Ceza Hukuku Tensip zaptı ne demek? Tensip zaptı örneği

Tensip zaptı ne demek? Tensip zaptı örneği

Tavsiyeler

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

Menfi tespit davası (İİK 72) nedir?

Menfi tespit davası nedir? (İİK 72) Menfi tespit davası, icra takibinden önce ya da takip sırasında borçlu olmadığını ispat için...

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet nedir Vesayet, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK)düzenlenmiş olan belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya da velayet altına alınmamış olan...

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme (TCK 35-36)

Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34) Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanan...

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29) Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

Tensip zaptı ne demek

Tensip zaptı ne demek? Tensip zaptı, mahkemenin ilk duruşmasından önce duruşmaya kadar yapılması uygun görülen işlemleri belirlemek için tuttuğu bir tutanaktır. Tensip tutanağı olarak da adlandırılan bu belge hakim tarafından hazırlanır. Duruşmanın ne zaman yapılacağı tamamen mahkemenin iş programına göre UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak belirlenir.

Tensip zaptı, esas olarak bir tutanaktır. Bu tutanak davalı ve davacıya gönderilir. Tensip tutanağı aynı zamanda UYAP veya e-devlet sistemi üzerinden de görülebilmektedir. Mahkemenin gönderdiği tensip zaptında davacı ve davalının yapması gereken görev ve yükümlükler belirtilir.

Tensip zaptı hazırlandı ne demek

UYAP veya e-devlet sisteminde görünen “tensip zaptı hazırlandı” ifadesinden dava dosyasının mahkeme hakimi tarafından incelediği, davalı ve davacıdan yapılması istenen işlerin, görevleri veya yükümlülüklerin belirlendiği anlaşılmalıdır.

Hukuk davalarında düzenlenen tensip zaptında;

  • Tarafların mahkemeye sundukları dilekçelere belirtilen sürelerde içinde cevap verebileceklerine,
  • Dava taraflarının delillerini bildirmelerine,
  • Davanın taraflarının yerine getirmesi gereken başka görevler varsa bu görev ve yükümlülüklerin bildirilmesine karar verilir.

Tensip zaptında talep edilen hususların daha sonraki ön inceleme aşamasında da mahkemeye sunulması mümkündür. Basit yargılama usulünün takip edildiği sulh hukuk, tüketici, icra ve iş mahkemelerinde tensip tutanağında duruşma günü de bildirilir.

Örneğin bir boşanma davasında hazırlanan tensip zaptının içeriğinde nelerin yer aldığından bahsedelim. Davacı boşanma talebini içeren dilekçesini mahkemeye vererek boşanma davasını başlatmış olur. Bu dilekçe mahkeme hakimi tarafından incelenir. Mahkeme hakimi dava dilekçesinde eksiklik tespit ederse bu durumu tensip tutanağında belirtir ve eksikliklerin tamamlanmasını ister.

Mahkeme hakimi tensip tutanağında ayrıca tarafların dosyaya belge, bilgi, delil ve tanık sunmasını talep eder. Tensip tutanağını tebellüğ eden taraflar bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkemeye cevap vermelidir.

Ceza mahkemelerinde düzenlenen tensip zaptında, şüpheli hakkında iddianamenin kabul edildiği ve ilk duruşmaya kadar yapılacak işlemler belirtilir. Ayrıca düzenlenen tensip tutanağı ile sanık, şikayetçi, tanıklar, bilirkişiler duruşmaya çağrılır. Sanığın tutuklu olması durumunda tensip zaptında sanığın cezaevinden getirtilmesi için yazı yazılır.

Tensip tutanağı örneği

Hukuk ve ceza davası için tensip tutanağı örnekleri aşağıdadır. Hukuk ve ceza davalarında tensip tutanakları farklılaşabilir.

CEZA MAHKEMESİ TENSİP ZAPTI ÖRNEĞİ
HUKUK MAHKEMESİ TENSİP ZAPTI ÖRNEĞİ

Tensip zaptı hazırlandı ne demek? Hukuk ve ceza mahkemesi tensip tutanağı örnekleri. Tensip tutanağı nedir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

İlgili Yazılar