Ceza Hukuku Soruşturma zamanaşımı süresi ne kadar, soruşturma ne kadar sürer

Soruşturma zamanaşımı süresi ne kadar, soruşturma ne kadar sürer

Ceza hukuku nedir? Ceza hukuku ilkeleri nelerdir?

Ceza hukuku nedir? Ceza hukuku, esasen haksızlık teşkil eden insan davranışlarından hangilerinin suç olarak tanımlanması gerektiğini, bu davranışların hangi koşullar...

HSYK’da Son Sirtaki başlıklı yazı için tazminata hükmedilmesi hak ihlalidir

“HSYK'da Son Sirtaki” başlıklı yazı için tazminata hükmedilmesi hak ihlalidir “HSYK'da Son Sirtaki” başlıklı köşe yazısında HSYK üyesini eleştiren başvurucunun...

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru adli yardım talebi mümkün mü?

AYM'ye bireysel başvuruda adli yardım talebi nasıl yapılır Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda adli yardım talebinde bulunmanız mümkündür (AYM bireysel başvuru...

Taksir ne demek? Bilinçli taksir nedir? Taksir çeşitleri nelerdir?

Taksir ne demek Taksir ne demek. Taksir, bir kimsenin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak istemediği bir neticeyi gerçekleştirmesidir. Taksirin...

Denetimli serbestlik imza günü değiştirme

Denetimli serbestlik imza günü değiştirme Denetimli serbestlik imza günü değiştirme mümkündür. Denetimli serbestlik uygulaması hakkında detaylı bilgiler için bu yazıyı...

Denetimli serbestlik imza ihlali nedir? Denetimli serbestlik ihlali nedir?

Denetimli serbestlik imza ihlali Denetimli serbestlik imza ihlali, denetimli serbestlikte en çok karşılaşılan ihlal türüdür. İmza atmaya gitmeme denetimli serbestliğin...

Aihm başvuru formu

Aihm başvuru formu Aihm başvuru formu / dilekçesi (2019). AİHM bireysel başvuru formunu (YENİ-2019) internetten indirip doldurduktan sonra, güncel başvuru...

insan hakları avukatının tutuklanması evinin ve ofisinin aranması (AİHM)

insan hakları avukatının tutuklanması evinin ve ofisinin aranması hakkında AİHM kararı insan hakları avukatının tutuklanması evinin ve ofisinin aranması hakkında...

Soruşturma zamanaşımı süresi ne kadar

Soruşturma ile en çok merak edilen konulardan biri de soruşturma zamanaşımı süresidir. CMK’da genel bir soruşturma zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Ancak soruşturmanın en kısa sürede tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınarak soruşturmanın en kısa sürede tamamlanması esası benimsenmiştir.

TCK 66’ya göre dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren başlar. Suçun işlenme tarihinden itibaren belirli bir süre geçmesine karşın dava açılmamış ya da dava açılmasına rağmen süresi içinde sonuçlandırılamamışsa ceza davası düşer. Buna dava zamanaşımı denir. Dolayısıyla ceza soruşturma ve kovuşturmalarında dava zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren TCK 66/1 fıkrasına göre hesaplanır.

Kanun koyucu, bazı suçların düzenlendiği mevzuatta, bu suçlar açısından kamu davasının açılması için yani tahkikatın tamamlanması için belli süreler öngörmüştür. Bu suçların düzenlendiği mevzuatta, kamu davasının açılması için öngörülen süreler geçtikten sonra, bahis konusu suçlar açısından kamu davasının açılması zamanaşımı nedeniyle artık mümkün olmayacaktır.

Yine CMK 175/1 maddesinde kamu davasının, iddianamenin kabulüyle açılmış olacağı hususu ifade edildiği için, dava açma sürelerinde olduğu gibi, dava zamanaşımı süreleri için de iddianamenin kabulüne kadar geçen sürenin bütün olarak dikkate alınması gerektiği düşünülebilir. TCK 67/2-c bendinde de bir suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi hâlinde, dava zamanaşımının kesileceği ifade edilmiştir.

Dava zamanaşımı sürelerinin dolmuş olması hâlinde, mahkemece davanın düşmesi kararı verilir. Davanın düşmesi kararı verilmesini gerektiren bu hâlin, soruşturmada tespit edilmesi söz konusuysa iddianamenin düzenlenmemesi gerekir.

Soruşturma evresi ne kadar sürer

Soruşturma aşamasının ne kadar süreceği ve soruşturmanın ne kadarlık bir sürede tamamlanması gerektiği konusu da önem taşımaktadır. Soruşturma süresi, her olayın kendi özelliklerine göre değişir. CMK’da soruşturmanın süresine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak soruşturmanın mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ilkesi benimsenmiştir.

Soruşturma süresi, yargılamaya esas olabilecek delillerin toplanması, gerekli keşiflerin yapılması, ifadelerin alınması, bilirkişi incelemelerinin yapılması işlemlerin bu kapsamda var olup olmadığına göre değişir.

Soruşturma zamanaşımı süresi ne kadar, soruşturmanın hangi sürede tamamlanması gerekir, soruşturma ne kadar sürer.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

İlgili Yazılar