Dilekçeler Tutukluluğa itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, nereye verilir

Tutukluluğa itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, nereye verilir

Tavsiyeler

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

Menfi tespit davası (İİK 72) nedir?

Menfi tespit davası nedir? (İİK 72) Menfi tespit davası, icra takibinden önce ya da takip sırasında borçlu olmadığını ispat için...

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet nedir Vesayet, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK)düzenlenmiş olan belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya da velayet altına alınmamış olan...

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme (TCK 35-36)

Ceza hukukunda suça teşebbüs nedir (TCK 34) Ceza hukukunda suça teşebbüs işlenmesi kastedilen ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanan...

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29) Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

Tutukluluğa itiraz dilekçesi örneği

Tutukluluğa itiraz dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır. Tutukluluğa itiraz dilekçesi nereye verilir? hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Soruşturma veya kovuşturma aşamasında bulunan tutuklular bakımından farklılaştırılabilir. Tutuklama kararına itiraz dilekçenizi kendi durumunuza uyarlayarak hazırlayınız. Tutuklamaya itiraz dilekçenizde kişisel, ailevi veya diğer özel durumlarınızı dilekçede belirtebilirsiniz.

Tutuklamaya itiraz dilekçesi nereye verilir

Tutukluluk itiraz dilekçesi nereye verilir?

Tutuklamaya itiraz dilekçesi sulh ceza hakimliğine verilmelidir.


… Sulh Ceza Hakimliğine

Gönderilmek Üzere

… Sulh Ceza Hakimliğine

Sorgu No                             : …/2019-2020

Soruşturma No                 : …/2019-2020

Tutukluluğa İtiraz Eden : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

Adres                                   : …

Suç                                        : …

Talep Konusu                    : … Sulh Ceza Hakimliğinin …/…/2019 tarih ve …/2020 Sorgu sayılı kararı ile verilen tutuklama kararına itiraz.

İtiraz Nedenleri               :

Tutuklama ancak kanunda belirtilen koşullar mevcutsa zorunluluk durumunda başvurulabilecek bir tedbirdir. Tutuklama önleyici bir tedbir olup ceza amacı taşımamalıdır. Somut olayda toplanacak veya karartılacak delil bulunmamaktadır. Ancak, yasal şartlar gerçekleşmeden tutuklanmış olmam ceza amacına yöneliktir. … Sulh Ceza Hakimliğince verilen …/2019 Sorgu sayılı karar kanuna aykırıdır. İfadelerim ve dosyada mevcut deliller dikkate alındığında, üzerime atılı bulunan … suçunun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır.  

(Bu bölümde hangi şartlar altında tutuklandığınızı, tutuklamanın neden kanuni olmadığını, ailevi durumlarınız varsa bunları, neden serbest olarak yargılanmanız gerektiğini açıklayınız)

Tutuklanmam nedeniyle işlerim aksamıştır. İşimi takip edecek kimsem yoktur. İşimin aksaması sonucunda hem kendim, hem de ailem mağdur olmuştur.

Tutuklanması için 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 100. maddesinde öngörülen şartlar oluşmamıştır. Söz konusu eylemin tarafımdan gerçekleştirildiğine ilişkin ‘kuvvetli bir şüphe’ bulunmamaktadır.

Sabit ikametgâh sahibiyim. Adresimi ifademde mahkemeye ve savcılığa verdim. Kaçma ve delil karartma ihtimalim bulunmamaktadır. Daha önce hiçbir sabıkam bulunmamaktadır.

Hukuki nedenler                             : Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 vd. maddeleri ile diğer ilgili mevzuat.

Netice ve Talep                                : Yukarıda açıklanan nedenlerle, hakkımda verilen haksız tutuklama kararının kaldırılarak bihakkın tahliyeme, bunun mümkün olmaması halinde kefaletle tahliyeme karar verilmesini arz ve talep ederim. …/…/2019-2020

İtiraz eden (Ad-soyad-imza)

Tutukluluğa itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, tutukluluğa itiraz dilekçesi nereye verilir, WORD formatında.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği Menfi tespit davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Menfi tespit davası dilekçenizde varsa ihtiyati tedbir talebinizi,...

İlgili Yazılar