GÜNCEL İÇERİKLER

Kusur ne demek? Hukukta kusur nedir?

Kusur ne demek? Kusur ne demek? Hukukta kusur, işlediği haksızlıktan dolayı failin kınanabilmesi demektir. Kusur,...

Sehven ne demek? Sehven kelimesinin anlamı nedir?

“Sehven ne demek”? “Sehven” nedir? Sehven ne demek? Bürokratik yazışmalarda, mahkeme kararlarında ya da...

Resen ne demek? Resen nedir?

Resen ne demek Resen ne demek? Mahkeme kararlarında ya da hukuk dilinde sıklıkla duyduğumuz resen...

Meşru müdafaa nedir (TCK 25)

Meşru müdafaa (TCK 25) nedir? Meşru müdafaa, bir kimsenin kendisini veya bir başkasını hedef alan...

Hukuka uygunluk nedenleri nelerdir (TCK 24-26)?

TCK’daki hukuka uygunluk nedenleri nelerdir? Hukuka uygunluk nedenleri, Türk Ceza Kanunun’da (TCK) belirlenmiştir. TCK sistematiği...

Hukuk filmleri listesi: İzlenmesi gereken en iyi hukuk filmleri

En iyi hukuk filmleri listesi Hukuk filmleri dendiğinde hepimizin aklına hukuk ile uğraşan hukukçu ya da avukatların izleyebilecekleri hukuk...

Taksir ne demek? Bilinçli taksir nedir? Taksir çeşitleri nelerdir?

Taksir ne demek Taksir ne demek. Taksir, bir kimsenin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak...

Taksirli suçlar nedir? Taksirli suç nedir (TCK 22)

Taksirli suçlar ne demek? Taksirli suç nedir (TCK 22) Taksirli suçlar ne demek. Taksirli suç,...

Kast nedir? Olası kast nedir? (TCK 21)

Ceza hukukunda failin kastı ne demek? Kast nedir? Kast, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 21. maddesinde...

Süre tutum dilekçesi nedir? Süre tutum dilekçesi örneği

Süre tutum dilekçesi nedir? Süre tutum dilekçesi örnek olarak hazırlanmış olup dilekçeyi kendi durumunuza göre uyarlamanız gerekmektedir. İstinaf...

Tefhim ne demek? Davada kararın tefhimi ne anlama gelir?

Tefhim ne demek Tefhim ne demek? Tefhim, mahkeme tarafından verilen kararın, duruşmada hazır bulunan tarafa...

Davanın açılmamış sayılması nedir? Dosyanın işlemden kaldırılması nedir?

Davanın açılmamış sayılması Davanın açılmamış sayılması ve dosyanın işlemden kaldırılması konusundaki düzenlemeler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda...

Tahkikat ne demek? Tahkikat aşaması ne anlama gelir?

Tahkikat ne demek ? Tahkikat, kural olarak, ön inceleme tutanağı ile tespit olunan, tarafların iddia ve savunmalarını dayandırdıkları vakıaların gerçek olup olmadığının,...

Fail ne demek? Ceza hukuku bakımından fail nedir?

Fail ne demek Fail ne demek ? Ceza hukukunda fail, suçun kanuni tanımındaki fiili gerçekleştiren,...

Mağdur ne demek? Mağdur hakları nelerdir?

Mağdur ne demek ? Ceza hukuku bağlamında mağdur ne anlama gelmektedir? Mağdur, genel olarak, “işlenen...

Ceza hukuku nedir? Ceza hukuku ilkeleri nelerdir?

Ceza hukuku nedir? Ceza hukuku, esasen haksızlık teşkil eden insan davranışlarından hangilerinin suç olarak tanımlanması...

Suç nedir? Ceza hukuku bakımından suç ne anlama gelir?

Suç nedir (TCK-CMK) Suç nedir ? Ceza hukuku açısından suç, karşılığında ceza hukuku yaptırımı öngörülmüş...

Malpraktis nedir? Malpraktis davaları ve doktor sorumluluğu

Malpraktis nedir? Malpraktis ve komplikasyon farkı nedir? Malpraktis nedir? Çeşitli vesilelerle sıklıkla duyduğumuz...