Ana Sayfa Ceza Hukuku Suç nedir? Ceza hukuku bakımından suç ne anlama gelir?

Suç nedir? Ceza hukuku bakımından suç ne anlama gelir?

Suç nedir? Ceza hukuku açısından suç ne anlama gelmektedir?

Suç, ceza ve güvenlik tedbirleri ceza hukukunun temel kavramlarıdır. Ancak modern ceza kanunlarında (CMK, TCK) genelde bu kavramların tanımlarına yer verilmez. Zira ceza hukuku bakımından önemli olan hangi fiillerin suç teşkil ettiğinin kanunda açıkça tanımlanması ve yaptırımının gösterilmesidir.

Suç nedir? Ceza hukukunda suç ne anlama gelir?

Suç nedir? Suç kavramı, kanunda suç olarak gösterilen ve işlenmesi hâlinde ceza ve güvenlik tedbiri yaptırımıyla karşılanan fiiller şeklinde tanımlanır. Ancak suç kavramına ilişkin bu tanım, ceza hukukunun güvence fonksiyonu bakımından önemli olmakla birlikte, suçun maddi içeriğine, yani hangi davranışların kanun koyucu tarafından cezalandırılması gerektiğine açıklık getirmemektedir. Ceza hukuku esasen haksızlık teşkil eden fiilleri suç olarak tanımlamak suretiyle, hukuki değerleri daha etkin şekilde korumayı amaçlamaktadır.

Suç nedir? Suç, öncelikle toplumda geçerli olan hukuki değerleri ihlal eden fiillerdir. Ancak bir toplumda her haksızlık suç olarak tanımlanamaz. Diğer hukuk dallarının yaptırımıyla hukuki korumanın yetersiz kaldığı ve bu yolla korumanın zorunlu görüldüğü durumlarda son çare olarak ceza hukuku devreye girer.

Dolayısıyla hukuk düzeni bazı haksızlıklara ya diğer hukuk dallarının yaptırımlarıyla reaksiyon gösterir ya da herhangi bir reaksiyondan tamamen vazgeçebilir. Bu bakımdan her suç bir haksızlık teşkil etmekle birlikte, her haksızlık suç değildir. Suç olarak tanımlanan haksızlıkların diğer haksızlıklardan nitelik itibariyle bir farkı yoktur. Suç, diğer haksızlıklardan yalnızca nicelik itibariyle farklıdır. Suç, cezalandırmaya layık haksızlıktır.

Suç nedir? Buna göre suç kavramını, insanların toplum içinde birlikte yaşamalarının birlikte yaşamalarının sağlanması, toplumsal düzenin devamı için korunması gereken hukuki değerleri ihlal eden belli insan davranışları olarak tanımlayabiliriz.

Suç teşkil eden haksızlığı gerçekleştiren kişilere ceza ve güvenlik tedbiri olmak üzere iki tür yaptırım uygulanır. Ceza yaptırımı ancak işlediği haksızlıktan dolayı kusurlu olan kişiye uygulanabilir.

Suç teşkil eden haksızlığı gerçekleştiren kişilere ceza ve güvenlik tedbiri olmak üzere iki tür yaptırım uygulanmaktadır. Bunlardan ceza yaptırımı ancak işlediği haksızlıktan dolayı kusurlu bulunan kişiye uygulanabilir.

Suç nedir? Ceza hukukunda suç ne anlama gelir?

Çok okunanlar

Son Yazılar

İlginizi Çekebilir