Ceza Hukuku TCK 86/2-Basit yaralama suçu ve cezası

TCK 86/2-Basit yaralama suçu ve cezası

Suç nedir? Ceza hukuku bakımından suç ne anlama gelir?

Suç nedir (TCK-CMK) Suç nedir ? Ceza hukuku açısından suç, karşılığında ceza hukuku yaptırımı öngörülmüş olan haksızlıktır. Suç oluşturan bir...

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu değişti

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu değişti. AYM bireysel başvuru formu 6 Kasım 2018 tarihinde değiştirildi. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nde 6/11/2018...

Müşteki ne demek? Müşteki mahkemeye girmezse ne olur?

Müşteki ne demek? Bu yazımızda sizlere "müşteki ne demek" sorusunun cevabını kısaca vermeye çalışacağız. Müşteki, suçtan zarar gören ve...

Kast nedir? Olası kast nedir? (TCK 21)

Ceza hukukunda failin kastı ne demek? Kast nedir? Kast, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 21. maddesinde “suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek...

Şeriata dayalı bir devlet kurmayı amaçlayan vakfın kapatılması hukukidir

Şeriata dayalı bir devlet kurmayı amaçlayan vakfın kapatılması hukukidir Şeriata dayalı bir devlet kurmayı amaçlayan vakfın kapatılması konusunda AİHM güncel...

Uludere olayıyla ilgili AİHM kabul edilemezlik kararı verdi

Uludere olayıyla ilgili AİHM kabul edilemezlik kararı verdi Uludere olayı bağlamında AİHM’ye yapılan bireysel başvuru kabul edilemez bulundu. AİHM, Uludere...

Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu / dilekçesi

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu Anayasa Mahkemesi yeni bireysel başvuru formu /dilekçesi. Bu yazımızda Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru...

insan hakları avukatının tutuklanması evinin ve ofisinin aranması (AİHM)

insan hakları avukatının tutuklanması evinin ve ofisinin aranması hakkında AİHM kararı insan hakları avukatının tutuklanması evinin ve ofisinin aranması hakkında...

TCK 86/2-Basit yaralama suçu nedir

TCK 86/2-basit yaralama suçu nedir? Türk Ceza Kanunu‘nun 86/2 fıkrasında yer alan basit yaralama, kasten yaralama suçunun bir alt türü olarak düzenlenmiştir. TCK 86/2 maddesine göre basit yaralama suçu basit tıbbi müdahale (ya da daha az cezayı gerektiren nitelikli hal olarak nitelendirilir.

TCK 86-2 fıkrasına göre basit yaralamanın cezası

TCK’ya göre basit yaralamanın cezası şöyledir:

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Kasten yaralamanın kişi üzerindeki etkisi basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif ise cezada indirim yapılacaktır.

Kasten yaralama suçu teşebbüs aşamasında kaldığı için basit tıbbi bir müdahaleyle giderilebilecek bir durum yaratmamış ise, bu takdirde teşebbüs yanında ayrıca TCK 86/2 maddesi gereğince cezada indirimi yapılmalıdır.

Kasten yaralama suçu kural olarak resen kovuşturulur. Basit yaralama suçunda basit tıbbi müdahale gerektiren hallerde ise kovuşturma şikâyete bağlı olarak yapılır. Dolayısıyla şikayetten vazgeçme mümkündür.

Kasten yaralama suçu bakımından TCK 86/1 fıkrasının kapsamına giren hallerde görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesi; 86/2 fıkrasının kapsamına giren durumlarda ise görevli mahkeme, sulh ceza hakimliğidir.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ve TCK’de yer alan yaralama suçlarının değerlendirilmesine ilişkin rehberde, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralanma kavramının hekimler tarafından farklı algılanabileceği belirtilmiştir. Bu bakımdan, adli yönden, hangi travmatik değişimlerin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek veya giderilemeyecek olduğunu tespit açısından hekimlerin kullanımına yönelik bir liste hazırlanmıştır.

Rehbere göre, tüm vücut alanına göre yüzey alanı yaklaşık olarak yüz ya da elde %5, vücudun diğer bölgelerinde %10’dan daha az olan abrazyon, kontüzyon ya da avülsiyonlar; yüz ya da elde toplam 10 cm, vücut diğer bölgelerinde toplamda 20 cm’den az, cilt-cilt altına penetre yaralanmalar, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir niteliktedir.

TCK 53-Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma nedir?

TCK 86/2-Basit yaralama suçu nedir? Basit yaralama cezası ne kadar? Basit yaralama suçunda şikayetten vazgeçme mümkün mü?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

İlgili Yazılar