Ana Sayfa Medeni Hukuk Tahkikat ne demek? Tahkikat aşaması ne anlama gelir?

Tahkikat ne demek? Tahkikat aşaması ne anlama gelir?

Tahkikat ne demek ? Tahkikat nedir? Tahkikat aşaması nedir?

Enis Berberoğlu bireysel başvurusu AYM tarafından reddedildi

Enis Berberoğlu bireysel başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi Enis Berberoğlu bireysel başvurusu Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi. AYM, Enis Berberoğlu...

Kimler Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilir? (Kişi bakımından yetki)

Kimler Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilir? (Kişi bakımından yetki) Kimler bireysel başvuru yapabilir? Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunabilmek için öncelikle...

Denetimli serbestlik adres değişikliği dilekçesi örneği

Denetimli serbestlik adres değişikliği dilekçesi örneği Denetimli serbestlik adres değişikliği dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir. Denetimli serbestlik uygulamasında imza için adres...

Kamuda başörtüsü serbestliği ve din özgürlüğü hakkında AYM kararı

Kamuda başörtüsü serbestliği ve din özgürlüğü hakkında AYM kararı Anayasa Mahkemesi (AYM) kamuda başörtüsü serbestliği ve din özgürlüğü hakkında güncel...

Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılıkları (çelişkili kararlar) hak ihlalidir

Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılıkları (çelişkili kararlar) hak ihlalidir. Anayasa Mahkemesi (AYM) Yasemin Bodur  (B. No: 2017/29896, 25/12/2018) bireysel başvurusunda...

Trafik cezasına nasıl itiraz edilir, itiraz süresi ne kadar

Trafik cezasına nasıl itiraz edilirTrafik cezasına nasıl itiraz edilir? Bu yazımızda sizlere trafik cezasına nasıl itiraz edebileceğinizi kısaca açıklamaya...

Bireysel başvuru dışı konular nelerdir?

Bireysel başvuru dışı konular Genel düzenleyici işlemler aleyhine bireysel başvuru yapılabilir mi? Bireysel başvuru dışı konular birkaç başlık altında sıralanabilir (Bireysel...

Taksir ne demek? Bilinçli taksir nedir? Taksir çeşitleri nelerdir?

Taksir ne demekTaksir ne demek. Taksir, bir kimsenin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak istemediği bir neticeyi gerçekleştirmesidir. Taksirin...

Tahkikat ne demek ? Tahkikat, kural olarak, ön inceleme tutanağı ile tespit olunan, tarafların iddia ve savunmalarını dayandırdıkları vakıaların gerçek olup olmadığının, bunlara ilişkin deliller üzerinden, yargılama yapılarak hüküm vermeye elverişli ölçüde tespit edilmesi faaliyetidir. Tahkikat aşaması ilk derecedeki yargılamanın en uzun ve hakimin daha aktif olduğu aşamadır.

Tahkikatın konusu, ön inceleme tutanağıyla belirlenmiş olan, uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyıp taraflar arasında çekişmeli bulunan vakıaların, bunlara ilişkin deliller üzerinden, yargılama yapmaya ve hüküm vermeye elverişli ölçüde tespit edilmesidir. Delillerin incelenmesi usulü, her bir delil için özel olarak düzenlenmiştir. Tahkikat sırasında incelenen ilgili delil için öngörülmüş olan bu usul uygulanır.

Tahkikat aşaması ve tahkikat aşamasında duruşmaya katılmama

Tahkikat ne demek? Tahkikat aşaması, kural olarak tarafların hazır bulunması ve katılımıyla gerçekleştirilir. Ancak bu tarafların, tahkikat işlemlerinin yapıldığı oturumlara katılmalarının mecburi olduğu anlamına gelmez. Tahkikata katılacak olan tarafların mahkemece davet edilmeleri esas olup, davet edildikleri oturuma katılıp katılmamak kendi isteklerine bağlıdır.

Tarafların duruşmaya gelmeleri bir yükümlülük olmayıp bir yüktür. Bunun sonucu olarak, mazeretsiz olarak gelmemeleri halinde zorla getirilmeleri söz konusu olabilir. Bununla beraber duruşmaya gelmeyen taraf kendi aleyhine oluşabilecek sonuçlara katlanmak durumunda kalır.

Tahkikat ne demek? Tahkikat duruşması nedir?

Tahkikat ne demek? Tahkikat aşaması oturumlarda (celselerde) yapılan duruşmalarla (kural olarak) sözlü şekilde yürütülür. Bunlar tahkikat duruşmasıdır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 156. maddesine göre ön inceleme, tahkikat ve yargılama işlemleri, ancak tutanakla ispat olunabilir. Bu tutanaklar tahkikat evrakına eklenir. Tutanağın nasıl düzenleneceği ve içeriği, HMK’nın 154. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, hâkim, tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla, iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını (tahkikat duruşması), gerekirse özet olarak zabıt kâtibi aracılığıyla tutanağa kaydettirir. Taraflar veya diğer ilgililer sözlü açıklamalarını hâkimin izniyle doğrudan da tutanağa yazdırabilir.

Tahkikat aşamasında davaların birleştirilmesi ya da ayrılması da gerekebilir. Davaların birleştirilmesi ya da ayrılması konusu HMK’nın 166-168. maddeleri arasında düzenlenmiştir. İlk derece mahkemelerinde görülmekte olan birden fazla dava arasında bağlantı bulunabilir. Böyle bir durumda, bu davaların birleştirilerek bir arada görülmesi bir taraftan daha az emek, zaman ve para sarf edilerek birden fazla davanın halledilmesi imkânını sağlar, diğer taraftan ise, benzer davalarda çelişkili kararların ortaya çıkmasına engel olur (Tahkikat ne demek).

Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden, ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar. İstinaf incelemesi ayrı dairelerde yapılması gereken davaların da birleştirilmesine karar verilebilir.

Bu yazımızda size tahkikat ne demek, tahkikat nedir, tahkikat aşaması nedir sorularının cevabını kısaca vermeye çalıştık.

Son yazılar

İlgili Yazılar