Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru nasıl yapılır?

ANAYA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nasıl yapılır? Bu sayfada, AYM’ye bireysel başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. Ayrıca AYM’ye bireysel başvuru için gerekli bazı bilgi ve belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nasıl yapılır

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nasıl yapılır? AYM’ye bireysel başvuru, 12/9/2010 tarihli referandumun ardından Anayasa’nın 148. ve 149. maddelerinde yapılan değişiklikler ve Anayasa’nın Geçici 18. maddesi hükümleri ile hukuk düzenine dahil olmuştur. AYM’ye bireysel başvurunuz 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun‘unun 41-45. maddeleri ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü‘nde yer alan şartlara uygun olmalı ve bu düzenlemelerde belirtilen tüm bilgi ve belgeleri içermelidir.

6216 sayılı Kanun ve AYM İçtüzüğü’nde belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulmaması halinde başvurunuz incelenmez. AYM’ye başvuru sırasında, başvuru formunda yer alan tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması gerekir. Usulüne uygun olarak yapılmış başvurular AYM tarafından öncelikle idari olarak incelenir. Ancak bu inceleme başvurunun kabul edilebilir bulunacağı anlamına gelmez. AYM’ye yapacağınız başvuru için gerekli şartların neler olduğu bu sayfada detaylı olarak açıklanmıştır.

AYM'ye bireysel başvuru ile ilgili sık sorulan sorular

AYM’ye bireysel başvuru konusunda sık sorulan sorular (SSS)

Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru konusunda özet bilgilere bu bölümden ulaşabilirsiniz. Bireysel başvuru süresi ne kadardır? Hangi işlemlere karşı bireysel başvuru yapılabilir? Bireysel başvuru yapmak için avukat tutmak zorunlu mudur? Mazeret durumunda bireysel başvuru nasıl yapılır? Adli tatil başvuru süresini keser mi?

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda dikkat edilmesi gereken konular

Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru konusunda önemli hatırlatmalara buradan ulaşabilirsiniz.

Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki birinin ihlal edilmesi durumunda AYM’ye bireysel başvuru yapabilir.

Bireysel başvurunun önemli maddi şartları bulunmaktadır. AYM’ye bireysel başvuru sırasında, başvurucunun güncel ve kişisel bir hakkının doğrudan etkilenmesi, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için kanunlarda öngörülmüş olan idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının tüketilmiş olması gerekir. AYM’ye başvuru süresi, kanunlarda zorunlu idari ve yargısal başvuru yolları öngörülmüşse, bu yolların tamamının “tüketildiği tarihten”, “başvuru yolu öngörülmemişse ihlâlin öğrenildiği tarihten itibaren” 30 (otuz) gündür.

AYM’ye bireysel başvurunun birtakım şekil kurallarına tabi olan ikincil bir hak arama yolu olduğunu unutmayınız. Bu nedenle AYM’ye başvuru yaparken şekli kurallara dikkat etmeniz başvurunuzun incelenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. İhlal iddialarınızın incelenmesi ve hak kaybına uğramamanız için başvuru yapmadan önce burada yer verilen bilgi ve açıklamaları dikkatli bir şekilde incelemeniz yararınıza olacaktır. AYM’ye bireysel başvuru yaparken bilmeniz gereken bu ve benzeri birçok sorunun cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sorgulama

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sorgulama. 

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurunuz hakkında verdiği karara ya da bireysel başvurunuzun hangi aşamada olduğunu buradan sorgulamanız mümkün.

Ayrıca AYM’nin tüm bireysel başvuru kararlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru formu

AYM’ye bireysel başvuru formunu (YENİ-2019) internetten indirip doldurduktan sonra, formun çıktısını başvurunuzu tamamlamak için gerekli olan diğer belgelerle birlikte AYM’ye posta yoluyla gönderiniz. AYM’nin internet sitesinde yer alan başvuru formu dışındaki hiç bir başvuru formunu kullanmayınız. AYM’ye başvuru formunun doldurulmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalar, formu doğru ve eksiksiz şekilde doldurmanıza yardımcı olacaktır. AYM’ye bireysel başvuru formunu doldurmak için Acrobat Reader 9 ve üzeri bir sürüm gerekmektedir. Bilgisayarınızda Adobe Reader programı yoksa buradan indirebilirsiniz. Başvuru formunun bir örneğini bilgisayarınıza kaydetmek için aşağıdaki talimatları takip ediniz:

  • Link veya resmin üzerini sağ tıklayın
  • “Hedefi farklı kaydet”, “linki farklı kaydet”, “ekteki dosyayı farklı indir” seçeneklerinden birini seçerek formu bilgisayarınıza kaydedin.
  • Bilgisayarınıza kaydettiğiniz formu Adobe Reader ile açın. Formu doldurun ve kaydedin.
  • Doldurduğunuz formun çıktısını alıp imzaladıktan sonra AYM’ye teslim edin ya da gönderin

(Not: AYM’ye bireysel başvuru, doğrudan müracaatla ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir. Başka bir yöntem kullanılarak yapılan müracaatlarda 30 günlük başvuru süresi koşulunu kesintiye uğramaz).

 

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru broşürü

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkındaki bu broşürde AYM’ye başvuru koşulları hakkında kısa bilgilere yer verilmiştir. Bireysel başvuru süresi, koşulları, tüketilmesi gereken hukuk yolları, AYM’nin posta adresi vs. bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Başvuru formunun, İçtüzüğün 59. maddesine uygun olarak düzenlenmesi ve aynı maddede belirtilen belgelerin ya da onaylı örneklerinin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. Başvuru formu, okunaklı ve başvurunun esasına yönelik özlü bilgileri içerir şekilde hazırlanmalıdır.

AYM bireysel başvuru formunun doldurulmasına ilişkin mevzuat

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru formunun doldurulmasına ilişkin yasal mevzuat nelerdir? Bireysel başvuru formunun doldurulmasına ilişkin temel düzenlemeler 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun‘un 41-45. maddeleri ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü‘nde yer almaktadır. Başvuru formu bu düzenlemelerde yer verilen şartlara uygun olarak hazırlanmalı ve düzenlemelerde belirtilen tüm bilgi ve belgeleri içermelidir.

6216 sayılı Kanun ve AYM İçtüzüğü’nde belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulmaması halinde başvurunuz incelenmez. AYM’ye başvuru sırasında, başvuru formunda yer alan tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması zorunludur. Usulüne uygun olarak yapılmış başvurular AYM tarafından öncelikle idari yönden incelenir. Ancak yapılan bu idari inceleme başvurunuzun kabul edilebilir bulunacağı anlamına gelmez.

AYM bireysel başvuru kabul edilebilirlik kriterleri

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kabul edilebilirlik kriterleri nelerdir? Kabul edilebilirlik kriterleri rehberi, kabul edilebilirlik kararlarında tutarlılığın ve istikrarın sağlanmasına katkı amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde, başvuruculara, avukatlara, hukuk uygulayıcılarına yönelik olarak hazırlanmış konuya ilişkin AYM içtihadı ve bilgiler yer almaktadır. Kabul edilebilirlik kriterlerinde bir başvurunun taşıması gereken kabul edilebilirlik koşullarının neler olduğu açıklamıştır.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda dikkat edilmesi gereken konular

Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nasıl yapılır? Başvuru formu hangi bilgileri içermelidir? Adres değişikliği durumunda ne yapmalıyım? Başvuru formuna hangi belgeleri eklemem gerekir? Başvuru formuna eklenmesi gereken belgelere ulaşamazsam ne yapmalıyım? Bireysel başvuru yapmak için nereye müracaat etmeliyim? Bireysel başvurunun şahsen mi yapılması gerekir? Bireysel başvuru yapmak için avukat tutmak zorunlu mudur? Kimliğinin gizli tutulmasını talep etme hakkım var mıdır? Bireysel başvuru harca tabi midir? Başvuru harcı / ücreti ne kadardır? Bireysel başvurumda adli yardım talep edebilir miyim? Başvurumun durumu hakkında bilgili edinebilir miyim? Bireysel başvuru formunda eksiklik bulunması halinde başvurum reddedilir mi? Bireysel başvuruda bulunduğumda başvuruya konu işlemin infazı ya da icrası durur mu? Başvurum ne zaman karara bağlanır? İnceleme ne zaman sonuçlanır? Bireysel başvuru süresi ne kadardır? Ne zaman başvuru yapmalıyım? Haklı bir mazeretimin olması durumunda bireysel başvuru süresi uzar mı? İdari ve yargısal başvuru yollarının tüketilmesi ne demektir? Bireysel başvurumu incelenmesinde duruşma yapılmasını, tanık ve uzman dinlenmesini veya keşif yapılmasını talep edebilir miyim? AYM’nin başvurumda ihlal kararı vermesi sonucunda ne olur? Bireysel başvurum hakkında verilen kararlar kesin midir? Bireysel başvuru kararları kimlere tebliğ edilir? Yayımlanır mı? AYM tedbir kararı verilebilir mi? Sınır dışı işlemlerine karşı yapılan başvurularda ciddi tehlikenin varlığı nasıl tespit edilir?