Anayasa Mahkemesi (AYM) bireysel başvuru formu nasıl doldurulur?

AYM BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR

Bu sayfada Anayasa Mahkemesine (AYM) bir bireysel başvurunun nasıl yapılacağına ve AYM başvuru formunun nasıl doldurulacağına ilişkin pratik bilgilere ve sunumlara yer verilmiştir. AYM bireysel başvuru formunu doldururken aşağıda yapılan açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bireysel başvuru formunun doldurulmasında yapacağınız hatanın başvurunuzun reddedilmesine neden olabileceğini unutmayınız.

AYM BİREYSEL BAŞVURU FORMU (YENİ-2019)

AYM’ye bireysel başvuru formunu (YENİ-2019) internetten indirip doldurduktan sonra, formun çıktısını başvurunuzu tamamlamak için gerekli olan diğer belgelerle birlikte AYM’ye posta yoluyla gönderiniz. Anayasa Mahkemesinin posta adresine aşağıda yer verilmiştir. AYM’nin internet sitesinde yer alan başvuru formu dışındaki hiç bir başvuru formunu kullanmayınız. AYM’ye başvuru formunun doldurulmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalar, formu doğru ve eksiksiz şekilde doldurmanıza yardımcı olacaktır.

AYM bireysel başvuru formunu doldurmak için Acrobat Reader 9 ve üzeri bir sürüm gerekmektedir. Bilgisayarınızda Adobe Reader programı yoksa buradan indirebilirsiniz. Başvuru formunun bir örneğini bilgisayarınıza kaydetmek için aşağıdaki talimatları takip ediniz:

 • AYM başvuru formu linkinin üzerine gelerek sağ tıklayın,
 • “Hedefi farklı kaydet”, “linki farklı kaydet”, “ekteki dosyayı farklı indir” seçeneklerinden birini seçerek formu bilgisayarınıza kaydedin.
 • Bilgisayarınıza kaydettiğiniz AYM başvuru formunu Adobe Reader ile açın. Formu doldurun ve kaydedin.
 • Doldurduğunuz formun çıktısını alıp imzaladıktan sonra AYM’ye teslim edin ya da gönderin.

  (Not: AYM’ye bireysel başvuru, doğrudan müracaatla ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir. Başka bir yöntem kullanılarak yapılan müracaatlarda 30 günlük başvuru süresi koşulunu kesintiye uğramaz).

Anayasa Mahkemesi posta adresi

Anayasa Mahkemesinin posta adresi:

Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No : 4 Posta Kodu:0680 Çankaya / ANKARA

Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunuzu, doğrudan müracaatla ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir. Posta vb. başka bir yöntem kullanılarak yapılan müracaatlar AYM tarafından kabul edilmez. Usulüne uygun olarak yapılmayan başvurularda 30 günlük başvuru süresi koşulunu kesintiye uğramaz. Bu nedenle, hak kaybına uğramamanız için bireysel başvurunuzu bizzat teslim ediniz veya mahkemeler ya da yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla AYM’ye gönderiniz.

Özel hukuk tüzel kişilerinin bireysel başvuru ehliyetiAYM’ye bireysel başvuru formunun nasıl doldurulacağına ilişkin detaylı açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz. Hazırladığınız bireysel başvuru formunu, harç tahsil makbuzu ile birlikte mahkemelere veya yurt dışı temsilciliklerine ya da bizzat Anayasa Mahkemesine teslim edebilirsiniz.

Başvuru formunu teslim ettiğinizde size ya da temsilcinize bir alındı belgesi verilmektedir. Bu alındı belgesinde yazılı olan tarih, bireysel başvurunun yapılma tarihini gösterir. Bu belgenin başvuru tarihi ile ilgili herhangi bir ihtilaf olması durumunda ibrazı gerekeceğinden saklanması gerekir. Mahkemeler ya da yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla yapılan başvurularda form ve ekindeki belgeler Anayasa Mahkemesine ulaştığında başvurunuzun kayda alındığı ve başvuru numarası AYM tarafından size bildirilecektir.

AYM'ye bireysel başvuru konusunda sık sorulan sorular (SSS) AYM’ye bireysel başvuru konusunda sık sorulan sorular (SSS)

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru konusunda özet bilgilere bu bölümden ulaşabilirsiniz. Bireysel başvuru süresi ne kadardır? Hangi işlemlere karşı bireysel başvuru yapılabilir? Bireysel başvuru yapmak için avukat tutmak zorunda mıyım? Mazeret durumunda bireysel başvuru nasıl yapılır?

AYM bireysel başvuru formunun doldurulmasına ilişkin mevzuat

AYM bireysel başvuru formunun doldurulmasına ilişkin mevzuatAnayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru formu nasıl doldurulur? Bireysel başvuru yapılmasına ilişkin yasal mevzuat nelerdir? Bireysel başvuru formunun doldurulmasına ilişkin temel düzenlemeler 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun‘un 41-45. maddeleri ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nde yer almaktadır.

Başvuru formu bu düzenlemelerde yer verilen şartlara uygun olarak hazırlanmalı ve düzenlemelerde belirtilen tüm bilgi ve belgeleri içermelidir. 6216 sayılı Kanun ve AYM İçtüzüğü’nde belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulmaması halinde başvurunuz incelenmez. AYM’ye başvuru sırasında, başvuru formunda yer alan tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması zorunludur. Usulüne uygun olarak yapılmış başvurular AYM tarafından öncelikle idari yönden incelenir. Ancak yapılan bu idari inceleme başvurunun kabul edilebilir bulunacağı anlamına gelmez.

AYM BİREYSEL BAŞVURU FORMU HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru süresiBireysel başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar söyle sıralanabilir:

 1. 6216 sayılı Kanun ve AYM İçtüzüğü’nde belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulmaması halinde başvurunuz incelenmez. Bireysel başvuruların AYM İçtüzüğü’nde gösterilen bireysel başvuru formu kullanılarak yapılması zorunludur. Başvuru formu haricinde ayrı bir dava dilekçesi ya da bir başvuru dilekçesi doldurmanıza gerek yoktur. Başvuru formu kullanılmadan başvuru yapılması durumunda başvurucuya gönderilecek bir yazı ile bireysel başvuru formunu usulüne uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurması istenir.
 2. Başvuru formu, istenen bilgiler bu kılavuzdaki talimatları dikkate alınarak tam ve okunaklı bir şekilde doldurmalısınız.
 3. Başvuru formunun başvurucu ya da varsa kanuni temsilcisi veya avukatı tarafından imzalanması gerektiğini unutmayınız.
 4. Başvuru formunu Türkçe olarak doldurmalısınız. Türkçe dışında bir dille doldurulan başvuru formlarının kabul edilmeyeceğini unutmayınız.
 5. Başvuru formunu eğer el yazısı ile dolduracaksanız, silinmez kalem kullanmalısınız.
 6. Başvuru formunu daktilo veya bilgisayar kullanılarak dolduruyorsanız okunaklı bir yazı karakteri kullanınız. Yazı boyutunun en az 12 punto seçilmesini tavsiye ederiz.
 7. Başvuru formunda sadece başvurunun karara bağlanmasında zorunlu olan özlü bilgilere yer veriniz.
 8. Başvuru formu, ekleri hariç en fazla 10 sayfa olabilir.
 9. Başvuru formunda şikayetlerinizi dile getirirken gereksiz tekrarından kaçının.
 10. Hazırladığınız formun sayfa sayısı belirtilenden fazla ise başvuru formuna “Açıklamalar” kısmının en fazla 10 sayfalık bir özetini eklemelisiniz.
 11. Bireysel başvuru formuna belgelerin onaylı suretlerini ekleyiniz.
 12. Bireysel başvurunuz hakkında karar verilen yılı takip eden yıldan başlamak üzere bir yıl sonra başvuru dosyanız imha edilecektir.
 13. Gönderdiğiniz belgeleri, tarih sırasına göre kısa ve özlü bir şekilde düzenleyiniz.
 14. Gönderdiğiniz ek belgeleri sayfa sırasına göre numaralandırınız.
 15. Belgelerin birbirine tutturmak için zımba, ataş, yapıştırıcı bant kullanmayınız.

Anayasa Mahkemesi ihtiyati tedbir talepleri hakkında bilgiler

Anayasa Mahkemesinden tedbir talebinde bulunabilir miyim?
 
AYM İçtüzüğü‘nün 73. maddesine göre başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine gerekli tedbirlere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verilebilir.
Tedbir talebiniz varsa bunu nedenlerini de açıklamak suretiyle başvuru formunda belirtmelisiniz.
Gerekmediği halde tedbir talebinde bulunulması başvurunun sonuçlandırılma sürecinin uzamasına neden olabilir.

Anayasa Mahkemesi gizlilik talebi/kimliğin gizli tutulması talepleri

Anayasa Mahkemesi gizlilik talebi- ismin gizli tutulmasıAnayasa Mahkemesinden kamuya açık belgelerde kimliğinizin gizli tutulması talebinde bulunabilir miyim?
Bireysel başvuru formunun ilgili bölümüne varsa kamuya açık belgelerde kimliğinizin gizli tutulması talebinizin olup olmadığını belirtmeniz gerekir. Kamuya açık belgelerde kimliğinizin gizli tutulması talebiniz varsa aleni yargılama ilkesinin istisnası niteliği taşıyan bu talebinizin gerekçesini açıklamanız gerekir. Gerekçesiz olarak yapılan gizlilik talepleri incelenmeksizin reddedilebilir. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru komisyonlarınca kabul edilemezlik kararı verilen başvurularda gizlilik taleplerinin karara bağlamayacağını dikkate almalısınız.
Anayasa Mahkemesi, kimliğin saklı tutulması taleplerini istisnai durumlarda ve ancak gerekçesini haklı bulursa kabul edebilir.

Anayasa Mahkemesi adli yardım talebi

Anayasa Mahkemesinden adli yardım talebinde bulunabilir miyim? Adli yardım talebinin kabul edilebilmesi için başvurucunun kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olması ve talebin dayanaksız olmaması gerekir. Adli yardım talebiniz varsa buna ilişkin belgeleri başvuru formuna eklemeniz gerekir. Soyut ve gerekçesiz bir şekilde ve herhangi bir belgeye dayanmaksızın adli yardım talebinde bulunmanız durumunda talebiniz incelenmeksizin reddedilebileceği gibi bu durum başvurunun sonuçlanma süresinin uzamasına da neden olabilir.

AYM bireysel başvuru kabul edilebilirlik kriterleri

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kabul edilebilirlik kriterleri nelerdir? Kabul edilebilirlik kriterleri rehberi, kabul edilebilirlik kararlarında tutarlılığın ve istikrarın sağlanmasına katkı amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde, başvuruculara, avukatlara, hukuk uygulayıcılarına yönelik olarak hazırlanmış konuya ilişkin AYM içtihadı ve bilgiler yer almaktadır. Kabul edilebilirlik kriterlerinde bir başvurunun taşıması gereken kabul edilebilirlik koşullarının neler olduğu açıklamıştır.

Birden fazla başvurucu olması halinde (grup başvurular) yapılması gerekenler

Birden fazla başvurucu tarafından yapılan başvurularda her bir başvurucu için ayrı bir sayfa kullanılması ve her başvurucuya ait kişisel bilgilerin ayrı ayrı ve eksiksiz yazılması gerekir. Bilgisayarda hazırlanan bireysel başvuru formunda başvurucu ve temsilci bölümlerinin altında yer alan butonlar kullanılarak başvurucu veya temsilci sayısı kadar sayfa üretilmesi mümkündür. Başvuru formu, daktilo veya el yazısıyla dolduruluyorsa formun ilgili alanları yazıcıdan çıktı alınarak ya da fotokopi çekilerek çoğaltılabilir.

 • Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu nasıl doldurulur

Anayasa Mahkemesi başvuru harcı ne kadar

Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru harca tabi midir? Bireysel başvuru harcı ne kadardır?
 
AYM’ye bireysel başvurular harca tabidir. AYM’ye başvuru harcı 2018 yılı için 294,70 TL, 2019 yılı için ise 364,60 TL’dir.
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru harcı 6216 sayılı Kanunun 75(8) maddesi ile eklenen bent gereğince 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda yer almaktadır.
AYM İçtüzüğü‘nün 62(1) fıkrası uyarınca, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (I) sayılı Tarifenin A) Mahkeme Harçları başlıklı Bölümünün ilk cümlesinde belirtilen bireysel başvuru harcı Maliye Veznelerine yatırılır.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru karar sorgulama

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sorgulama.  Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurunuz hakkında verdiği karara ya da bireysel başvurunuzun hangi aşamada olduğunu buradan sorgulamanız mümkün. Ayrıca AYM’nin tüm bireysel başvuru kararlarına buradan ulaşabilirsiniz.