık nedir? Mağdur sanık, aynı olayda suçun hem mağduru hem de şüphelisi veya sanığı olan kişiye denir. Mağdur, şikayetçi olmadığı taktirde soruşturma aşamasında mağdur şüpheli, duruşma aşamasında ise mağdur sanık olmaktadır.

Suçtan zarar gören ne demektir?

Suçtan zarar gören, işlenen suç nedeniyle çıkarı zedelenen kişiye denir.

Mağdur ne demek? Faillik ve mağdurluk sıfatı aynı kişide birleşemez. Bir kişi aynı suçun hem faili hem de mağduru olamaz. Özellikle taksirle öldürme veya yaralama gibi suçlarda, neticenin meydana gelmesine mağdurun taksirli davranışının da etkili olması, onun suçun faili olmadığını göstermez.

Mağdur hakları nelerdir

Mağdur hakları nelerdir? Mağdurun soruşturma ve kovuşturma aşamasında birtakım hakları bulunmaktadır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 234. mağdur ve şikayetçinin soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki hakları düzenlenmiştir. Mağdurun soruşturma aşamasındaki hakları şunlardır:

 • Delillerin toplanmasını isteme,
 • Dosyadan belge örneği isteme,
 • Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
 • Vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konularak muhafazaya alınan eşyayı inceletme,
 • Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edebilme.

Mağdurun kovuşturma aşamasındaki hakları şunlardır:

 • Duruşmadan haberdar edilme,
 • Kamu davasına katılma,
 • Dosyadaki belgelerden örnek isteme,
 • Tanık dinlenmesini isteme,
 • Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
 • Dava sonucuna karşı kanun yollarına müracaat edebilme.

Mağdur ne demek? Ceza hukuku açısından mağdur nedir? Mağdur sanık ne demek? Mağduru hakları nelerdir?

Son yazılar

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

İlgili Yazılar