Ana Sayfa AYM Kararları Psikolojik taciz (mobbing) konusunda AYM kararı

Psikolojik taciz (mobbing) konusunda AYM kararı

Psikolojik taciz (mobbing) konusunda AYM devletin pozitif yükümlülüğü olduğuna karar verdi

AYM’den psikolojik taciz (mobbing) kararı. Anayasa Mahkemesi (AYM) Ebru Bilgin [GK] (B. No: 2014/7998, 19/7/2018) bireysel başvurusunda kamu kurumunda çalışan başvurucunun psikolojik taciz iddialarını inceledi. AYM, başvurucunun psikolojik tacize (mobbing) uğradığını belirterek Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verdi [kararın basın bültenine buradan ulaşabilirsiniz]

Başvurucu veteriner olarak görev yapmaktadır. Görevli olduğu yerin müdürü kurumun huzur ve sükûnunu bozduğu, amirlerine saygılı davranmadığı gerekçeleriyle kınama cezasıyla cezalandırılmıştır. Başvurucunun karara karşı açtığı iptal davası reddedilmiştir.

Başvurucu kurum bünyesinde farklı birimlerde görevlendirilmiştir. Tedavisini öne sürerek kurumda bulunmadığı gerekçesiyle savunması istenen başvurucunun sunduğu reçete idarece yeterli görülmemiş ve hakkında kurum müdürünce disiplin cezaları verilmiştir.

Başvurucu il müdürlüğünde çalıştırılmak üzere valilik emrine naklen atanmıştır. Kararın iptaline ilişkin açılan dava reddedilmiştir.

Başvurucu yaşanan olaylar sürecinde BİMER ve Bakanlığa sunduğu dilekçelerle kurum müdürü tarafından uygun olmayan koşullarda çalışmaya zorlandığını, hakarete uğradığını ve kendisine psikolojik taciz uygulandığını ileri sürmüştür.

Kurum müdürü hakkında soruşturma izni verilmesinin ardından görevi kötüye kullanma ve tehdit suçlamalarıyla iddianame düzenlenmiştir.

Yargılama sonrası müdür beraat etmiş ve başvurucunun açtığı tam yargı davası da reddedilmiştir.

Başvurucu, haksız olarak tayin edildiğini, sistemli ve sürekli biçimde psikolojik tacize maruz bırakıldığını belirterek maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğinden şikayetçi olmuştur.

Psikolojik taciz (mobbing) konusuna AYM’nin yaklaşımı

Çalışanların yaşamlarına etkisi bakımından çekilmez bir ağırlık ve yoğunluk derecesine ulaşarak onların manevi bütünlüklerini tehdit eden ve psikolojik taciz (mobbing) olarak nitelendirilen eylem, işlem ya da ihmaller konusunda devletin üstlenmesi gereken pozitif yükümlülükleri bulunmaktadır.

Somut olayda AYM, başvurucunun sık sık soruşturmasında, sürekli yazılı olarak uyarılmasında, kendisinden sıklıkla savunma istenmesinde ve sağlık sorunları bilinmesine rağmen sunduğu belgelerin sorgulanmasında keyfilik tespit etmiştir. Bu durum mobbing seviyesine ulaşmıştır.

Başvurucunun şikâyetleri sonrasında kurum müdürü hakkında idari soruşturma yapılmıştır. Psikolojik taciz uyguladığı öne sürülen kurum müdürü hakkında dava açılmıştır. Ancak bu davranışların tekrarlanmaması için önlemler alınmasında idare tarafından gereken özen gösterilmemiştir.

Ulusal hukukumuzda kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan dolayı kişilere zarar verilmesi hâlinde tazminat davalarının idare aleyhine açılacağı, idarenin ilgili personele rücu edebileceği öngörülmüştür.

Mevcut olayda, zamanında etkili önlemlerin alınmaması nedeniyle idareye atfedilecek bir hizmet kusuru bulunmaktadır. Bu bağlamda başvurucunun zararlarının giderilmesi gerekir. Tam yargı davasının maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı bağlamında giderim sağlayacak yol olduğu tartışmasızdır.

Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili olarak devletin pozitif yükümlülüğü vardır

Başvurucu etkili yargısal yollara başvurmuştur. Ancak açılan tam yargı davasında ulaşılan ret sonucunun kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının içerdiği güvenceleri koruyacak ve başvurucunun zararlarını tazmin edecek yeterli gerekçeler içermemektedir.

Psikolojik taciz mahiyetindeki davranışların oluşmaması için etkili önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerin alınmaması başvurucunun uğradığı zararların giderilmemesi ve derece mahkemelerince ulaşılan sonuçların ilgili ve yeterli gerekçelerle açıklanmaması nedeniyle kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmemiştir.

AYM Ebru Bilgin bireysel başvurusunda kamu kurumunda çalışan başvurucunun psikolojik taciz (mobbing) iddialarını inceledi. AYM, başvurucunun psikolojik tacize uğradığını belirterek kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verdi

Bireysel Başvuruhttp://www.bireyselbasvuru.com.tr
Hukuk alanında en merak edilen konular hakkında avukat ve hukukçulara en güncel hukuki bilgiler. Hukuki sorunlara hukuksal cevaplar...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Kasten yaralamaya teşebbüs suçu

Kasten yaralamaya teşebbüs suçu nedirKasten yaralamaya teşebbüs...

TCK 86/2-Basit yaralama suçu ve cezası

TCK 86/2-Basit yaralama suçu nedirTCK 86/2 fıkrasında yer alan basit yaralama,...

Soruşturma zamanaşımı süresi ne kadar, soruşturma ne kadar sürer

Soruşturma zamanaşımı süresi ne kadarSoruşturma ile en çok merak edilen konulardan...

Müşteki ne demek? Müşteki mahkemeye girmezse ne olur?

Müşteki ne demek?Bu yazımızda sizlere "müşteki...

Radar cezalarına itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, nasıl itiraz edilir

Radar cezalarına itiraz dilekçesi (2019)Radar cezalarına itiraz...

En çok okunanlar

Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz

Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz
Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz Gizli tanık beyanları tek başına hükme esas alınamaz. Anayasa Mahkemesi...

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7)

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararı
Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (TCK 220/7) konusunda AİHM kararı

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir?

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir?
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir? Bireysel başvurunun tanımı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru, temel hak ve...

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir (AYM)

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir?
Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir? Bireysel başvuru kapsamındaki haklar hakkında kısa bilgiler. Bireysel başvuruya konu edilebilecek haklar nelerdir? Hangi...

Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır

Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır
Su kirliliğinin çevresel etkileri konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır Su kirliliğinin çevresel etkileri yaşam alanlarımız ve toplum sağlığı...