Dilekçeler Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi. Araç plakasına yazılan ceza dilekçesi

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi. Araç plakasına yazılan ceza dilekçesi

Tavsiyeler

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

Menfi tespit davası (İİK 72) nedir?

Menfi tespit davası nedir? (İİK 72) Menfi tespit davası, icra takibinden önce ya da takip sırasında borçlu olmadığını ispat için...

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet nedir Vesayet, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK)düzenlenmiş olan belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya da velayet altına alınmamış olan...

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme (TCK 35-36)

Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34) Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanan...

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29) Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi aşağıda yer almaktadır. Plakaya yazılan trafik cezalarının tarafınıza 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmesi gerekmektedir. Tebliğ edilmeyen trafik cezalarına itiraz hakkınız bulunmaktadır. Peki gıyabınızda plakaya yazılan trafik cezaya nasıl itiraz edilir?

Plakaya yazılan ceza, ceza tutanağının teslim edilmesi sırasında araç sahibi adresinde bulunamazsa, kurye kapıya bir not bırakır ve tutanağı muhtarlığa teslim eder. Bu tarih tebliğ tarihi sayılır.

Plakaya yazılan ceza sorgulama

Plakaya yazılan cezaların sorgusu internet üzerinden yapılabilmektedir. Araç sahibinin farklı bir adrese taşınmış olması durumunda, ikametgah adresini güncellemediğinden araç sahibi sorumlu olur. Bu nedenle trafik cezası sorgulama işlemini düzenli olarak yapmanız yararınıza olacaktır. Trafik cezanızın olup olmadığını e-devletten veya gelir idaresi başkanlığının sitesinden öğrenebilirsiniz. Plakaya yazılan cezanızın olup olmadığını aşağıdaki linklerden sorgulayabilirsiniz.

Plakaya yazılan ceza ödeme

Plakaya yazılan cezayı nereden ödeyebilirim? Plakanıza gıyabınızda yazılan cezaları internet üzerinden ödemeniz mümkündür. Plakaya yazılan cezalarınızı e-devlet sistemi üzerinde ya da Gelir İdaresi Başlanlığı’nın internet sitesi üzerinden ödeyebilirsiniz.

Plakaya yazılan trafik cezası dilekçesi nereye verilir

Plakaya yazılan cezaya, ceza tutanağının tebliğ edildiği ya da cezayı öğrendiğiniz andan itibaren 15 gün içinde itiraz etmeniz gerekmektedir. Plakaya yazılan cezaya itiraz dilekçenizi cezanın yazıldığı yerdeki sulh ceza hakimliğine teslim etmeniz gerekmektedir.

Plakaya yazılan cezalarda nelere dikkat edilmeli

  • Radar cezasının düzenlendiği yolda hız sınırı ne kadar?
  • Hız sınırları levhalarla gösterilmiş mi?
  • Radar uygulaması yapılan yolda radar uygulaması yapıldığını gösteren uyarı levhası var mı?
  • Aracın hızı ceza tutanağına yazılmış mı, araç bilgileri, tarih ve yer bilgileri tutanağa doğru olarak yazılmış mı?

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi

… Sulh Ceza Hakimliğine

Trafik Ceza Tutanağına İtiraz Eden          : Adı-soyadı (T.C. Kimlik No: …)

Karşı Taraf                                                 : … İl Emniyet Müdürlüğü/…

İtiraz Olunan Tutanak                               : … Trafik tescil denetleme şube müdürlüğünün …/…/2019-2020 tarihli ve … sıra no.lu trafik ceza tutanağı

Talep Konusu                                            : Gıyabımda verilerek tarafıma tebliğ edilmeksizin faizi ile birlikte istenen verilen trafik cezasının faizinin kaldırılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

Tebellüğ Tarihi                                          : …/…/… (Henüz tebliğ yapılmadıysa tebliğ edilmedi yazılacak )

Açıklamalar                                                :

… plakalı hususi aracıma “….” (tırnak içindeki yere hangi nedenle trafik cezası uygulandığını yazınız) gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu …/…/… tarihli, toplam …TL trafik cezası tutanağı düzenlenmiştir. Ceza tutanağı …/…/… tarihinde tebliğ edilmiştir.

Yukarıda bilgilerine yer verdiğim trafik ceza tutanağı …/…/… tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve çok uzun bir süre sonra …/…/20… tarihinde tebliğ edilmiştir.

“Trafik Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Esas Ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik”in 10. maddesine göre Karayolları Trafik Kanununun 116. Maddesine göre görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba tebliğ işlemine 10 gün içinde başlanması gerekir.

Ancak ekte sunulu tutanağa göre kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında aylar (ne kadar bir süre varsa bunu belirtiniz) bulunmaktadır.

Tebligat, ilgili yönetmeliğe aykırı yapılmıştır. Tebligatın işlemlerinin en geç …/…/2020 tarihine kadar (en geç 10 gün) yapılmış olması gerekirken, tutanak … tarihinde tebliğ edilmiştir.

Ayrıca ceza tutanağında belirtilen “…” (buraya tutanaktaki suçun cinsini yazınız) suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tebligat süresinde yapılmadığından tutanağa itiraz olanağım da elimden alınmıştır.

Yönetmelik’in 10/a fıkrası de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekir.

Netice ve Talep        : Yukarıda açıklanan gerekçelerle itirazın kabulü ile kanuna aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini arz ve talep ederim. …/…/2019-2020

Ekler:

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- … İki adet ruhsat fotokopisi.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, nereye verilir, itiraz süresi ne kadardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

İlgili Yazılar