GÜNCEL İÇERİKLER

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarının bağlayıcılığı ve icrası

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarının bağlayıcılığı ve icrası Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarının bağlayıcılığı ve icrası. 2010 yılında 5982 sayılı kanunla Anayasanın 148. maddesinde yer...

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru harcı ne kadar?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru harcı (2019) ne kadar? Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru harcı 2019 yılı için 364,60 TL’dir. AYM bireysel başvuru harcı 6216 sayılı Kanun...

Hakaret suçu, cezası ve davaları (TCK 125)

Hakaret suçu nedir (TCK 125) Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret suçu, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte...

Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedir (TCK 299)

Cumhurbaşkanına hakaret suçu Cumhurbaşkanına hakaret suçu 5237 sayılı TCK’nın 299. maddesinde düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanına hakaret, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı işlenmesinin özel bir halidir. Cumhurbaşkanı aslında...

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarına, AYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkündür. Anayasa Mahkemesi Kararları Bilgi...

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB-CMK 231): Full rehber

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB kararı/CMK md. 231), suç işleyen sanığa denetim süresini iyi halli geçirdiği takdirde suç işlemeden...

Bilişim suçları ve cezaları nelerdir (TCK 243-245)

Bilişim suçları ve cezaları / siber suçlar nelerdir? Bilişim suçları ve cezaları nelerdir? Teknolojik cihazlar yardımı ile (bilgisayar ve cep telefonu gibi birtakım iletişim araçları...

Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu / dilekçesi

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu /dilekçesi. AYM bireysel başvuru formu 6 Kasım 2018 tarihinde değiştirildi. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nde 6/11/2018 tarihinde...

Kadına yönelik şiddetle mücadele ve cinsel suçlarla ilgili AİHM kararı

Kadına yönelik şiddetle mücadele. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) E. B./Romanya bireysel başvurusunda kadına yönelik şiddetle mücadele ve cinsel suçlarla ilgili güncel...

Anayasa Mahkemesi tutukluluk inceleme/değerlendirme duruşması yapılmadığı için ihlal kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) İbrahim Soylu (B. No: 2015/14648, 23/1/2019) bireysel başvurusunda tutuklandıktan on üç ay sonra mahkemeye çıkarılmasının özgürlük ve güvenlik (kişi hürriyeti...

İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun yetkisi genişletildi

İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun yetkisi genişletildi.İnsan hakları tazminat komisyonu, uzun yargılama ve mahkeme kararlarının icrasına ilişkin dosyaların yanında mülkiyet hakkının ihlaline ilişkin dosyaları...

Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılıkları (çelişkili kararlar) hak ihlalidir

Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılıkları (çelişkili kararlar) hak ihlalidir. Anayasa Mahkemesi (AYM) Yasemin Bodur  (B. No: 2017/29896, 25/12/2018) bireysel başvurusunda yargı kararları arasındaki...