Ana Sayfa Ceza Hukuku TCK 86/2-Basit yaralama suçu ve cezası

TCK 86/2-Basit yaralama suçu ve cezası

Şahin Alpay davasında AİHM ihlal kararı verdi

Şahin Alpay davasında Aihm ihlal kararı verdi Şahin Alpay davasında Aihm ihlal kararı verdi. Şahin Alpay'ın bireysel başvurusunu inceleyen AİHM, başvurunun...

Müşteki sanık ne demek? Müşteki sanık kime denir?

Müşteki sanık ne demekBu yazımızda kısaca "müşteki sanık" teriminin ne anlama geldiğini açıklamaya çalışacağız. Müşteki, suçtan zarar gören ve...

Görevli olmayan polislerce haksız tutulma kişi özgürlüğü hakkını ihlal eder

Görevli olmayan polislerce haksız tutulma kişi özgürlüğü hakkını ihlal eder Görevli olmayan polislerce haksız tutulma kişi özgürlüğü hakkını ihlal eder....

İstinafa cevap dilekçesi örneği (Hukuk-Ceza mahkemesi)

İstinafa cevap dilekçesi (Hukuk mahkemesi)İstinafa cevap dilekçesi aşağıdadır. Cevap dilekçeleri hukuk ve ceza mahkemeleri için farklılık gösterebilir. Bu nedenle...

insan hakları tazminat komisyonu, yetkisi ve görevi

insan hakları tazminat komisyonu uzun yargılama ve mahkeme kararlarının icrasına ilişkin dosyaları inceleyecek insan hakları tazminat komisyonu, uzun yargılama ve mahkeme...

Olağanüstü halde yükümlülükleri askıya alma: AİHM’in yaklaşımı

Olağanüstü halde yükümlülükleri askıya alma Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) olağanüstü halde yükümlülükleri askıya alma konusundaki yaklaşımını ortaya koydu. Mehmet Altan...

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi nedir? Şartları nelerdir?

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi (CMK 171)Kamu davasının açılmasının ertelenmesi nedir? Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumu CMK 171/2 maddesinde düzenlenmiştir....

Radar cezalarına itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, nasıl itiraz edilir

Radar cezalarına itiraz dilekçesiRadar cezalarına itiraz nasıl yapılır? Radar cezaları, hız sınırını aşan sürücülerin araç plakasına gıyapta ya...

TCK 86/2-Basit yaralama suçu nedir

TCK 86/2-basit yaralama suçu nedir? Türk Ceza Kanunu‘nun 86/2 fıkrasında yer alan basit yaralama, kasten yaralama suçunun bir alt türü olarak düzenlenmiştir. TCK 86/2 maddesine göre basit yaralama suçu basit tıbbi müdahale (ya da daha az cezayı gerektiren nitelikli hal olarak nitelendirilir.

TCK 86-2 fıkrasına göre basit yaralamanın cezası

TCK’ya göre basit yaralamanın cezası şöyledir:

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Kasten yaralamanın kişi üzerindeki etkisi basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif ise cezada indirim yapılacaktır.

Kasten yaralama suçu teşebbüs aşamasında kaldığı için basit tıbbi bir müdahaleyle giderilebilecek bir durum yaratmamış ise, bu takdirde teşebbüs yanında ayrıca TCK 86/2 maddesi gereğince cezada indirimi yapılmalıdır.

Kasten yaralama suçu kural olarak resen kovuşturulur. Basit yaralama suçunda basit tıbbi müdahale gerektiren hallerde ise kovuşturma şikâyete bağlı olarak yapılır. Dolayısıyla şikayetten vazgeçme mümkündür.

Kasten yaralama suçu bakımından TCK 86/1 fıkrasının kapsamına giren hallerde görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesi; 86/2 fıkrasının kapsamına giren durumlarda ise görevli mahkeme, sulh ceza hakimliğidir.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ve TCK’de yer alan yaralama suçlarının değerlendirilmesine ilişkin rehberde, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralanma kavramının hekimler tarafından farklı algılanabileceği belirtilmiştir. Bu bakımdan, adli yönden, hangi travmatik değişimlerin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek veya giderilemeyecek olduğunu tespit açısından hekimlerin kullanımına yönelik bir liste hazırlanmıştır.

Rehbere göre, tüm vücut alanına göre yüzey alanı yaklaşık olarak yüz ya da elde %5, vücudun diğer bölgelerinde %10’dan daha az olan abrazyon, kontüzyon ya da avülsiyonlar; yüz ya da elde toplam 10 cm, vücut diğer bölgelerinde toplamda 20 cm’den az, cilt-cilt altına penetre yaralanmalar, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir niteliktedir.

TCK 53-Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma nedir?

TCK 86/2-Basit yaralama suçu nedir? Basit yaralama cezası ne kadar? Basit yaralama suçunda şikayetten vazgeçme mümkün mü?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

İlgili Yazılar