Ana Sayfa Dilekçeler Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi. Araç plakasına yazılan ceza dilekçesi

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi. Araç plakasına yazılan ceza dilekçesi

Meşru müdafaa nedir (TCK 25)

Meşru müdafaa (TCK 25) nedir?Meşru müdafaa, bir kimsenin kendisini veya bir başkasını hedef alan saldırı karşısında, savunma amacıyla ve...

Islah nedir? Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre (HMK) davanın ıslahı

Islah nedir? HMK'ya göre davanın ıslahı nasıl yapılır?Islah nedir? Bu yazımızda sizlere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 176....

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarının bağlayıcılığı ve icrası

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları bağlayıcı mı?Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarının bağlayıcılığı ve icrası. 2010 yılında 5982 sayılı kanunla...

Tutuklu ve hükümlülerin telefonla görüşme hakkı konusunda Anayasa Mahkemesi kararı

Tutuklu ve hükümlülerin telefonla görüşme hakkı konusunda Anayasa Mahkemesi kararı. Anayasa Mahkemesi (AYM) tutuklu ve hükümlülerin telefonla görüşme hakkı ile...

Sanık ne demek (CMK 2). Sanık hakları nelerdir?

Sanık ne demek (CMK 2) Sanık ne demek? Sanık kavramı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 2. maddesinde tanımlanmıştır. CMK’da,...

AİHM 2018 yılının ilk 6 ayına ilişkin istatistikleri yayınladı

AİHM 2018 yılının ilk 6 ayına ilişkin istatistikleri yayınladı AİHM 2018 yılının ilk 6 ayına ilişkin istatistikleri yayınladı.Avrupa İnsan Hakları...

Takipsizlik kararına itiraz dilekçesi

Takipsizlik kararına itiraz dilekçesi nasıl hazırlanırTakipsizlik kararına itiraz dilekçesi örneğine aşağıda yer verilmiştir. Aşağıda verilen örnek bilgi amaçlı olup...

El konulan eşyanın iadesi dilekçesi nasıl hazırlanır, nereye verilir.

El konulan eşyanın iadesi dilekçesi örneğiEl konulan eşyanın iadesi dilekçesi örneği aşağıdadır. Savcılıkça el konulan eşyanın iadesi dilekçesi...

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi aşağıda yer almaktadır. Plakaya yazılan trafik cezalarının tarafınıza 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmesi gerekmektedir. Tebliğ edilmeyen trafik cezalarına itiraz hakkınız bulunmaktadır. Peki gıyabınızda plakaya yazılan trafik cezaya nasıl itiraz edilir?

Plakaya yazılan ceza, ceza tutanağının teslim edilmesi sırasında araç sahibi adresinde bulunamazsa, kurye kapıya bir not bırakır ve tutanağı muhtarlığa teslim eder. Bu tarih tebliğ tarihi sayılır.

Plakaya yazılan ceza sorgulama

Plakaya yazılan cezaların sorgusu internet üzerinden yapılabilmektedir. Araç sahibinin farklı bir adrese taşınmış olması durumunda, ikametgah adresini güncellemediğinden araç sahibi sorumlu olur. Bu nedenle trafik cezası sorgulama işlemini düzenli olarak yapmanız yararınıza olacaktır. Trafik cezanızın olup olmadığını e-devletten veya gelir idaresi başkanlığının sitesinden öğrenebilirsiniz. Plakaya yazılan cezanızın olup olmadığını aşağıdaki linklerden sorgulayabilirsiniz.

Plakaya yazılan ceza ödeme

Plakaya yazılan cezayı nereden ödeyebilirim? Plakanıza gıyabınızda yazılan cezaları internet üzerinden ödemeniz mümkündür. Plakaya yazılan cezalarınızı e-devlet sistemi üzerinde ya da Gelir İdaresi Başlanlığı’nın internet sitesi üzerinden ödeyebilirsiniz.

Plakaya yazılan trafik cezası dilekçesi nereye verilir

Plakaya yazılan cezaya, ceza tutanağının tebliğ edildiği ya da cezayı öğrendiğiniz andan itibaren 15 gün içinde itiraz etmeniz gerekmektedir. Plakaya yazılan cezaya itiraz dilekçenizi cezanın yazıldığı yerdeki sulh ceza hakimliğine teslim etmeniz gerekmektedir.

Plakaya yazılan cezalarda nelere dikkat edilmeli

  • Radar cezasının düzenlendiği yolda hız sınırı ne kadar?
  • Hız sınırları levhalarla gösterilmiş mi?
  • Radar uygulaması yapılan yolda radar uygulaması yapıldığını gösteren uyarı levhası var mı?
  • Aracın hızı ceza tutanağına yazılmış mı, araç bilgileri, tarih ve yer bilgileri tutanağa doğru olarak yazılmış mı?

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi

… Sulh Ceza Hakimliğine

Trafik Ceza Tutanağına İtiraz Eden          : Adı-soyadı (T.C. Kimlik No: …)

Karşı Taraf                                                 : … İl Emniyet Müdürlüğü/…

İtiraz Olunan Tutanak                               : … Trafik tescil denetleme şube müdürlüğünün …/…/2019-2020 tarihli ve … sıra no.lu trafik ceza tutanağı

Talep Konusu                                            : Gıyabımda verilerek tarafıma tebliğ edilmeksizin faizi ile birlikte istenen verilen trafik cezasının faizinin kaldırılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

Tebellüğ Tarihi                                          : …/…/… (Henüz tebliğ yapılmadıysa tebliğ edilmedi yazılacak )

Açıklamalar                                                :

… plakalı hususi aracıma “….” (tırnak içindeki yere hangi nedenle trafik cezası uygulandığını yazınız) gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu …/…/… tarihli, toplam …TL trafik cezası tutanağı düzenlenmiştir. Ceza tutanağı …/…/… tarihinde tebliğ edilmiştir.

Yukarıda bilgilerine yer verdiğim trafik ceza tutanağı …/…/… tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve çok uzun bir süre sonra …/…/20… tarihinde tebliğ edilmiştir.

“Trafik Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Esas Ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik”in 10. maddesine göre Karayolları Trafik Kanununun 116. Maddesine göre görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba tebliğ işlemine 10 gün içinde başlanması gerekir.

Ancak ekte sunulu tutanağa göre kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında aylar (ne kadar bir süre varsa bunu belirtiniz) bulunmaktadır.

Tebligat, ilgili yönetmeliğe aykırı yapılmıştır. Tebligatın işlemlerinin en geç …/…/2020 tarihine kadar (en geç 10 gün) yapılmış olması gerekirken, tutanak … tarihinde tebliğ edilmiştir.

Ayrıca ceza tutanağında belirtilen “…” (buraya tutanaktaki suçun cinsini yazınız) suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tebligat süresinde yapılmadığından tutanağa itiraz olanağım da elimden alınmıştır.

Yönetmelik’in 10/a fıkrası de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekir.

Netice ve Talep        : Yukarıda açıklanan gerekçelerle itirazın kabulü ile kanuna aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini arz ve talep ederim. …/…/2019-2020

Ekler:

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- … İki adet ruhsat fotokopisi.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, nereye verilir, itiraz süresi ne kadardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

İlgili Yazılar