Ana Sayfa Ceza Hukuku Taksir ne demek? Bilinçli taksir nedir? Taksir çeşitleri nelerdir?

Taksir ne demek? Bilinçli taksir nedir? Taksir çeşitleri nelerdir?

Taksir ne demek? Taksir çeşitleri nelerdir? Bilinçli taksir nedir? Bilinçsiz taksir nedir? Bilinçsiz taksir ile olası kast farkı nedir? Bilinçli taksir ve bilinçsiz taksir durumunda verilecek cezalar ne kadardır?

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği

Adli kontrol adres değişikliği dilekçesiAdli kontrol adres değişikliği dilekçesi örneği aşağıdadır. Adli kontrol tedbiri gereğince adresinizi beyan etmeniz ve...

İstinaf mahkemesi kararları nelerdir

İstinaf mahkemesi kararları nelerdirİstinaf mahkemesi kararları nelerdir? Bu yazımızda; istinaf mahkemesi kararlarına karşı kanun yoluna gidilebilir mi? istinaf mahkemesi...

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi nedir? Şartları nelerdir?

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi (CMK 171)Kamu davasının açılmasının ertelenmesi nedir? Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumu CMK 171/2 maddesinde düzenlenmiştir....

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi. Araç plakasına yazılan ceza dilekçesi

Plakaya yazılan ceza itiraz dilekçesiPlakaya yazılan ceza itiraz dilekçesi aşağıda yer almaktadır. Plakaya yazılan trafik cezalarının tarafınıza 10...

Müşteki sanık ne demek? Müşteki sanık kime denir?

Müşteki sanık ne demekBu yazımızda kısaca "müşteki sanık" teriminin ne anlama geldiğini açıklamaya çalışacağız. Müşteki, suçtan zarar gören ve...

Aihm başvuru formu

Aihm başvuru formuAihm başvuru formu / dilekçesi (2019). AİHM bireysel başvuru formunu (YENİ-2019) internetten indirip doldurduktan sonra, güncel başvuru...

Trafik kazalarının önlenmesi konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır

Trafik kazalarının önlenmesi konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır Trafik kazalarının önlenmesi konusunda devletin pozitif yükümlülüğü bulunduğuna ilişkin AİHM yeni bir...

Güzelyurtlu ve diğerleri davasının duruşması yapıldı

Güzelyurtlu ve diğerleri  davasının duruşması (B. no. 36925/07) bugün AİHM Büyük Dairesi önünde gerçekleştirildi. Güzelyurtlu ve diğerleri/Kıbrıs ve Türkiye başvurusunun konusu Başvurucular, 2005...

Taksir ne demek

Taksir ne demek. Taksir, bir kimsenin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak istemediği bir neticeyi gerçekleştirmesidir. Taksirin esasını oluşturan objektif özen yükümlülüğünün kaynağı, hukuk normlarından veya ortak tecrübelerdir. Bu nedenle faile taksirli bir davranış ancak herhangi bir (yazılı ya da yazılı olmayan) özen yükümlülüğünü ihlal ettiği zaman yüklenebilir. Bu bağlamda taksirin cezalandırılmasının nedeni, toplumun bireylere dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlalidir.

Kast ve taksir farkı nedir?

Bir suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve isteyerek gerçekleştiren kişi kasten hareket etmiştir. Buna karşılık, bir fiili özen yükümlülüğünün ihlali suretiyle gerçekleştiren ve bunu yükümlülüklerine aykırı bir şekilde öngörmeyen (bilinçsiz taksir) ya da bir fiilin gerçekleşmesini muhtemel görmekle beraber neticenin meydana gelmeyeceğine yükümlülüklerine aykırı olarak güven besleyen kişi (bilinçli taksir) taksirlidir. Bu açıdan taksir ve kast birbirinden farklı konulardır. Taksir aynı zamanda kastın bir türü de değildir.

Taksir ne demek? Aynı koşullar altında kast ve taksir birbirini ortadan kaldırırlar. Kasten mi, taksirle mi hareket ettiğinin belirlenemediği durumda failin taksirli suçtan mahkûm edilmesi mümkün değildir. Kastın bulunmadığı durumlarda ise failin taksirinin olup olmadığı ayrıca araştırılır.

Taksir çeşitleri nelerdir?

Taksir Türk Ceza Kanunun‘nda (TCK) bilinçsiz taksir ve bilinçli taksir şeklinde ikiye ayrılmıştır. Şimdi taksir çeşitlerine kısaca göz atalım.

Bilinçli taksir nedir?

Bilinçli taksir, TCK’nın 22/3 fıkrasında kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi şeklinde tanımlanmıştır.

Bilinçli taksir ile bilinçsiz taksir arasındaki en önemli farklılık bilinçli taksirde istenmeyen netice fiilen öngörülürken, bilinçsiz taksirde neticenin öngörülememesidir. Bilinçsiz taksirde fail özen yükümlülüğünün ihlali dolayısıyla kanuni tanıma uygun bir fiilin gerçekleşebileceği ihtimalini düşünmez.

Bilinçli taksirde ise fail, suçun konusu bakımından somut bir tehlikenin varlığını öngörür ancak ya bu tehlikenin derecesini azımsamasından ya kendi yeteneğini abartmasından ya da şansına güvenmesinden dolayı kanuni tanıma uygun bir neticenin gerçekleşmeyeceğine inanır.

Bilinçli taksir ve bilinçsiz taksir durumunda verilecek cezalar ne kadardır?

Bilinçli taksirle işlenen suçların haksızlık içeriği bilinçsiz taksirle işlenen suçlara nazaran daha ağırdır. TCK’nın 22/3 fıkrasına göre bilinçli taksirle işlenen suçlarda, suçun bilinçsiz taksirle işlenen şekli için öngörülen cezanın üçte birden yarısına kadar fazlası verilir.

Bilinçli taksir ve olası kast farkı nedir?

TCK’da bilinçli taksir kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi; olası kast ise kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi olarak tanımlanmıştır. Gerek olası kastta gerekse bilinçli taksirde neticenin fail tarafından öngörülmesi zorunludur ancak bilinçli taksirde fail tarafından öngörülen ve gerçekleşen netice istenen bir netice olmamasına rağmen olası kastta öngörülen netice fail tarafından kabullenilmektedir. 

Olası kastta, muhtemel olarak öngördüğü bu neticeler kabullenir. Neticelerin meydana gelmemesi için bir çaba sarf edilmez. Bilinçli taksirde fail, tehlikeyi bilmekte ve fakat ya bunu ciddiye almaz (Tehlikeyi ölçemez veya kendi yeteneklerine güvenir) ya da ciddiye almakla birlikte özen yükümlülüğüne aykırı olarak neticenin gerçekleşmeyeceğine güvenir. Öngördüğü neticenin gerçekleşmesini istememesine rağmen netice gerçekleşir.

Bilinçsiz taksir ne demek?

Bilinçsiz taksir, TCK’nın 22/2 fıkrasında dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanmıştır.

Bilinçli taksir ile bilinçsiz taksirin ortak noktası dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlal edilmesidir. Bilinçli taksirde ve bilinçsiz taksirde özen yükümlülüğünün ihlali dolayısıyla meydana neticenin meydana gelmesi beklenmez.

Bilinçsiz taksir, icrai veya ihmali bir hareketi gerçekleştiren failin, kanuni tanıma uygun bir neticenin gerçekleşebileceğini öngörmesi gerekirken, kendisinden beklenen özeni göstermeyerek böyle bir neticenin meydana gelmesine sebebiyet vermesi durumunda gerçekleşir.

Bu yazımızda sizlere kısaca taksir ne demek? Taksir nedir? Taksir çeşitleri nelerdir? Bilinçli taksir nedir? Bilinçsiz taksir nedir? Taksirli ne anlama gelir? Bilinçsiz taksir ile olası kast farkı nedir? Bilinçli taksir ve bilinçsiz taksir durumunda verilecek cezalar ne kadardır? sorularının cevabını vermeye çalıştık.

Son yazılar

İlgili Yazılar