Ana SayfaMedeni HukukVesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet Nedir? Vesayet Davası ve Vasi Tayini/Atanması Şartları

Vesayet nedir ?

Vesayet nedir ? Vasilik ya da vesayet, yasadan kaynaklanabileceği gibi kişinin kendi isteğiyle de olabilir. Vesayet kurumu, 4721 sayılı Medeni Kanun’da (TMK) düzenlenmiştir. Vesayet, belirli özelliklere sahip ergin kişilerin ya da velayet altına alınmamış olan küçüklerin menfaatlerini korumayı amaçlayan bir hukuk kurumudur. İlgiliye bu durumlarda vasi atanır.

Vasi nedir ? Vasilik nedir ?

Vasi, vesayet altına alınmış olan kişilere, haklarını savunması ya da belli işleri yapması için tayin edilen kişidir.

Vasi gerektiren haller şunlardır:

  1. Yaş küçüklüğü
  2. Kısıtlanma (Kısıtlılık halleri şunlardır: Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı; savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim; hürriyeti bağlayıcı (hapis cezası) ceza alma; kişinin kendi talebiyle vesayet altına alınmayı istemesi)

Vesayet davasında yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?

Vesayet işlerinde yetkili mahkeme, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet daireleridir (TMK 411). Yerleşim yeri (ikametgah) bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir (TMK 19/1) Kısıtlamaya karar verecek olan mahkeme, kısıtlanması istenen kişinin oturduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir.

Vasi atanmasına kim karar verir?

Vesayet daireleri, vasi ve kayyım (TMK 396). Vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesi; denetim makamı, asliye hukuk mahkemesidir (TMK 397).

Kayyım ise belirli işleri görmek ya da malvarlığını idare etmek amacıyla vesayet makamınca atanan kişiye verilen isimdir (TMK 403/2). Vasinin görevinin sürekli olması ve vesayet altında bulunan kişinin kişiliğini koruma görevi vardır.

Vasi görevi kabul etmelidir

Vesayet kamu hukukuna ilişkin bir yükümlülüktür. Bu nedenle de vesayet altına alınan kimsenin yerleşim yerinde oturanlardan vasi olarak atanan kişinin bu görevi kabul etmesi zorunludur (TMK 416).

Vasi görev süresi (Vesayet nedir)

Vasilik süresi kural olarak iki yıldır (TMK 456). Sürenin sona ermesinden itibaren vesayet makamı, vesayet altındaki kişinin menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabilir.

Vasiliğin sonlanması

Vesayetin sona erme nedenleri şunlardır:

1- Vasinin ölümü: (TMK 479).

2- Vasinin fiil ehliyetini kaybetmesi: (TMK 479).

3- Mahkûmiyet: TCK 53. maddesince kasıtlı bir suçtan dolayı mahkûmiyet halinde kişi, cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun kalır.

4- Vasinin görev süresinin dolması: (TMK 480).

5- Vasinin görevden çekilmesi.

Vesayetin sonlanmasının sonuçları

Küçükler üzerindeki vesayet, küçüğün ergin olmasıyla kendiliğinden sonlanır (TMK 470/1). Burada erginliğin hangi yolla kazanıldığının önemi yoktur.

Evlilik dışı doğmuş olan vesayet altındaki küçük sonradan soybağı kurulursa, vesayet kendiliğinden kalkar (TMK 282).

Görevi sona eren vasinin vasilik görevine ilişkin yönetim faaliyeti raporu ve kesin hesabı, görevin sonlanmasından itibaren 15 gün içinde vesayet makamına vermesi gerekir (TMK 489).

Görevi sonlanan vasinin defter gereğince almış olduğu mallarını, malvarlığı üzerinde tasarruf sağlayacak vasıtaları teslim etmek zorundadır.

Vesayet nedir ?

Vasinin, vasilik görevini yerine getirdiği dönemdeki yönetim faaliyetleri raporu ile vesayeti altındaki kişinin mallarıyla ilgili kesin hesabı vesayet makamınca incelenir ve 15 gün içinde karara bağlanır. Vesayet ne demek ? Vasi nedir ? sorularının kısa yanıtları bu yazımızda kısaca vermeye çalıştık.

İlgili Yazılar