Ceza Hukuku Müşteki sanık ne demek? Müşteki sanık kime denir?

Müşteki sanık ne demek? Müşteki sanık kime denir?

Tavsiyeler

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

Menfi tespit davası (İİK 72) nedir?

Menfi tespit davası nedir? (İİK 72) Menfi tespit davası, icra takibinden önce ya da takip sırasında borçlu olmadığını ispat için...

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet nedir Vesayet, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK)düzenlenmiş olan belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya da velayet altına alınmamış olan...

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme (TCK 35-36)

Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34) Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanan...

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29) Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

Müşteki sanık ne demek

Bu yazımızda kısaca “müşteki sanık” teriminin ne anlama geldiğini açıklamaya çalışacağız. Müşteki, suçtan zarar gören ve adli makamlara bu suçu ihbar eden kişiye denir. Bazı durumlarda, sanık sıfatıyla, şikayetçi, müdahil sıfatları birleşebilmektedir. Savcılıkça yürütülen soruşturmada kendisine suç isnat edilen kişi aynı zamanda şikayetçi ise bu kişi yargılama aşamasında “müşteki şüpheli” olarak isimlendirilir. İşte bu kişi yani kendisine suç isnat edilen kişi, mahkemeye yargılama aşamasında dahil olmadığı taktirde “müşteki sanık” olarak adlandırılır. Aynı kişi yargılamaya müdahil olduğu taktirde “müdahil sanık” sıfatını alır.  Aynı olaya ilişkin olarak suçun hem şüphelisi veya sanığı hem de mağduru olan kişi, şikayetçi olmazsa soruşturma aşamasında “mağdur şüpheli”, yargılama aşamasında (kovuşturma) ise “mağdur sanık” sıfatını alacaktır.

Şimdi bu açıklamaları basit bir örmekle açıklamaya çalışalım. Bir kişi hakkında dilekçe ile suç duyurusunda bulunduğunuzda müşteki sıfatını alırsınız. Bir müştekinin aynı zamanda şüpheli veya sanık olması mümkündür. Örneğin bir trafik kazasında yaralanmanız nedeniyle şikayetçi olmanızdan dolayı şikayetçi yani müşteki olabilirsiniz. Aynı trafik kazasında sizin de diğer araç sahibine karşı işlemiş olduğunuz suç teşkil eden bir eylem olursa soruşturma aşamasında müşteki şüpheli sıfatını alırsınız. Hakkınızda dava açılırsa ceza yargılamasında müşteki sanık sıfatını alırsınız.

Soruşturmaya konu olayda varsa mağdur ve suçtan zarar gören kişilerin iddianamede belirtilmeleri gerekir. Bu kişilerin duruşmaya davet edilebilmeleri, kendilerine tanınan hakları kullanabilmeleri açısından oldukça önemlidir. Cumhuriyet savcısı yaptığı soruşturmada hak kaybını önlemek için mağdur ve suçtan zarar göreni titizlikle tespit etmelidir. Cumhuriyet savcısı iddianameye de bunları geçirmelidir. Mağdur ve suçtan zarar gören aynı zamanda müşteki ise yani sıfat birleşmesi varsa bunlar da ayrıca belirtilmelidir.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 73/1 maddesine göre müştekinin şikayet süresi 6 aydır. Altı aylık şikayet süresi hak düşürücü bir süredir. Bu süre fiil ve failin öğrenilmesiyle başlar. Mağdur ya da suçtan zarar gören, konusu suç teşkil eden filli veya failden hangisini daha sonra öğrenmişse süre öğrenme tarihinden başlar.

Müşteki sanık nedir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

İlgili Yazılar