Ana Sayfa Ceza Hukuku TCK 87-Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu. TCK 87/3, TCK 87/4

TCK 87-Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu. TCK 87/3, TCK 87/4

2018 yılının ilk üç ayına ilişkin bireysel başvuru istatistikleri yayınlandı

Anayasa Mahkemesi 2018 yılının ilk üç ayına ilişkin bireysel başvuru istatistiklerini yayınladı. 2018 yılının ilk üç ayına ilişkin bireysel başvuru...

Mağdur ne demek? Mağdur hakları nelerdir?

Mağdur ne demek ? Ceza hukuku bağlamında mağdur ne anlama gelmektedir?Mağdur, genel olarak, “işlenen fiil nedeniyle haksızlığa uğramış kişi”,...

AYM’den savcıyı eleştiren avukatın ifade özgürlüğüne ilişkin karar

Savcıyı eleştiren avukatın ifade özgürlüğüne ilişkin AYM kararıAnayasa Mahkemesinden (AYM) savcıyı eleştiren avukatın ifade özgürlüğü hakkında ihlal kararı verdi.AYM...

AYM cezaevinde intihar başvurusunda ihlal kararı verdi

AYM cezaevinde intihar başvurusunda ihlal kararı verdi AYM cezaevinde intihar konusunda hakkında ihlal kararı verdi (AYM cezaevinde intihar: AYM kararına buradan ulaşabilirsiniz). Cezaevinde intihar başvurusunun...

Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2020 yılı adli tatili ne zaman

2020-Adli tatil ne zamanAdli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor sorusunun cevabı mahkeme ile işi olan tüm vatandaşları ilgilendiren...

Mahkemeye erişim hakkı konusunda AİHM Büyük Daire kararı

AİHM, mahkemeye erişim hakkı ile ilgili yeni ve önemli bir karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Zubac/Hırvatistan (B. No:...

Sanık ne demek (CMK 2). Sanık hakları nelerdir?

Sanık ne demek (CMK 2) Sanık ne demek? Sanık kavramı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 2. maddesinde tanımlanmıştır. CMK’da,...

Haksız tahrik (TCK 29)

Haksız tahrik nedir (TCK 29)Haksız tahrik haksız bir fiilin kişide meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındayken bir...

TCK 87- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu

TCK 87 maddesinde düzenlenen neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, suçun meydana gelen neticesinin beklenenden ağır olmasını ve failin de daha ağır cezalandırılmasını gerektiren bir suç tipidir. TCK 87 maddesinde düzenlenen suçun basit şekli için belli bir neticenin meydana gelmesi şarttır. Neticenin meydana gelmesi için failin kastının veya en azından taksirinin bulunması gerekir. Ancak, TCK 203. maddesine göre neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu bakımından, failin en azından taksirinin bulunması gerekir.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunda, fiilin kastedilenden daha ağır bir netice meydana getirmesi ve failin kastettiği neticeden başka bir neticenin meydana gelmesi gerekir. TCK 87/1., 2. ve 3. fıkralarında daha ağır netice; TCK 87/4 fıkrası ise başka bir neticenin meydana gelmesi durumuna örnektir.

TCK 87/1 ile 87/2 fıkrasında belirtilen nitelikli haller, kendi aralarında seçimliktir. Örneğin birinci fıkradaki hallerden birçoğu aynı anda gerçekleşirse cezada tek bir artırım yapılır. Diğer yandan, hem birinci fıkraya hem de ikinci fıkraya giren nitelikli haller meydana gelmişse, sadece en ağırından ötürü artırım yapılır. Buna karşılık, TCK 86/3 fıkrasında öngörülen nitelikli hallerden biri ile madde 87’de yer verilen nitelikli hallerden biri aynı anda gerçekleşecek olursa, TCK 86/3 fıkrasına göre tayin edilen ceza, TCK 87 çerçevesinde arttırılmalıdır.

Aşağıdaki suçlar bakımından ceza TCK 86’daki cezanın bir katı artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

  1. Mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olunması
  2. Mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa neden olunması
  3. Mağdurun yüzünde sabit ize neden olunması
  4. Mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olunması
  5. Kasten yaralama fiilinin gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olunması

TCK 87/2 fıkrasına göre aşağıdaki suçlar bakımından ceza TCK 86’daki cezanın iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

  1. İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesi
  2. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesi
  3. Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolması
  4. Yüzünün sürekli değişikliği
  5. Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesi

TCK 87/3 – Kasten yaralama suçu- kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması

Kemik kırılması veya çıkığı durumunda cezanın arttırılması konusunda, bu durumun kişinin hayat fonksiyonlarındaki etkisi göz önünde bulundurulur. Kemik kırılması ile birlikte TCK 87’de belirtilen diğer cezanın ağırlaştırılması öngörülen hallerden biri varsa (örneğin yaşamsal tehlike oluşması) bu durumda TCK 87’deki ağır neticelerden hangisi daha ağır cezayı gerektiriyorsa, o neticeden dolayı fail sorumlu tutulur.

Kemik kırığı aynı zamanda 87/1 ya da 2. fıkrasındaki hallerle birleşebilir. Örneğin, failin gebe bir kadının karnına savurduğu tekme kadının dalağının zedelenmesine (TCK 87/1-a), çocuğunun düşmesine (87/2-e) ve aynı zamanda kaburga kemiğinin kırılmasına yol açabilir.

Kemik kırılması veya çıkığı durumunda ceza yarısına kadar artırılır.

87/4 – Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi

TCK 87/4 fıkrasına göre kasten yaralama sonucu ölüm meydana gelmişse, TCK 86/1 fıkrasının kapsamına giren hallerde, yani kasten yaralamanın basit şeklinde sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. TCK 86/3’e giren hallerde, yani kastın kapsamındaki ağırlaştırıcı nedenler olan fail veya mağdurun sıfatı, taşıdığı özellikler ile suçta kullanılan silahın ağırlaştırıcı neden olarak uygulandığı durumlarda ise on iki yıldan on altı yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

İlgili Yazılar