Ana Sayfa Ceza Hukuku Tensip zaptı ne demek? Tensip zaptı örneği

Tensip zaptı ne demek? Tensip zaptı örneği

Görevli olmayan polislerce haksız tutulma kişi özgürlüğü hakkını ihlal eder

Görevli olmayan polislerce haksız tutulma kişi özgürlüğü hakkını ihlal eder Görevli olmayan polislerce haksız tutulma kişi özgürlüğü hakkını ihlal eder....

Arama ve elkoyma kararına itiraz dilekçesi örneği

Arama ve elkoyma kararına itiraz dilekçesi nasıl hazırlanırArama ve elkoyma kararına itiraz dilekçesi örneği aşağıdadır. Aşağıda yer alan...

Özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti

Özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyetiözel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyeti  6216 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Kimlerin bireysel...

Islah dilekçesi örneği. Islah dilekçesi nasıl hazırlanır?

Islah dilekçesi örneğiIslah dilekçesi örneği aşağıdadır. Medeni hukukta ıslah dilekçesinin nasıl hazırlanacağı ve hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği aşağıda...

Gazete hakkında sistematik kapatma davası açılması düşünce ve ifade özgürlüğünü ihlal eder

Gazete hakkında sistematik kapatma davası açılması düşünce ve ifade özgürlüğünü ihlal eder. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016 yılında...

Rıza Türmen AİHM’nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararlarını yorumladı

Rıza Türmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin  (AİHM) 20 Mart 2018 tarihinde Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği kararları yorumladı.AİHM , Mehmet Altan ve Şahin Alpay ’ın başvurularıyla...

Denetimli serbestlik kanunu (yeni) ve uygulaması

Denetimli serbestlik nedirDenetimli serbestlik nedir ? Denetimli serbestlik, suçun işlendiğinin öğrenildiği andan, hükmün tamamen infaz edilmesine kadar geçen sürede, süresi...

Boşanan kadının çocuğuna soyadını vermesi artık mümkün

Boşanan kadın çocuğuna kendi soyadını verebilir Boşanan kadının çocuğuna soyadını vermesi konusunda önemli bir karar verildi. Yargıtay, velayeti annede olan...

Tensip zaptı ne demek

Tensip zaptı ne demek? Tensip zaptı, mahkemenin ilk duruşmasından önce duruşmaya kadar yapılması uygun görülen işlemleri belirlemek için tuttuğu bir tutanaktır. Tensip tutanağı olarak da adlandırılan bu belge hakim tarafından hazırlanır. Duruşmanın ne zaman yapılacağı tamamen mahkemenin iş programına göre UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak belirlenir.

Tensip zaptı, esas olarak bir tutanaktır. Bu tutanak davalı ve davacıya gönderilir. Tensip tutanağı aynı zamanda UYAP veya e-devlet sistemi üzerinden de görülebilmektedir. Mahkemenin gönderdiği tensip zaptında davacı ve davalının yapması gereken görev ve yükümlükler belirtilir.

Tensip zaptı hazırlandı ne demek

UYAP veya e-devlet sisteminde görünen “tensip zaptı hazırlandı” ifadesinden dava dosyasının mahkeme hakimi tarafından incelediği, davalı ve davacıdan yapılması istenen işlerin, görevleri veya yükümlülüklerin belirlendiği anlaşılmalıdır.

Hukuk davalarında düzenlenen tensip zaptında;

  • Tarafların mahkemeye sundukları dilekçelere belirtilen sürelerde içinde cevap verebileceklerine,
  • Dava taraflarının delillerini bildirmelerine,
  • Davanın taraflarının yerine getirmesi gereken başka görevler varsa bu görev ve yükümlülüklerin bildirilmesine karar verilir.

Tensip zaptında talep edilen hususların daha sonraki ön inceleme aşamasında da mahkemeye sunulması mümkündür. Basit yargılama usulünün takip edildiği sulh hukuk, tüketici, icra ve iş mahkemelerinde tensip tutanağında duruşma günü de bildirilir.

Örneğin bir boşanma davasında hazırlanan tensip zaptının içeriğinde nelerin yer aldığından bahsedelim. Davacı boşanma talebini içeren dilekçesini mahkemeye vererek boşanma davasını başlatmış olur. Bu dilekçe mahkeme hakimi tarafından incelenir. Mahkeme hakimi dava dilekçesinde eksiklik tespit ederse bu durumu tensip tutanağında belirtir ve eksikliklerin tamamlanmasını ister.

Mahkeme hakimi tensip tutanağında ayrıca tarafların dosyaya belge, bilgi, delil ve tanık sunmasını talep eder. Tensip tutanağını tebellüğ eden taraflar bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkemeye cevap vermelidir.

Ceza mahkemelerinde düzenlenen tensip zaptında, şüpheli hakkında iddianamenin kabul edildiği ve ilk duruşmaya kadar yapılacak işlemler belirtilir. Ayrıca düzenlenen tensip tutanağı ile sanık, şikayetçi, tanıklar, bilirkişiler duruşmaya çağrılır. Sanığın tutuklu olması durumunda tensip zaptında sanığın cezaevinden getirtilmesi için yazı yazılır.

Tensip tutanağı örneği

Hukuk ve ceza davası için tensip tutanağı örnekleri aşağıdadır. Hukuk ve ceza davalarında tensip tutanakları farklılaşabilir.

CEZA MAHKEMESİ TENSİP ZAPTI ÖRNEĞİ
HUKUK MAHKEMESİ TENSİP ZAPTI ÖRNEĞİ

Tensip zaptı hazırlandı ne demek? Hukuk ve ceza mahkemesi tensip tutanağı örnekleri. Tensip tutanağı nedir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

İlgili Yazılar