Ana Sayfa Ceza Hukuku Tensip zaptı ne demek? Tensip zaptı örneği

Tensip zaptı ne demek? Tensip zaptı örneği

Islah nedir? Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre (HMK) davanın ıslahı

Islah nedir? HMK'ya göre davanın ıslahı nasıl yapılır?Islah nedir? Bu yazımızda sizlere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 176....

Takipsizlik kararına itiraz dilekçesi

Takipsizlik kararına itiraz dilekçesi nasıl hazırlanırTakipsizlik kararına itiraz dilekçesi örneğine aşağıda yer verilmiştir. Aşağıda verilen örnek bilgi amaçlı olup...

Suç nedir? Ceza hukuku bakımından suç ne anlama gelir?

Suç nedir (TCK-CMK)Suç nedir ? Ceza hukuku açısından suç, karşılığında ceza hukuku yaptırımı öngörülmüş olan haksızlıktır. Suç oluşturan bir...

TCK 86-Kasten yaralama suçu nedir?

TCK 86-Kasten yaralama suçu nedirTCK 86 maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 86-88 maddelerinde...

16 Nolu Protokol yürürlüğe girdi

16 Nolu Protokol yürürlüğe girdiSözleşme’ye ek 16 Nolu Protokol Fransa tarafından imzalandı 16 No.lu Protokol yürürlüğe girmek üzere Fransa tarafından...

Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile ilgili AYM kabul edilemezlik kararı verdi

Cumhurbaşkanına hakaret suçu Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile ilgili bireysel başvuruda kabul edilemezlik kararı. Anayasa Mahkemesi (AYM) Umut Kılıç bireysel başvurusunda (B....

Ticaret şirketlerinin bireysel başvuru ehliyeti (Kişi yönünden yetki)

Ticaret şirketlerinin bireysel başvuru ehliyeti Ticaret şirketlerinin bireysel başvuru ehliyeti 6216 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Şirketlerin bireysel başvuru yapıp yapamayacağı konusu...

Şahin Alpay hakkında AYM tarafından verilen ikinci ihlal kararı

Şahin Alpay hakkında AYM tarafından verilen ikinci ihlal kararının basın duyurusu Şahin Alpay hakkında AYM tarafından verilen ikinci ihlal kararı...

Tensip zaptı ne demek

Tensip zaptı ne demek? Tensip zaptı, mahkemenin ilk duruşmasından önce duruşmaya kadar yapılması uygun görülen işlemleri belirlemek için tuttuğu bir tutanaktır. Tensip tutanağı olarak da adlandırılan bu belge hakim tarafından hazırlanır. Duruşmanın ne zaman yapılacağı tamamen mahkemenin iş programına göre UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak belirlenir.

Tensip zaptı, esas olarak bir tutanaktır. Bu tutanak davalı ve davacıya gönderilir. Tensip tutanağı aynı zamanda UYAP veya e-devlet sistemi üzerinden de görülebilmektedir. Mahkemenin gönderdiği tensip zaptında davacı ve davalının yapması gereken görev ve yükümlükler belirtilir.

Tensip zaptı hazırlandı ne demek

UYAP veya e-devlet sisteminde görünen “tensip zaptı hazırlandı” ifadesinden dava dosyasının mahkeme hakimi tarafından incelediği, davalı ve davacıdan yapılması istenen işlerin, görevleri veya yükümlülüklerin belirlendiği anlaşılmalıdır.

Hukuk davalarında düzenlenen tensip zaptında;

  • Tarafların mahkemeye sundukları dilekçelere belirtilen sürelerde içinde cevap verebileceklerine,
  • Dava taraflarının delillerini bildirmelerine,
  • Davanın taraflarının yerine getirmesi gereken başka görevler varsa bu görev ve yükümlülüklerin bildirilmesine karar verilir.

Tensip zaptında talep edilen hususların daha sonraki ön inceleme aşamasında da mahkemeye sunulması mümkündür. Basit yargılama usulünün takip edildiği sulh hukuk, tüketici, icra ve iş mahkemelerinde tensip tutanağında duruşma günü de bildirilir.

Örneğin bir boşanma davasında hazırlanan tensip zaptının içeriğinde nelerin yer aldığından bahsedelim. Davacı boşanma talebini içeren dilekçesini mahkemeye vererek boşanma davasını başlatmış olur. Bu dilekçe mahkeme hakimi tarafından incelenir. Mahkeme hakimi dava dilekçesinde eksiklik tespit ederse bu durumu tensip tutanağında belirtir ve eksikliklerin tamamlanmasını ister.

Mahkeme hakimi tensip tutanağında ayrıca tarafların dosyaya belge, bilgi, delil ve tanık sunmasını talep eder. Tensip tutanağını tebellüğ eden taraflar bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkemeye cevap vermelidir.

Ceza mahkemelerinde düzenlenen tensip zaptında, şüpheli hakkında iddianamenin kabul edildiği ve ilk duruşmaya kadar yapılacak işlemler belirtilir. Ayrıca düzenlenen tensip tutanağı ile sanık, şikayetçi, tanıklar, bilirkişiler duruşmaya çağrılır. Sanığın tutuklu olması durumunda tensip zaptında sanığın cezaevinden getirtilmesi için yazı yazılır.

Tensip tutanağı örneği

Hukuk ve ceza davası için tensip tutanağı örnekleri aşağıdadır. Hukuk ve ceza davalarında tensip tutanakları farklılaşabilir.

CEZA MAHKEMESİ TENSİP ZAPTI ÖRNEĞİ
HUKUK MAHKEMESİ TENSİP ZAPTI ÖRNEĞİ

Tensip zaptı hazırlandı ne demek? Hukuk ve ceza mahkemesi tensip tutanağı örnekleri. Tensip tutanağı nedir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen adınızı buraya yazınız

Son yazılar

İlgili Yazılar