Ana Sayfa Ceza Hukuku Taksir ne demek? Bilinçli taksir nedir? Taksir çeşitleri nelerdir?

Taksir ne demek? Bilinçli taksir nedir? Taksir çeşitleri nelerdir?

Taksir ne demek? Taksir çeşitleri nelerdir? Bilinçli taksir nedir? Bilinçsiz taksir nedir? Bilinçsiz taksir ile olası kast farkı nedir? Bilinçli taksir ve bilinçsiz taksir durumunda verilecek cezalar ne kadardır?

Hukuk istinaf dilekçesi örneği. Hukuk mahkemesi istinaf dilekçesi

Hukuk istinaf dilekçesi örneğiHukuk istinaf dilekçesi örneği aşağıdadır. Hukuk mahkemesi tarafından verilen kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız dilekçe ile...

Bireysel başvuru dışı konular nelerdir?

Bireysel başvuru dışı konular Genel düzenleyici işlemler aleyhine bireysel başvuru yapılabilir mi? Bireysel başvuru dışı konular birkaç başlık altında sıralanabilir (Bireysel...

Tutukluluğa itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, nereye verilir

Tutukluluğa itiraz dilekçesi örneğiTutukluluğa itiraz dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır. Tutukluluğa itiraz dilekçesi nereye verilir? hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?...

Fail ne demek? Ceza hukuku bakımından fail nedir?

Fail ne demekFail ne demek ? Ceza hukukunda fail, suçun kanuni tanımındaki fiili gerçekleştiren, bu fiil üzerinde hâkimiyet kuran,...

İstinaf süresi ne kadar? Ceza ve hukuk mahkemelerinde istinaf süresi

İstinaf süresi ne kadarİstinaf süresi ceza ve hukuk mahkemelerinde farklılık gösterir. Bu yazımızda, hukuk mahkemesi istinaf süresi, ceza mahkemesi...

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneğiMenfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

Sınır dışı edilme kararı verilen yabancıya etkili başvuru hakkı tanınmalıdır

Sınır dışı edilme kararı verilen yabancıya etkili başvuru hakkı tanınmalıdır Sınır dışı edilme kararı verilen yabancıya etkili başvuru hakkı verilmelidir. Anayasa...

Kasten yaralamaya teşebbüs suçu

Kasten yaralamaya teşebbüs suçu nedirKasten yaralamaya teşebbüs suçu nedir? Kasten yaralamaya teşebbüsten söz etmek için, icra hareketlerinin başlamış olması...

Taksir ne demek

Taksir ne demek. Taksir, bir kimsenin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak istemediği bir neticeyi gerçekleştirmesidir. Taksirin esasını oluşturan objektif özen yükümlülüğünün kaynağı, hukuk normlarından veya ortak tecrübelerdir. Bu nedenle faile taksirli bir davranış ancak herhangi bir (yazılı ya da yazılı olmayan) özen yükümlülüğünü ihlal ettiği zaman yüklenebilir. Bu bağlamda taksirin cezalandırılmasının nedeni, toplumun bireylere dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlalidir.

Kast ve taksir farkı nedir?

Bir suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve isteyerek gerçekleştiren kişi kasten hareket etmiştir. Buna karşılık, bir fiili özen yükümlülüğünün ihlali suretiyle gerçekleştiren ve bunu yükümlülüklerine aykırı bir şekilde öngörmeyen (bilinçsiz taksir) ya da bir fiilin gerçekleşmesini muhtemel görmekle beraber neticenin meydana gelmeyeceğine yükümlülüklerine aykırı olarak güven besleyen kişi (bilinçli taksir) taksirlidir. Bu açıdan taksir ve kast birbirinden farklı konulardır. Taksir aynı zamanda kastın bir türü de değildir.

Taksir ne demek? Aynı koşullar altında kast ve taksir birbirini ortadan kaldırırlar. Kasten mi, taksirle mi hareket ettiğinin belirlenemediği durumda failin taksirli suçtan mahkûm edilmesi mümkün değildir. Kastın bulunmadığı durumlarda ise failin taksirinin olup olmadığı ayrıca araştırılır.

Taksir çeşitleri nelerdir?

Taksir Türk Ceza Kanunun‘nda (TCK) bilinçsiz taksir ve bilinçli taksir şeklinde ikiye ayrılmıştır. Şimdi taksir çeşitlerine kısaca göz atalım.

Bilinçli taksir nedir?

Bilinçli taksir, TCK’nın 22/3 fıkrasında kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi şeklinde tanımlanmıştır.

Bilinçli taksir ile bilinçsiz taksir arasındaki en önemli farklılık bilinçli taksirde istenmeyen netice fiilen öngörülürken, bilinçsiz taksirde neticenin öngörülememesidir. Bilinçsiz taksirde fail özen yükümlülüğünün ihlali dolayısıyla kanuni tanıma uygun bir fiilin gerçekleşebileceği ihtimalini düşünmez.

Bilinçli taksirde ise fail, suçun konusu bakımından somut bir tehlikenin varlığını öngörür ancak ya bu tehlikenin derecesini azımsamasından ya kendi yeteneğini abartmasından ya da şansına güvenmesinden dolayı kanuni tanıma uygun bir neticenin gerçekleşmeyeceğine inanır.

Bilinçli taksir ve bilinçsiz taksir durumunda verilecek cezalar ne kadardır?

Bilinçli taksirle işlenen suçların haksızlık içeriği bilinçsiz taksirle işlenen suçlara nazaran daha ağırdır. TCK’nın 22/3 fıkrasına göre bilinçli taksirle işlenen suçlarda, suçun bilinçsiz taksirle işlenen şekli için öngörülen cezanın üçte birden yarısına kadar fazlası verilir.

Bilinçli taksir ve olası kast farkı nedir?

TCK’da bilinçli taksir kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi; olası kast ise kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi olarak tanımlanmıştır. Gerek olası kastta gerekse bilinçli taksirde neticenin fail tarafından öngörülmesi zorunludur ancak bilinçli taksirde fail tarafından öngörülen ve gerçekleşen netice istenen bir netice olmamasına rağmen olası kastta öngörülen netice fail tarafından kabullenilmektedir. 

Olası kastta, muhtemel olarak öngördüğü bu neticeler kabullenir. Neticelerin meydana gelmemesi için bir çaba sarf edilmez. Bilinçli taksirde fail, tehlikeyi bilmekte ve fakat ya bunu ciddiye almaz (Tehlikeyi ölçemez veya kendi yeteneklerine güvenir) ya da ciddiye almakla birlikte özen yükümlülüğüne aykırı olarak neticenin gerçekleşmeyeceğine güvenir. Öngördüğü neticenin gerçekleşmesini istememesine rağmen netice gerçekleşir.

Bilinçsiz taksir ne demek?

Bilinçsiz taksir, TCK’nın 22/2 fıkrasında dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanmıştır.

Bilinçli taksir ile bilinçsiz taksirin ortak noktası dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlal edilmesidir. Bilinçli taksirde ve bilinçsiz taksirde özen yükümlülüğünün ihlali dolayısıyla meydana neticenin meydana gelmesi beklenmez.

Bilinçsiz taksir, icrai veya ihmali bir hareketi gerçekleştiren failin, kanuni tanıma uygun bir neticenin gerçekleşebileceğini öngörmesi gerekirken, kendisinden beklenen özeni göstermeyerek böyle bir neticenin meydana gelmesine sebebiyet vermesi durumunda gerçekleşir.

Bu yazımızda sizlere kısaca taksir ne demek? Taksir nedir? Taksir çeşitleri nelerdir? Bilinçli taksir nedir? Bilinçsiz taksir nedir? Taksirli ne anlama gelir? Bilinçsiz taksir ile olası kast farkı nedir? Bilinçli taksir ve bilinçsiz taksir durumunda verilecek cezalar ne kadardır? sorularının cevabını vermeye çalıştık.

Son yazılar

İlgili Yazılar