Ana Sayfa Ceza Hukuku TCK 86/2-Basit yaralama suçu ve cezası

TCK 86/2-Basit yaralama suçu ve cezası

TCK 86/2-Basit yaralama suçu nedir

TCK 86/2-basit yaralama suçu nedir? Türk Ceza Kanunu‘nun 86/2 fıkrasında yer alan basit yaralama, kasten yaralama suçunun bir alt türü olarak düzenlenmiştir. TCK 86/2 maddesine göre basit yaralama suçu basit tıbbi müdahale (ya da daha az cezayı gerektiren nitelikli hal olarak nitelendirilir.

TCK 86-2 fıkrasına göre basit yaralamanın cezası

TCK’ya göre basit yaralamanın cezası şöyledir:

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Kasten yaralamanın kişi üzerindeki etkisi basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif ise cezada indirim yapılacaktır.

Kasten yaralama suçu teşebbüs aşamasında kaldığı için basit tıbbi bir müdahaleyle giderilebilecek bir durum yaratmamış ise, bu takdirde teşebbüs yanında ayrıca TCK 86/2 maddesi gereğince cezada indirimi yapılmalıdır.

Kasten yaralama suçu kural olarak resen kovuşturulur. Basit yaralama suçunda basit tıbbi müdahale gerektiren hallerde ise kovuşturma şikâyete bağlı olarak yapılır. Dolayısıyla şikayetten vazgeçme mümkündür.

Kasten yaralama suçu bakımından TCK 86/1 fıkrasının kapsamına giren hallerde görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesi; 86/2 fıkrasının kapsamına giren durumlarda ise görevli mahkeme, sulh ceza hakimliğidir.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ve TCK’de yer alan yaralama suçlarının değerlendirilmesine ilişkin rehberde, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralanma kavramının hekimler tarafından farklı algılanabileceği belirtilmiştir. Bu bakımdan, adli yönden, hangi travmatik değişimlerin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek veya giderilemeyecek olduğunu tespit açısından hekimlerin kullanımına yönelik bir liste hazırlanmıştır.

Rehbere göre, tüm vücut alanına göre yüzey alanı yaklaşık olarak yüz ya da elde %5, vücudun diğer bölgelerinde %10’dan daha az olan abrazyon, kontüzyon ya da avülsiyonlar; yüz ya da elde toplam 10 cm, vücut diğer bölgelerinde toplamda 20 cm’den az, cilt-cilt altına penetre yaralanmalar, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir niteliktedir.

TCK 53-Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma nedir?

TCK 86/2-Basit yaralama suçu nedir? Basit yaralama cezası ne kadar? Basit yaralama suçunda şikayetten vazgeçme mümkün mü?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR