Ana Sayfa Dilekçeler Tutukluluğa itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, nereye verilir

Tutukluluğa itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, nereye verilir

Şahin Alpay hakkında AYM tarafından verilen ikinci ihlal kararı

Şahin Alpay hakkında AYM tarafından verilen ikinci ihlal kararının basın duyurusu Şahin Alpay hakkında AYM tarafından verilen ikinci ihlal kararı...

insan hakları tazminat komisyonu, yetkisi ve görevi

insan hakları tazminat komisyonu uzun yargılama ve mahkeme kararlarının icrasına ilişkin dosyaları inceleyecek insan hakları tazminat komisyonu, uzun yargılama ve mahkeme...

Şahin Alpay davasında AİHM ihlal kararı verdi

Şahin Alpay davasında Aihm ihlal kararı verdi Şahin Alpay davasında Aihm ihlal kararı verdi. Şahin Alpay'ın bireysel başvurusunu inceleyen AİHM, başvurunun...

Soruşturma nedir?

Soruşturma nedir. Adli soruşturma nedir Soruşturma nedir? Soruşturma (CMK 2), suç haberinin alınmasıyla başlayıp esas olarak savcı ve onun yardımcısı...

Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkına AİHM’in yaklaşımı

AİHM'in aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkına yaklaşımı Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı ile ilgili...

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi. Araç plakasına yazılan ceza dilekçesi

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesiPlakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi aşağıda yer almaktadır. Plakaya yazılan trafik cezalarının tarafınıza 10...

Denetimli serbestlik kanunu (yeni) ve uygulaması

Denetimli serbestlik nedirDenetimli serbestlik nedir ? Denetimli serbestlik, suçun işlendiğinin öğrenildiği andan, hükmün tamamen infaz edilmesine kadar geçen sürede, süresi...

Tazminat davası dilekçe örneği (maddi-manevi)

Tazminat davası dilekçe örneği aşağıdadır. Bu yazımızda maddi veya manevi tazminat davası dilekçesi nasıl hazırlanır, nelere dikkat edilmelidir, tazminat...

Tutukluluğa itiraz dilekçesi örneği

Tutukluluğa itiraz dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır. Tutukluluğa itiraz dilekçesi nereye verilir? hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Soruşturma veya kovuşturma aşamasında bulunan tutuklular bakımından farklılaştırılabilir. Tutuklama kararına itiraz dilekçenizi kendi durumunuza uyarlayarak hazırlayınız. Tutuklamaya itiraz dilekçenizde kişisel, ailevi veya diğer özel durumlarınızı dilekçede belirtebilirsiniz.

Tutuklamaya itiraz dilekçesi nereye verilir

Tutukluluk itiraz dilekçesi nereye verilir?

Tutuklamaya itiraz dilekçesi sulh ceza hakimliğine verilmelidir.


… Sulh Ceza Hakimliğine

Gönderilmek Üzere

… Sulh Ceza Hakimliğine

Sorgu No                             : …/2019-2020

Soruşturma No                 : …/2019-2020

Tutukluluğa İtiraz Eden : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

Adres                                   : …

Suç                                        : …

Talep Konusu                    : … Sulh Ceza Hakimliğinin …/…/2019 tarih ve …/2020 Sorgu sayılı kararı ile verilen tutuklama kararına itiraz.

İtiraz Nedenleri               :

Tutuklama ancak kanunda belirtilen koşullar mevcutsa zorunluluk durumunda başvurulabilecek bir tedbirdir. Tutuklama önleyici bir tedbir olup ceza amacı taşımamalıdır. Somut olayda toplanacak veya karartılacak delil bulunmamaktadır. Ancak, yasal şartlar gerçekleşmeden tutuklanmış olmam ceza amacına yöneliktir. … Sulh Ceza Hakimliğince verilen …/2019 Sorgu sayılı karar kanuna aykırıdır. İfadelerim ve dosyada mevcut deliller dikkate alındığında, üzerime atılı bulunan … suçunun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır.  

(Bu bölümde hangi şartlar altında tutuklandığınızı, tutuklamanın neden kanuni olmadığını, ailevi durumlarınız varsa bunları, neden serbest olarak yargılanmanız gerektiğini açıklayınız)

Tutuklanmam nedeniyle işlerim aksamıştır. İşimi takip edecek kimsem yoktur. İşimin aksaması sonucunda hem kendim, hem de ailem mağdur olmuştur.

Tutuklanması için 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 100. maddesinde öngörülen şartlar oluşmamıştır. Söz konusu eylemin tarafımdan gerçekleştirildiğine ilişkin ‘kuvvetli bir şüphe’ bulunmamaktadır.

Sabit ikametgâh sahibiyim. Adresimi ifademde mahkemeye ve savcılığa verdim. Kaçma ve delil karartma ihtimalim bulunmamaktadır. Daha önce hiçbir sabıkam bulunmamaktadır.

Hukuki nedenler                             : Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 vd. maddeleri ile diğer ilgili mevzuat.

Netice ve Talep                                : Yukarıda açıklanan nedenlerle, hakkımda verilen haksız tutuklama kararının kaldırılarak bihakkın tahliyeme, bunun mümkün olmaması halinde kefaletle tahliyeme karar verilmesini arz ve talep ederim. …/…/2019-2020

İtiraz eden (Ad-soyad-imza)

Tutukluluğa itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, tutukluluğa itiraz dilekçesi nereye verilir, WORD formatında.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

İlgili Yazılar